Pohjoismaat aktiivisia Bonnin ilmastoneuvotteluissa

RSS
19.6.2014 Outi Leskelä, Pohjoismaiden ministerineuvosto

Pohjoismainen yhteistyö lisääntyy kohti Pariisin ilmastokokousta – nyt Bonnin ilmastoneuvotteluissa oli mm. runsaasti kahdenvälisiä tapaamisia, onnistunut oheistapahtuma ja näkyvä näyttely Pohjoismaiden yhteisestä ilmastotyöstä.

04062014527.jpg
Outi Leskelä Pohjoismaiden ministerineuvoston toimintaa esittelevässä näyttelyssä


Pohjoismaat ovat tavanneet keskeisiä neuvottelukumppaneita ilmastoneuvotteluiden aikana jo viime vuodesta lähtien, mutta tällä kertaa sekä nostettiin tapaamisten määrää että syvennettiin keskusteluaiheita. Tapaamisia järjestettiin yhteensä seitsemän: AILAC-, ALBA-, AOSIS- ja LDC-ryhmien sekä USA:n, Kiinan ja Brasilian kanssa. Keskusteluissa käytiin läpi ajankohtaista neuvottelutilannetta sekä kansallisia päästövähennystavoitteita. Tapaamisista on hyötyä kahdella tapaa: toisaalta ymmärrämme paremmin muiden näkemyksiä, mutta toisaalta rakennamme luottamusta maiden ja maaryhmien välille. Pohjoismailla on hyvä maine sillanrakentajina ja ratkaisukeskeisinä neuvottelijoina – lisäksi omat kunnianhimoiset kansalliset ilmastopolitiikkamme ja -tavoitteemme tuovat uskottavuutta kansainvälisillä kentillä.

Oheistapahtuma maankäyttösektorin roolista vuoden 2020 jälkeen järjestettiin lauantaina 7.6. Paikalla oli 95 kuuntelijaa ja osa joutui jopa istumaan lattialla. Aihe on selvästi tärkeä ja kiinnostava, olihan se myös yksi Bonnin kokouksen teemoista. Oheistapahtuma pohjautui Pohjoismaiden ministerineuvoston vastikään julkaisemaan raporttiin ”The land-use sector within the post-2020 climate regime” ja raportin tulosten esittelyn lisäksi ohjelmaan kuului asiantuntijapaneeli. Keskustelu oli vilkasta ja osoitti, että tästä aiheesta tarvitaan lisää tietoa ja laajapohjaista keskustelua. Kommentteja tuli nimittäin niin Perun alkuperäisintiaaneilta, kansalaisjärjestöiltä, akateemisilta asiantuntijoilta kuin hallitusten edustajiltakin. Tapahtuman esitykset ja ohjelma löytyvät UNFCCC:n sivuilta.

Ensimmäisellä neuvotteluviikolla Pohjoismaiden ministerineuvoston toimintaa esittelevä näyttely veti paljon kiinnostuneita, osittain kiitos erinomaisen paikan täysistuntosalin ja kahvion vieressä. Esillä oli pohjoismaisten työryhmien uusimpia raportteja ilmastorahoituksesta lyhytaikaisiin ilmastotekijöihin sekä lisäksi tietoa Pohjoismaiden pääministerien vihreä kasvu -hankkeesta. Raportit löytyvät myös UNFCCC:n sivuilta. Näyttely oli myös erinomainen tapa tavata ihmisiä ja keskustella Pohjoismaiden hankkeista ja tavoitteista.

Tämän lisäksi Pohjoismaat tapasivat NOAK:in puitteissa ja yhteisten projektien tiimoilta. Vaikka me olemmekin väkimäärältämme pieniä maita, on meidän painoarvomme ilmastoneuvotteluissa kokoamme suurempi. Ja yhdessä me vaikutamme huomattavasti enemmän kuin yksin.


Outi Leskelä, Pohjoismaiden ministerineuvosto (NOAK)
Ei kommentteja. Ole ensimmäinen kommentoija.