Keskustelu ilmastosuunnitelma 2030:stä alkoi – toivomme yhtä aktiivista jatkoa!

RSS
24.2.2016 Merja Turunen

Perjantaina 12. helmikuuta runsas sata asiantuntijaa kokoontui ympäristöministeriön Pankkisaliin keskustelemaan Ilmastopolitiikan suunnitelmasta vuoteen 2030 eli ilmastolain mukaisesta keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta. Tilaisuus oli ilmastosuunnitelman valmisteluprosessin julkinen aloitustilaisuus. Suunnitelman taustatyö lähti liikkeelle jo viime syksynä.

Ilmastosuunnitelmassa on tarkoitus määritellä, millä toimilla Suomi pystyy saavuttamaan vuodelle 2030 asetetut kasvihuonekaasujen päästötavoitteet asumisessa ja rakentamisessa, liikenteessä, maataloudessa ja jätehuollossa. Ilmastosuunnitelma 2030 perustuu kesällä 2015 hyväksyttyyn ilmastolakiin ja siihen sisältyvään ilmastopolitiikan suunnittelujärjestelmään. Suunnitelmaa valmistellaan rinnakkain uuden energia- ja ilmastostrategian kanssa hyödyntäen samaa laskentapohjaa.

Jo tähän mennessä tehtyjen arvioiden perusteella on selvää, että vuoden 2030 tavoitteiden saavuttaminen edellyttää uusia, kustannustehokkaita päästövähennystoimia. Kustannusten rinnalla arvioidaan ympäristöön, terveyteen ja työllisyyteen kohdistuvia vaikutuksia sekä vaikutuksia useammalla kuin yhdellä sektorilla.

Ilmastosuunnitelmassa on myös tarkoitus painottaa kulutuksen merkitystä ilmastopolitiikassa ja nostaa esiin, miten liikkuminen, asuminen ja ruokailu vaikuttavat päästökehitykseen. Valinnoillamme on merkitystä. Näistä teemoista järjestettiin aloitusseminaarissa paneelikeskusteluja, joissa pohdittiin käytännön toimia päästöjen vähentämiseksi. Nettityökalun  ja suoran verkkolähetyksen avulla seminaarin osallistujat pystyivät reaaliajassa mistä tahansa kommentoimaan keskustelua ja esittämään kysymyksiä.

Seminaarissa käyty keskustelu oli monipuolinen ja antoi hyödyllisiä eväitä suunnitelman jatkovalmistelulle. Varsin monessa puheenvuorossa todettiin, että toimien tarkka rajaaminen koskemaan ainoastaan päästökaupan ulkopuolella olevia päästöjä voi olla vaikeaa. Kuluttajan näkökulmasta tällainen raja vaikuttaa ensisijaisesti hallinnolliselta järjestelyltä.

Seminaarin avulla tietoisuus ilmastosuunnitelmasta ja sen valmisteluprosessista lisääntyi ja loi pohjaa vuorovaikutteiselle jatkovalmistelulle. Tarkoitus on jatkaa ja syventää teemakohtaisia keskusteluja eri kohderyhmien kanssa kevään aikana. Erilaisia osallistumismahdollisuuksia valmisteluprosessiin tullaan tarjoamaan pitkin matkaa. Nyt avattu blogi kutsuu keskustelemaan ja kommentoimaan – toivomme että keskustelu jatkuu täällä yhtä vilkkaana kuin seminaarisalissa, twitterissä ja muualla verkossa perjantaina 12.2.

Seminaarissa viitattiin ahkerasti Pariisin sopimukseen ja sen mukanaan tuomiin vahvoihin viesteihin siirtymisestä kohti vähähiilistä yhteiskuntaa. Pariisin sopimus antaa yhdessä vuodelle 2050 asetettujen pitkän aikavälin päästövähennystavoitteiden kanssa hyvän pohjan kunnianhimoiselle Ilmastosuunnitelma 2030 -työlle. 

Merja Turunen
Ympäristöneuvos, Ilmastosuunnitelma 2030 -työryhmän puheenjohtaja

Ei kommentteja. Ole ensimmäinen kommentoija.