Tarjolla ratkaisuja ilmastohäpeään

RSS
10.4.2018 Magnus Cederlöf

Paavi Fransiscus julkaisi ensyklikansa eli kiertokirjeensä Laudato si vuonna 2015. Viimeistään silloin kävi selväksi, että ilmastonmuutokseen ja –politiikkaan liittyy myös uskonnollinen ulottuvuus. Paavin viesti oli yksinkertaisesti se, että ihmiskunnan aiheuttama ilmastonmuutos on synti luomistyötä vastaan.

Viime aikoina julkisessa keskustelussa on usein viitattu sellaisiin termeihin kuin ilmastohäpeään tai ilmastoahdistukseen. Näillä tarkoitetaan yksilötasolla esiin tulevia tunnetiloja omien tekojen aiheuttamien ilmastovaikutusten johdosta. Pelkkä huono omatunto ei tunnu enää riittävän, kun ilmasto-ongelman mittaluokka ja sen tuhoisat seuraukset ovat valkenemassa meille kaikille. Samalla keskustelu on osoitus siitä, että yhä selvemmin tiedostetaan omien tekojen sekä elämäntyylin vaikutukset päästöihin ja sen myötä ilmastonmuutokseen. Synnin ja häpeän liittäminen ilmastokysymykseen kertoo siitä, että tässä on kyse jostain syvemmästä asiasta, joka saattaa pahimmassa tapauksessa horjuttaa ihmisen sielunelämää.

Keskusteluun ilmastosynnistä ja –häpeästä liittyy sekä ongelmia että mahdollisuuksia. Jos ihminen tuntee syyllisyyttä elämäntyylinsä takia tilanne voi johtaa lamaannukseen tai siihen että yritetään keksiä ympäristöstään vielä isompia ilmastoroistoja. Ilmastopolitiikan rakentaminen syyllisyyden korostamiseen ei ole tarkoituksenmukaista eikä kestävää. Se saattaa johtaa kielteisiin vastareaktioihin, jotka viime kädessä eivät edistä ilmastonmuutoksen torjuntaa.

Yksilön tuntema häpeä tai ahdistuneisuus voi kuitenkin parhaassa tapauksessa johtaa aktivointiin, elämäntyylin muuttamiseen ja käytännön ilmastotekoihin. Julkisen vallan rooli ei ole aiheuttaa häpeän tuntemuksia mutta ohjata ihmiset joilla on sellaisia tuntemuksia tekoihin, joiden avulla he pääsevät niistä eroon. Hallinnon viestinnässä on myös hyvä muistaa, että ihmiset ovat muutakin kuin kuluttajia: yhdistysaktiiveja, äänestäjiä, perheenjäseniä jne. Kaikissa näissä rooleissa voidaan vaikuttaa ilmastonmuutokseen.

Ilmastolain mukainen ilmastosuunnitelma Kohti ilmastoviisasta arkea nostaa esiin ne jokapäiväiset valinnat, joilla on merkitystä ilmaston kannalta. Tavoitteena on lisätä ihmisten tietoisuutta omista valinnoistaan mutta samalla tarjota ratkaisuja siihen, kuinka omaa hiilijalanjälkeä voi pienentää. Kyse ei ole välttämättä mistään elämäntyylin vallankumouksesta vaan pienistä arjen teoista. Samalla korostetaan kokonaisuutta, yksittäisellä syrjähypyllä ei ole merkitystä ilmastotekojen arvioinnissa. Arjen pienet ilmastoteot ovat myös parasta lääkettä ilmastoahdistusta vastaan.

Ei kommentteja. Ole ensimmäinen kommentoija.