Maatalousaloitteista ei ole puutetta

RSS
10.6.2014 Hanna Mattila, maa- ja metsätalousministeriö

Maatalous on ratkaisu, ei ongelma. Näin ainakin, jos on uskomista ilmastoälykäs maatalous –konseptiin (climate-smart agriculture). FAO:n lanseeraama konsepti on ollut Bonnissa esillä monessa yhteydessä. Ilmastoälykäs maatalous tarkoittaa tuottavuuden kasvattamista, kestävää ja sopeutuvaa ruoantuotantoa sekä kasvihuonekaasujen vähentämistä siellä, missä se on mahdollista. Kaikin puolin kannatettava konsepti. Tällöin viljelijäkin saa suuremman korvauksen työstään.

lmastoälykkään maatalouden taakse ollaan kokoamassa kansainvälistä yhteenliittymää, Global Alliance for Climate-Smart Agriculturea (ACSA). Aloitteena takana ovat muun muassa Alankomaat ja USA. Tarkoituksena on maatalouden kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen, ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja maatalouden tuottavuuden parantamiseen liittyen koota yhteen muun muassa hallitukset, tutkijat, kansalaisjärjestöt, tuottajajärjestöt ja yritykset ympäri maailmaa. Yhteenliittymä on vapaaehtoinen ja vailla numeerisia tavoitteita.

Mutta mitä lisää tämä uusi aloite tuo jo olemassa olevien maatalouden aloitteiden rinnalle? Meillähän on jo GRA (Global Research Alliance), GMI (Global Methane Initiative) ja CCAC (The Climate and Clean Air Coalition). Entä missä suhteessa uusi aloite on YK:n ilmastosopimukseen? Omien sanojensa mukaan aloite ”tukee muita kansainvälisiä prosesseja, jotka liittyvät maatalouteen, ruokaturvaan ja ilmastonmuutokseen”. Tämä kuulemma tarkoittaa, ettei se ole ristiriidassa ilmastosopimuksen tavoitteiden ja keinojen kanssa.

Maatalouden merkitys ilmastonmuutoksen hillinnässä ja siihen sopeutumisessa vain kasvaa. Maataloudesta on keskusteltu vasta Durbanista alkaen, mutta nyt se on pysyvä osa YK:n ilmastosopimusneuvotteluita. Prosessi on hidas, ja siinä tarvitaan vahvaa näkemystä ja sitoutumista. Uudet ilmastosopimuksen ulkopuoliset aloitteet ovat äärimmäisen tärkeitä, mutta niiden pitää tukea YK:n prosessia ja rakentaa aktiivisesti uutta sopimusta. Ristiriidattomuus ei riitä.

Maailman ruokaturvan vahvistaminen kestävällä tavalla ei ole helppoa. Muutos vaatii paljon työtä ja uudelleen ajattelua. Toivottavasti eri prosessit täydentävät toisiaan, eivätkä sulje toisiaan pois. On mahtavaa, että ruokaturva kiinnostaa näin monia!

Hanna Mattila
Maa- ja metsätalousministeriö

Ei kommentteja. Ole ensimmäinen kommentoija.