Millainen rooli maakunnille ilmastotyössä?

RSS
8.5.2018 Johanna Kentala-Lehtonen ja Riikka Siljander

Maaliskuun lopulla järjestimme ympäristöministeriössä ilmastopolitiikan neuvottelupäivän kunnille ja alueille. Päivän tavoitteena oli jakaa tietoa ajankohtaisesta ilmastopolitiikasta, keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman (Kohti ilmastoviisasta arkea 2030) toimeenpanosta sekä esimerkkejä kuntien, kuntaverkostojen ja maakuntien ilmastotoiminnasta.

Meille järjestäjille oli tärkeää kuulla viestejä kuntien ja alueiden toimijoilta siitä, millä tavoin paikallisen tason ilmastopolitiikkaa voitaisiin vauhdittaa ja valtion, kuntien ja alueiden yhteistyötä tiivistää. Myös tulevat maakunnat ja niiden tehtävät herättivät paljon keskustelua.

Keskustelussa nousi erityisesti neljä huomiota

  1. Tulevien maakuntien rooli ilmastotyössä ei ole selkeä nykyisten lakiehdotusten valossa. Muutos maakuntien Suomeen on sekä uhka että mahdollisuus ilmastotyölle. Maakunnilla voisi olla keskeinen rooli muun muassa energianeuvonnan, hankintojen neuvonnan sekä kuntien ilmastotyön koordinoinnissa. Myös vähähiiliset kehityshankkeet kuuluvat luontaisesti maakunnille. Pienet kunnat hyötyisivät toimintojen keskittämisestä ja isot kaupungit voisivat toimia suunnannäyttäjinä.
  2. Monet maakunnat ovat jo proaktiivisesti ottaneet tai ottamassa alueellisen ilmastotyön tehtäväkseen. Tämä helpottaa pienempiä kuntia. Maakunnat tekevät jo strategiatyötä ja tätä varten esimerkiksi halutaan tietää kuntakohtaiset päästöt. Tiekartan luominen auttaa ymmärtämään millä toimilla on vaikutusta kunnan päästöihin.
  3. Haasteena on ilmastotyön resursointi. Vähähiilisyys ja ilmastoasiat eivät löydy selkeästi maakunnan tehtävistä. Aihe sopisi luontevasti ympäristötiedon keräämistehtävän yhteyteen. Resurssit ilmastotyöhön kuitenkin yleensä löytyvät, jos ilmastoasiat ovat mukana maakunnan strategisessa työssä ja tämän vuoksi ilmastoasiat täytyisi saada mukaan strategiseen työhön.
  4. Valtio voi parhaiten edistää alueellista ilmastotyötä turvaamalla rahoituksen jatkuvuuden sekä ylläpitämällä keskustelua ja yhteistyötä alueiden kanssa. Lisäksi kaivattiin yhdenmukaisuutta muun muassa valtakunnallisen tietopohjan kehittämiseen, yhtenäisen päästövähennystiekartan luomiseen sekä valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin. Yksittäisinä toimina esiin nousivat kuluttajien energianeuvonta, sekä väärään suuntaan vievien kannustimien poistaminen.

Ilmastosuunnitelmassa kuntien ja alueiden ilmastopolitiikan vauhdittamiseen suunnattavaa hankerahoitusta koordinoivaksi projektipäälliköksi on valittu Olli-Pekka Pietiläinen, joka aloitti työnsä ilmastoyksikössä huhtikuun puolivälissä. Jatkossa asia on siis entistä tiiviimmin työssämme esillä, ja Olli-Pekkaan kannattaa olla yhteydessä aiheen tiimoilta!

PS. Mikäli päivän tiivis kattaus muista aiheista ja esityksistä kiinnostaa, kannattaa tutustua tilaisuuden videotallenteeseen.

Ei kommentteja. Ole ensimmäinen kommentoija.