Mitä Pohjoismaat voivat tehdä nyt päästövähennysten kunnianhimon lisäämiseksi?

RSS
25.4.2014 Lasse Laitinen, Pohjoismaiden ministerineuvosto
Workshop.jpg
 © Lasse Laitinen

Kööpenhaminassa pidettiin eilen torstaina pohjoismainen työpaja, jossa pohdittiin mitä Pohjoismaat voisivat tehdä päästövähennysten kunnianhimon nostamiseksi ennen uuden ilmastosopimuksen solmimista ensi vuonna. Paikalla oli 25 virkamiestä neljästä eri Pohjoismaasta, tutkijoita ja asiantuntijoita sekä pohjoismaisten yhteistyöorganisaatioiden NDF :n (Nordic Development Fund) ja NEFCO :n (Nordic Environment Finance Corporation) edustajia.

ADP-ilmastoneuvottelut (Durban Platform for Enhanced Action) koostuvat kahdesta raiteesta. Ensimmäisen raiteen tavoitteena on solmia vuoden 2015 loppuun mennessä ilmastosopimus, joka astuu voimaan vuonna 2020. Toisella raiteella taas pyritään päästövähennyksiin jo ennen vuotta 2020. YK:n ilmastosopimuksen osapuolten päästövähennyslupaukset ovat tällä hetkellä riittämättömiä pitämään ilmaston lämpenemisen todennäköisesti alle kahdessa asteessa esiteolliseen aikaan verrattuna. Päästövähennyksiin tarvitaan nopeasti enemmän kunnianhimoa, ja tätä vuotta onkin kutsuttu kunnianhimoisesti kunnianhimon vuodeksi!

Keinot pikaisiin päästövähennyksiin ovat moninaiset, ja ne liittyvät osapuolten päästövähennyslupauksiin uudessa ilmastosopimuksessa. Toisen raiteen alla on aloitettu uusi tekninen työprosessi, Bonnissa pidetään kesäkuussa ministerikokous ja YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon järjestää syyskuussa ilmastohuippukokouksen. Konkreettisia, lupaavia keinoja päästövähennyksiin voi löytyä niin sanotuista täydentävistä aloitteista (International Cooperative Initiatives), jotka ovat YK:n ilmastosopimuksen ulkopuolisia, osapuolten päästölupauksia tukevia aloitteita, jotka johtavat uusiin päästövähennyksiin (näistä blogissa lisää ensi viikolla!). Työpajassa keskeinen kysymys oli miettiä, mitä Pohjoismaat voisivat tehdä tänä ja viimeistään ensi vuonna erilaisten prosessien tukemiseksi päästövähennysten toteuttamiseksi sekä ennen vuotta 2020 että uudessa ilmastosopimuksessa.

Työpajassa tutustuttiin laajaan joukkoon jo käynnissä olevia toimia ja aloitteita sekä pohjoismaiseen rooliin niissä. Lisäksi kuultiin näkemyksiä Euroopan ulkopuolelta Pohjoismaiden roolista. Keskusteluissa olivat mukana mm. seuraavat aloitteet ja toimet:

Pohjoismailla ja pohjoismaisilla instituutioilla on monia käynnissä olevia hankkeita, joita voidaan hyödyntää, ja joista voidaan oppia. Pohjoismaat voivat pyrkiä rakentamaan käytännönläheistä työskentelytapaa, jossa kunnianhimon tason nostosta voidaan keskustella avoimesti ja joka parantaa osapuolten välistä luottamusta. Samoin on tärkeää, että Pohjoismaat ovat kunnianhimoisia omissa toimissaan ja tuovat esille omia onnistuneita kokemuksiaan.

Suunnittelija Lasse Laitinen, Pohjoismaiden ministerineuvosto

Ei kommentteja. Ole ensimmäinen kommentoija.