NMM/FVA/NMA – mistä on kyse?

RSS
18.6.2014 Karoliina Anttonen, työ- ja elinkeinoministeriö

Kansainvälisten ilmastoneuvottelujen maailma on täynnä jännittäviä kirjainlyhenteitä: UNFCCC, KP, COP, CMP, SBI, SBSTA, CDM, JI, IET, LULUCF, REDD… Lista jatkuu loputtomiin. Mekanismineuvottelijoille erityistä sydämentykytystä aiheuttaa lyhennenippu NMM/FVA/NMA.  Näillä lyhenteillä tarkoitetaan kokonaisuutta, joka käsittää uuden markkinamekanismin (new market mechanism, NMM), vaihtoehtoisten lähestymistapojen  kehyksen (framework for various approaches, FVA) ja markkinoiden ulkopuoliset lähestymistavat (non-market based approaches, NMA).

Osapuolten näkemykset siitä, mitä kullakin termillä tarkoitetaan, vaihtelevat suuresti. NMM–keskusteluissa EU pyrkii edistämään yhteistä näkemystä kansainvälisestä markkinamekanismista. Mekanismi eroaisi esimerkiksi puhtaan kehityksen mekanismista siinä, että se tuottaisi mekanismiin osallistuvien maiden velvoitteet ylittäviä ilmastohyötyjä. FVA-keskustelujen ytimessä on linkitettyjen alueellisten tai kansallisten järjestelmien käyttäminen ilmastosopimuksen velvoitetta vastaan. Päästölaskenta ja yksiköiden kirjanpito ovat avainasemassa, kun arvioidaan järjestelmien tuottamien päästöyksiköiden uskottavuutta ja vertailukelpoisuutta.

Viime vuosien globaalista taloustilanteesta johtuen kysyntä markkinoilla on varsin vähäistä ja päästöyksiköiden hinnat alamaissa. Tästäkin syystä mekanismineuvottelut ovat olleet pysähdyksissä jo jonkin aikaa. Bonnissa kiinnostus näyttää jälleen heränneen. Osapuolet vaikuttavat valmiilta käyttämään muiden työraiteiden neuvotteluaikaa keskustellakseen markkinoiden roolista tulevaisuudessa. EU:lle tämä on hyvä uutinen, sillä varsinaisissa vuoden 2015 sopimusta koskevissa neuvotteluissa markkinoille ei ole luvassa paljoakaan aikaa.

Osapuolten näkemykset ovat kuitenkin vielä kaukana toisistaan. EU:n lisäksi pienten saarivaltioiden ryhmä AOSIS on korostanut ylimääräisiä ilmastohyötyjä. Monille kehitysmaille, Bolivia ja Venezuela etunenässä, on tärkeää edistää markkinoiden ulkopuolisia lähestymistapoja rinnakkain markkinamekanismien kanssa. USA korostaa maiden oikeutta määritellä itse omien järjestelmiensä metodologiat.

Bonnin loppupäätelmissä luotiin tärkeä linkki NMM/FVA/NMA-keskustelujen ja vuoden 2015 sopimusneuvottelujen välille. Työ jatkuu Liman ilmastokokouksessa joulukuussa 2014.

Tavalla tai toisella markkinamekanismit ovat osa tulevaisuuden ilmastopolitiikkaa. Vaikka edistys kansainvälisellä foorumilla on hidasta, päästökauppajärjestelmiä otetaan käyttöön ja testataan ympäri maailmaa niin kehittyneissä kuin kehittyvissäkin maissa. EU:n päästökauppajärjestelmän rakennetta ollaan uudistamassa. Yhdysvalloissa ja Kanadassa kehitetään päästökauppaa osavaltiotasolla. Etelä-Korea suunnittelee päästökauppajärjestelmän käyttöönottoa vuonna 2015. Kiinan provinsseissa testataan päästökauppaa, ja tavoitteena on siirtyä koko maan laajuiseen järjestelmään vuosikymmenen loppuun mennessä. Jo nyt kuuden provinssin järjestelmät kattavat noin 1 GT päästöt eli enemmän kuin Brasilian ja Indonesian yhteenlasketut päästöt. Meksikon energiareformi sisältää energiasektorin päästökaupan ja CO2-veron.

Karoliina Anttonen
Työ- ja elinkeinoministeriö

Ei kommentteja. Ole ensimmäinen kommentoija.