Pariisin ilmastosopimusta edistämässä – ilmastoneuvottelut jatkuivat Bonnissa

RSS
27.5.2016 Outi Honkatukia
Outi Honkatukia
Suomen pääneuvottelija Outi Honkatukia Bonnissa. © Kuva: Paula Perälä, ympäristöministeriö

Pariisin ilmastosopimuksen osapuolet neuvottelivat Saksan Bonnissa toukokuun lopussa, ensimmäistä kertaa sitten joulukuun ilmastokokouksen ja historiallisen sopimuksen.

Pariisissa maat olivat yhdessä asettaneet maailmanlaajuiset tavoitteet ja sopineet ilmastotoimien vahvistamisesta. Bonnissa oli tarkoitus keskittyä Pariisin sopimuksen toimeenpanoon eli käynnistää neuvottelut muun muassa siitä, miten maiden edistymistä kohti Pariisin sopimuksen tavoitteita seurataan ja miten ilmastotoimien viisivuotistarkastelut käytännössä toteutetaan. Myös maakohtaisten päästötietojen läpinäkyvyydelle on tulossa Pariisin sopimuksen myötä entistä selkeämmät vaateet, mikä edellyttää jatkotyötä.

Neuvotteluvaihteelta siirtyminen kohti toimeenpanoa onnistui Bonnissa vain osittain. Suuri osa teknisestä työstä käynnistyi hyvin, vaikka Pariisin ilmastosopimustyöryhmässä aikaa tuhrautuikin kiistelyyn kokouksen asialistasta ja työtavoista. Paljon työtä on nyt siis edessä: laaditaan lähetteitä, joissa maat ja maaryhmät kertovat näkemyksistään, pyydetään uusia teknisiä papereita ja järjestetään työpajoja. Varsinaisia neuvotteluja jatketaan seuraavaksi osapuolikokouksessa Marrakeshissa tämän vuoden marraskuussa; epävirallisempia keskusteluja käydään toki jo ennen marraskuuta.

Bonnissa teknisiä kysymyksiä oli niin YK:n ilmastopuitesopimuksen, Kioton protokollan kuin Pariisin sopimuksenkin alla. Niissä käsiteltiin muun muassa teollisuusmaiden ja kehitysmaiden raportointia, markkinamekanismeja, sopeutumista, teknologia- ja koulutuskysymyksiä, tasa-arvoasioita, kehitysmaiden valmiuksien vahvistamista ja YK:n ilmastonmuutoskonventin UNFCCC:n budjettia. Suuressa osassa näistä edistyttiin odotetusti. Tuloksia saavutettiin esimerkiksi kehitysmaiden toimintavalmiuksia vahvistavassa Pariisin komiteassa, teollisuusmaiden raportointiohjeissa ja tasa-arvokysymyksiin liittyvässä työohjelmassa. Toisissa varsin pitkäänkin työstetyissä kysymyksissä, kuten puhtaan kehityksen mekanismin (CDM) valituselintä ja maataloutta koskevissa asiakohdissa, ei päästy yhteisymmärrykseen, joten asiaan palataan Marrakeshissa. Työsarkaa seuraavaan kokoukseen jäi siis vähintään riittävästi.

Bonnin kokoukset sujuivat kaiken kaikkiaan hyvässä ja rakentavassa hengessä. Painopisteen tulee nyt olla selkeästi toimeenpanossa, ja kaikkien neuvotteluryhmien työtä tulisi tarkastella teknisten kysymysten kautta. Ei siis politisoiden ja vanhaa retoriikkaa toistellen ikään kuin Pariisissa ei olisi sovittu mitään. Toisiinsa liittyviä asiakokonaisuuksia tullaan jatkossakin käsittelemään useissa eri neuvotteluryhmissä, joten kaikkien tulisi kyetä tarkastelemaan asioita entistä strategisemmin ja kokonaisvaltaisemmin.

Asiantuntemuksellaan ja aktiivisella otteellaan Suomen valtuuskunta osoitti jälleen kerran olevansa painoarvoltaan kokoaan suurempi – kiitos siitä!

Ei kommentteja. Ole ensimmäinen kommentoija.