Obaman suunnitelmat päästövähennyksistä luovat positiivisen pohjavireen Bonnin ilmastokokoukselle

RSS
3.6.2014 Harri Laurikka, ympäristöministeriö

YK:n ilmastoneuvottelut jatkuvat 4.–15.6. virkamiestason kokouksella Bonnissa, Saksassa. Neuvottelujen päätavoitteena vuosina 2014–2015 on valmistella ilmastosopimusta, jolla päästöjä vähennettäisiin ja muuttuvaan ilmastoon sopeuduttaisiin vuoden 2020 jälkeen. Uusi sopimus on määrä solmia Pariisissa joulukuussa 2015.

Positiivista tunnelmaa neuvotteluille luo presidentti Obaman maanantainen ilmoitus suunnitelmista vähentää USA:n voimalaitosten hiilidioksidipäästöjä 30 % vuoden 2005 tasolta vuoteen 2030 mennessä. Suunnitelman toimeenpano ja mahdollinen täydentäminen alkuvuonna 2015 olisivat tärkeitä signaaleja Pariisin kokoukselle.

Tämän vuoden erikoisuutena Bonnissa ovat ministeritason kokoukset 5.-6.6 . Suomea edustaa ja Suomen valtuuskuntaa johtaa valtiosihteeri Katariina Poskiparta.

Ensin ministeritason kokouksessa käsitellään Kioton pöytäkirjan toista velvoitekautta 2013–2020. Pääkysymyksinä osallistujille ovat:

  • mikä on Kioton toisen velvoitekauden toimeenpanon tilanne? Miten sen päästötavoitteita voitaisiin parantaa? Mitä politiikkatoimia on tehty tai suunnitteilla tämän suhteen?
  • mikä on Kioton toisen velvoitekauden ratifioinnin tilanne?
  • mitä Kioton pöytäkirjan toimeenpanosta voidaan oppia päästövähennysten lisäämiseksi?
  • kuinka kotimaisilla toimilla ja kansainvälisillä markkinapohjaisilla mekanismeilla voidaan vähentää päästöjä?

EU teki 30.4. ministerikokousta varten oman lähetteensä , joka käsittelee EU:n toimia tähän asti ja ennusteita vuoden 2020 tilanteesta (ks. YM:n tiedote ). Tietoja on esitetty EU:lle kokonaisuutena ja jäsenmaittain. Myös Norja, Australia ja Liechtenstein ovat lähettäneet omia tietojaan .

Perjantaina 6.6. keskustellaan Durbanin työohjelmasta ja uudesta ilmastosopimuksesta. Tällä foorumilla puhutaan siis kaikkien osapuolten – ei ainoastaan Kioton pöytäkirjan osapuolten - toimista. Pääkysymyksiä ovat:

  • mitä tehdään ja vielä voitaisiin tehdä päästövähennysten lisäämiseksi ennen vuotta 2020?
  • mitä IPCC:n viidennen arviointiraportin tulokset merkitsevät ilmastoneuvotteluille ja kunnianhimolle päästöjen vähentämisessä, sopeutumisessa, kehittyvien maiden tukemisessa rahoituksella, teknologialla ja valmiuksien parantamisella?
  • mitä poliittisia askeleita ministerit käynnistävät päästäkseen kunnianhimoisiin kansallisiin panoksiin uuteen sopimukseen? Miten kansainvälinen yhteistyö voi mahdollistaa ja kiihdyttää näitä toimia?

Muuten kokouksessa pyritään valmistelemaan Liman osapuolikokousta joulukuussa 2014. Keskeisiä aiheita ovat mm. Pariisin sopimuksen keskeisten elementtien hahmottelu ja tietovaatimukset maiden panoksille Pariisin sopimukseen. Lisäksi kokouksessa järjestetään mm. teknisiä asiantuntijakokouksia liittyen kaupunkiympäristöihin , kaupunkien ilmastotoimien kokemuksiin ja käytäntöihin ja Suomelle tärkeään maankäyttösektoriin .

Pääneuvottelija Harri Laurikka, ympäristöministeriö

Ei kommentteja. Ole ensimmäinen kommentoija.