Kaupungit toivat ratkaisuja Pariisiin

RSS
11.12.2015 Risto Veivo
Kaupunginjohtajat Pariisin kaupungintalolla
Kaupunginjohtajat Pariisin kaupungintalolla.
 
Ilmastonmuutoksen syyt, seuraukset ja ratkaisut ovat merkittävästi kaupunkien käsissä. Kaupungit ovat myös olleet Pariisin ilmastokokouksessa esillä vahvemmin kuin koskaan aikaisemmin.

Perjantaina 4.12. noin tuhat kaupunkien ja aluehallintojen johtajaa kokoontui Pariisin kaupungintalolle omaan ilmastohuippukokoukseensa, jonka olivat kutsuneet koolle Pariisin pormestari Anne Hidalgo ja YK:n pääsihteerin kaupunkien ilmastoasioiden erityisedustaja Michael Bloomberg. Kokoukseen osallistuivat myös presidentti Francois Hollande ja YK:n pääsihteeri Ban Ki Moon. Suomesta mukana oli Helsingin ja Turun kaupunginjohtajien lisäksi ympäristöministeriön kansliapäällikkö Hannele Pokka.

Risto Veivo ja Hannele Pokka
Ympäristöministeriön kansliapäällikkö Hannele Pokka ja Turun kaupungin Risto Veivo Pariisissa.
 

Kokouksessa osallistuvat kaupungit ja niitä edustavat järjestöt kuten ICLEI ja C40 toivat esiin merkittäviä kaupungeissa eri puolilla maailmaa jo toteutettavia ilmastoratkaisuja. Varsin monet kaupungit ovat jo asettaneet valtiotasolla asettuja ilmastotavoitteita huomattavasti kunnianhimoisempia tavoitteita. Näitä tavoitteita ei ole asetettu pelkästään profiloitumisen takia vaan niihin pyritään määrätietoisin toimin ja etenemistä seurataan yhteisten raportointijärjestelmien avulla.

Kaupungit haastoivatkin yhteisessä kannanotossaan maailman valtioita asettamaan Pariisissa ilmastonmuutosta aidosti ratkaisevia tavoitteita ja toimenpiteitä sekä seuraamaan niiden toteutumista. Kaupungit myös toivovat aiempaa vahvempaa yhteistyötä valtiotason kanssa, jotta kaupunkipolitiikan kaikki mahdollisuudet ilmastonmuutoksen torjunnassa ja sopeutumisessa sekä kestävän talouden edistämisessä saadaan hyödynnettyä.

Oman huippukokouksensa lisäksi kaupungit ovat olleet Pariisin ilmastokokouksessa vahvasti esillä päivittäin. Keskeisin areena kaupunkien toimenpiteiden esittelylle on ollut Cities and Regions -paviljonki, jossa esiteltiin ja debatoitiin päivittäin sekä kaupunkien edistyksellisiä ilmastohankkeita että kaupunkeihin kohdistuvaa ilmastopolitiikkaa laajemminkin.

Siellä esittelimme 1.12. myös Turun energiauudistusta, joka on valittu mukaan globaaliin kaupunkien merkittävien ilmastohankkeiden ohjelmaan (Transformative Actions Programme – TAP). Esityksemme oli yhteinen Turku Energian ja kehitystyöhömme myös osallistuvan Sitran kanssa.

Energiajärjestelmän uudistamiseksi kaupunkikonsernimme yhteistyökumppaneineen investoi 300 miljoonaa euroa vuosina 2015 - 2017. Investointimme kohdistuvat uusiutuvan energiantuotannon lisäksi myös uudentyyppisen älykkään kaksisuuntaisen matalalämpöisen kaukolämpöjärjestelmän kehittämiseen, mikä herätti Pariisissa paljon mielenkiintoa erityisesti muiden pohjoismaalaisten kaupunkien keskuudessa.

Näiden investointien toteuduttua energiajärjestelmäämme ei jää merkittäviä teknisiä esteitä hiilineutraaliuden saavuttamiselle. Tämä on Turulle erityisen tärkeää, sillä tavoitteenamme on olla hiilineutraali kaupunki vuoteen 2040 mennessä. Satsaus uusiutuvaan energiaan vahvistaa myös alueemme taloutta ja tuottaa Varsinais-Suomeen satoja työpaikkoja.

Saimme Pariisista myös paljon hyvää oppia ja kokemuksia käyttöön muilta kaupungeilta. Ilmastonmuutokseen vastaaminen onkin kaupungeille yhteinen haaste myös käytännössä: ratkaisuja jaetaan ja kehitetään parhaiten yhdessä.

Risto Veivo
Kehittämispäällikkö, ilmasto, ympäristö ja energia, Turun kaupunki

p.s. Katso myös, kun Risto Veivo kertoo Turun kaupungin tavoitteista videolla:

Ei kommentteja. Ole ensimmäinen kommentoija.