Talanoa-prosessi kirittää Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteita ja toimeenpanoa

RSS
11.4.2018 Kimmo Tiilikainen

Olin mukana neuvottelemassa Pariisin ilmastosopimusta, jossa maailma asetti tavoitteeksi rajoittaa ilmaston lämpenemisen kahteen asteeseen. Lupasimme myös pyrkiä siihen, ettei lämpötila nouse yli 1,5 astetta. Nykytoimilla nämä tavoitteet eivät toteudu. Miten voimme yhdessä kirittää maailmanlaajuisten ilmastotoimien kunnianhimoa?

Tätä ruoditaan nyt meillä ja muualla ns. Talanoa-vuoropuhelun kautta. Talanoa-termin ilmastoneuvotteluissa lanseerasi edellisen ilmastokokouksen (COP23) puheenjohtajamaa Fidži, Kyseessä on perinteinen Tyynenmeren saarten tapa käydä vuoropuhelua ja ratkaista visaisia haasteita – sana ’Talanoa’ tarkoittaa tarinan kertomista tai dialogia. Talanoa on osallistava ja läpinäkyvä prosessi: ajatuksena on tarinankerronnan avulla rakentaa luottamusta, ymmärrystä ja empatiaa eri toimijoiden välille, jakaa tietoa ja kokemuksia, jotka johtavat parempaan ymmärrykseen tästä globaalista haasteesta. Keskeiset dialogin kysymykset ovat: missä olemme, mihin pyrimme ja miten sinne pääsemme.

Miten Tyynenmeren metodit istuvat täkäläisille leveysasteille? Se selviää tulevan vuoden aikana. Talanoan perusprinsiippejä on, että kaikille annetaan ääni ja keskustelussa ei haeta vastakkainasettelua, vaan kuunnellaan ja kunnioitetaan erilaisia näkemyksiä. Ratkaisuja etsitään rakentavassa hengessä.

Suomessa Talanoa-keskustelujen sarjan aloittaa Helsingin yliopiston Tiedekulmassa 12.4. klo 17.30 pidettävä tilaisuus Keppiä, porkkanaa vai Linkolaa? Mistä löytyvät tehokkaimmat keinot ilmastopäästöjen suitsimiseksi? Miten meistä jokainen voi vaikuttaa? Tule mukaan keskustelemaan kanssani ja anna näkemyksesi. Tilaisuuteen voi osallistua myös verkossa.

Olen kutsunut koolle myös kolme pyöreän pöydän Talanoa-keskustelua, jotka järjestetään huhti-, kesä- ja syyskuussa. Ajatukseni on tilaisuuksien avulla hakea näkemyksiä myös muilta kuin ilmastoteemaan ja –neuvotteluihin syvemmin vihkiytyneiltä. Miten ekonomistit näkevät ilmastoviisaan Suomen tarinan kulmakivet? Mitä kaupunkitutkija, sosiologi tai tulevaisuudentutkija nostaisi menestystekijöiksemme, kun maailma suuntaa kohti vähähiilisyyttä? Kysymykset ovat suuria ja vaativat yhteistä pohdintaa – siksi rohkaisen erilaisia toimijoita järjestämään myös omia dialogejaan.

Pyöreän pöydän keskustelujen lisäksi käyn ilmastokeskustelua eri kansallisilla ja kansainvälisillä foorumeilla pitkin kevättä, kesää ja syksyä. Keskusteluja järjestetään Talanoa-teemalla niin EU:ssa kuin pohjoismaissakin Ympäristöministeriön järjestämillä keskusteluilla valmistaudutaan erityisesti ilmastosopimuksen osapuolikokoukseen, joka pidetään Puolan Katowicessä. Samalla ne tukevat myös Suomen pitkän aikavälin vähäpäästöisyysstrategian (2050) valmistelua.

Talanoassa itse matka on yhtä tärkeä kuin määränpää. Odotan innolla tätä matkaa ja sen varrella avautuvia maisemia.

Kimmo Tiilikainen
Asunto-, energia- ja ympäristöministeri

p.s. Voit kertoa näkemyksesi Suomen ilmastopolitiikasta myös vastaamalla ympäristöministeriön kyselyyn!

Ei kommentteja. Ole ensimmäinen kommentoija.