Päätöksenteko puhututtaa

RSS
15.11.2013 Satu Airas, ympäristöministeriö
Satu Airas Cop19
Ylitarkastaja Satu Airas Varsovassa

Varsovan ilmastokokouksen työ on täydessä vauhdissa ensimmäisen viikon lähestyessä loppuaan. Kokoukset ja työryhmät puurtavat työsarkaansa tiukalla tahdilla saadakseen esityksiä valmiiksi ensi viikolla alkavaa korkean tason neuvotteluosuutta varten.

Päätöksentekomenettely YK:n ilmastosopimuksen (UNFCCC) osapuolikokouksissa (COP) ja Kioton pöytäkirjan osapuolikokouksissa (CMP) sekä osapuolikokousten alaelinten kokouksissa (SBSTA ja SBI) noudattaa UNFCCC:n menettelysääntöluonnoksessa olevia sääntöjä lukuun ottamatta äänestyssääntöjä. Menettelysäännöissä äänestystä koskevat säännöt ovat edelleen – ilmastosopimuksen liki kahden voimassaolovuosikymmenen jälkeen - hyväksymättä, joten vakiintuneen käytännön mukaan päätökset tehdään konsensuksella. Konsensus ei kuitenkaan käytännössä ole aina tarkoittanut täyttä yksimielisyyttä, vaan päätöksiä on joskus tehty myös yksittäisen maan vastustuksesta huolimatta.

Varsovan kokouksen agendalla on yhteensä kolme päätöksentekoa koskevaa asiakohtaa. Niistä erityistä huomiota on saanut Venäjän ehdotus käsitellä Varsovassa ilmastokokouksen päätöksenteon avoimuutta, läpinäkyvyyttä ja sitä, miten päätökset kokouksissa tehdään. Kun päähuomio alkaa jo suuntautua tavoitteena olevaan, vuonna 2015 hyväksyttävään uuteen ilmastosopimukseen, on Venäjän ehdotuksesta odotettavissa vähintäänkin mielenkiintoinen, poliittinen keskustelu. Parhaassa tapauksessa se voi tukea yhteisen näkemyksen muodostumista sitä silmällä pitäen, että päätöksentekosäännöistä sopiminen muuttuu yhä tärkeämmäksi vuoden 2015 sopimuksen lähestyessä.

Do widzenia!

Satu Airas, valtuuskunnan oikeudelliset asiat, ympäristöministeriö

Blogin etusivulle

Ei kommentteja. Ole ensimmäinen kommentoija.