Luonnos päätöstekstistä käsittelyssä Varsovassa

RSS
21.11.2013 Harri Laurikka, ympäristöministeriö

Keskiviikkoiltana Varsovassa jaettiin osapuolten käsittelyyn uusi tekstiluonnos kokouksen päätöstekstistä alkuviikon aikana saatujen kommenttien perusteella. Suomen valtuuskunnan pääneuvottelija Harri Laurikka arvioi tekstiä.

Mikä tekstissä on muuttunut?

Preambula-osassa päätöksen alussa tekstiin on lisätty uutta materiaalia. Tärkein niistä liittynee viittaukseen multilateraaliin ja sääntöpohjaiseen regiimiin. Luonnoksessa huomioidaan myös toinen COP-päätös eli rahoitus. Tämä on seurausta monien osapuolten pitkän aikavälin ilmastorahoitukseen liittyvistä huolista. Luonnos siis lähtee siitä, että sen rinnalla on päätös myös rahoituksesta.

Varsinaisessa päätöstekstissä valtuutetaan ADP tuottamaan neuvottelutekstin elementit seuraavaan osapuolikokoukseen. Tässä ei sinänsä ole mitään uutta. Uutta on kuitenkin se, että tekstissä on mainittu, mitä elementtejä mukana pitää olla: päästöjen vähentäminen, sopeutuminen, rahoitus, teknologian kehittäminen ja siirto, valmiuksien parantaminen ja toimien ja tuen läpinäkyvyys.

Neljännessä kappaleessa on EU:lle tärkeitä asioita: siinä rohkaistaan kaikkia osapuolia aloittamaan tai vahvistamaan sitoumustensa valmistelua. Tärkeä on aikataulu, joka on luonnoksessa muotoiltu laveasti ”hyvissä ajoin ennen” Pariisin osapuolikokousta. EU haluaisi sitoumukset vuonna 2014.

Viidennessä kappaleessa pyydetään, että ADP valmistelisi kesäkuun 2014 kokouksessa tietovaatimukset sopimukseen tuleville sitoumuksilleen. Tämä on luonnoksen ainoa uusi aikaraja.

Kuudennessa kappaleessa ADP:tä pyydetään myös määrittelemään prosessi maiden sitoumusten arviointiin, yksin ja yhteenlaskettuna ja puitesopimuksen periaatteita noudattaen.

Valtaosan luonnoksesta vie seitsemännen kappaleen prosessi, jolla pyrittäisiin parantamaan päästövähennysten kunnianhimoa. Kappaleessa on paljon pehmeitä kehotuksia ja pyyntöjä erilaisista toimista, joista osa on uusia. Mukaan ovat tulleet muun muassa kaupunkien ja alueellisten toimijoiden aloitteet.

ADP: n päätöstekstiin on lisätty ensi vuodelle kaksi workshopia: toinen tasaveroisuuden ja osapuolten kontribuutioiden riittävyydestä, ja toinen maailmanlaajuisesta sopeutumistavoitteesta. Molemmat ovat vaikeita kysymyksiä neuvotteluissa. Toinen uusi avaus olisi kesäkuussa järjestettävä foorumi kaupungeille ja muille alueellisille toimijoille.

Tärkeä muutos luonnoksessa on se, että mukana olevan liitteen luonne on muuttunut. Tässä uudessa versiossa liite kokoaa erilaisia viitteellisiä keskusteluaiheita jatkotyötä varten, mutta näiden status ei kohoa kovin korkeaksi.

Osapuolet aloittivat luonnoksen käsittelyn Varsovassa keskiviikkoiltana klo 23.15.

Harri Laurikka

Blogin etusivulle

Ei kommentteja. Ole ensimmäinen kommentoija.