Kohti Ban Ki-moonin ilmastohuippukokousta

RSS
26.5.2014 Juha Pyykkö, ulkoministeriö

YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon on kutsunut valtion- ja hallitusten päämiehet koolle ilmastohuippukokoukseen New Yorkiin 23. syyskuuta. Huippukokouksen toivotaan edistävän neuvotteluja kohti uutta ilmastosopimusta vuoden 2015 lopulla.

Kokousta pohjustavat keskustelut aloitettiin toukokuun alussa Abu Dhabissa. Mukaan oli valjastettu vaikuttava joukko YK-järjestelmän ja muiden kansainvälisten järjestöjen johtoa sekä muita kansainvälisen politiikan, talouden ja akatemian merkkihenkilöitä viitoittamaan tietä.

Pääsihteeri ajaa huippukokoukselta uusia ja vahvoja käytännön sitoumuksia eri mailta ja muilta toimijoilta. Sitoumuksia toivotaan energian, ilmansaasteiden, metsien, maatalouden, kaupunkien, liikenteen, sopeutumisen, ilmastokestävyyden ja katastrofivalmiuden ja ilmastorahoituksen saroilta. Myös Abu Dhabin kokousistunnot jakaantuivat näiden teema-alueiden ja niihin pohjautuvien aloitteiden mukaan.

Abu Dhabissa korostettiin, että ilmastoneuvottelujen rinnalle tarvitaan myös kansalaisyhteiskunnasta nousevaa aktiivisuutta, jottei ilmasto lämpenisi vaaralliseksi katsottua kahta astetta enempää. Kansalaisjärjestöjen ja valveutuneiden kuluttajien tulee vaatia poliitikoilta rohkeita ja vaikeitakin valintoja. Ilmastonmuutoksen hillinnässä ja sopeutumisessa on kyse yhteiskuntien ja talouksien perustanlaatuisesta muutoksesta, uudesta ilmastotaloudesta. Hiilellä on oltava hinta, joka ohjaa tuotantoa ja kulutusta uusiutuvien energiavarojen hyödyntämiseen. Yritykset haluavat olla osa ilmastonmuutoksen vaatimaa ratkaisua, mutta ne toivovat hallituksilta ja niiden politiikalta selkeyttä ja rohkeutta. Tämän päivän ja tulevaisuuden taloudelliset, ympäristölliset ja sosiaaliset kipupisteet ratkaistaan kaupungeissa; paikallistaso – kaupungit – ovat avainasemassa myös ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa. Ratkaisevaa ilmastotoimien rahoittamiseksi ja matalahiilisen kehityksen toteuttamiseksi on yksityisen rahoituksen suuntautuminen entistä enemmän ilmastotoimiin.

Entä mikä sitten on Suomen rooli syyskuun ilmastohuippukokouksessa? Kansallista pohdintaa ja valmistautumista ollaan parhaillaan tiivistämässä.

Juha Pyykkö, ulkoministeriö

Ei kommentteja. Ole ensimmäinen kommentoija.