Miten Ranskan neljän promillen aloite liittyy ilmastonmuutokseen?

RSS
6.12.2015 Hanna Mattila

Ilmastoneuvottelujen isäntämaa, Ranska, on tarttunut elintärkeään, mutta vähän esillä olleeseen asiaan: maaperään. Tällä viikolla Ranska lanseerasi ”4per1000” -aloitteen, jonka tarkoituksena on lisätä maaperän hiilivarastoja vuosittain neljän promillen verran.  Tämä vastaa vuosittaisia ihmisen toiminnasta aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä. Sitomalla ilmakehästä hiilidioksidia maaperään, hillitään ilmastonmuutosta ja sopeudutaan ilmaston muutokseen. Lisäksi maaperän hiilen lisääminen parantaa maaperän tuottavuutta, eli lisää ruuan tuotantoa. Hyödyt ja mahdollisuudet ovat siis mittavat.

Myös Suomi allekirjoitti ”4per1000” - aloitteen. Ranska on samalla asialla kuin Suomen maatalouden ilmasto-ohjelmakin, jossa maaperän hiilen lisääminen on osa tulevaisuuden kestävää ruuantuotantoa. Ranskan aloite keskittyy alkuvaiheessa kehittämään kansainvälistä tutkimusyhteistyötä sekä lisäämään sidosryhmien yhteistyötä. Tähän on tärkeää Suomenkin lähteä mukaan. ”4per1000” -lanseeraustilaisuudessa korostettiin viestinnän ja tiedonvaihdon merkitystä. Viljelijä on avainasemassa ja tarvitsee tietoa parhaista käytänteistä. Viljelijällä itsellään on myös paljon kokemusta paikallisista olosuhteista, joita pitää hyödyntää. Lanseeraustilaisuudessa näytettiin vaikuttava lyhytelokuva maaperän hiilensä. Tekijänä amerikkalainen ruoka-aktivisti Michael Pollan.

Pariisin ilmastoneuvotteluissa on myös esillä suomalainen start-up yritys omalla ”Hiili maahan” -sovelluksellaan. Hiili maahan -mobiilisovelluksen avulla kuluttajat voivat seurata valitsemansa maatilan viljelymenetelmien kehittämistä. Tavoitteena tässäkin hiilen sitominen ilmakehästä maaperään.

Hanna Mattila
Ylitarkastaja, MMM

Ei kommentteja. Ole ensimmäinen kommentoija.