Tasa-arvo ja naisten osallistuminen vahvasti esillä Varsovan korkean tason neuvotteluissa

RSS
22.11.2013 Aira Kalela, Global Gender and Climate Alliance
Aira Kalela
Etualalla keskellä: Aira Kalela Varsovassa

Suomi on nostanut tasa-arvoasiat keskusteluun Varsovassa sekä toisen viikon korkean tason neuvotteluissa että ensimmäisen viikon valmisteluissa. Suomen aloitteesta ilmastosopimustyössä on jo viiden vuoden ajan kiinnitetty huomiota naisten toiminnan vahvistamiseen niin ilmastonmuutoksen hidastamisessa kuin siihen sopeutumisessakin.

Varsovan Korkean tason neuvottelujen aikana yksi päivä, niin sanottu tasa-arvopäivä, varattiin erityisesti tasa-arvokysymysten pohtimiseen. Presidentti Tarja Halonen osallistui päivän aikana kahteen tilaisuuteen ja tapasi useita YK-järjestöjen johtajia ja kollegoitaan, muun muassa Irlannin entisen presidentin Mary Robinssonin.

Edeltävällä viikolla pidettiin laaja työpaja, johon osallistui yli 200 edustajaa. Keskustelu koski erityisesti toimia, joilla naisten osallistumista kansainväliseen ilmastoyhteistyöhön voidaan lisätä ja miten tasa-arvoisempia sopeutumis- ja torjuntatoimia voidaan vahvistaa. Nykyisin noin kolmannes kokouksiin osallistuvista edustajista on naisia. Teollisuusmaiden valtuuskunnissa naisia on yli 40 prosenttia, mutta ilmastosopimuksen elinten johtavissa asemissa vain 10–20 prosenttia. Työpajaa seuranneissa neuvotteluissa valmisteltiin tulevaa työohjelmaa, joka on tarkoitus hyväksyä vuoden kuluttua. Näissä keskusteluissa Suomi huolehti EU-valmisteluista ja koordinoinnista.

Naisten rooli sopeutustoimissa on erityisen tärkeä kehitysmaissa, joissa naiset vastaavat suurelta osin maanviljelystä ja ruuan tuotannosta sekä kotitalouksien vesihuollosta. Afrikassa naiset tuottavat ruuasta peräti 80 prosenttia ja huolehtivat veden saannista kokonaan. Ilmastonmuutoksen vuoksi lisääntyvä kuivuus ja toisaalta tulvat ja myrskyt uhkaavat tulevaisuudessa ruokaturvaa. Sopivilla viljelymenetelmillä on myös mahdollista sitoa lisää ilmakehän hiiltä. Noin puolet tarvittavista toimista voitaisiin tehdä maaperän kestävän hoidon avulla.

Teollisuusmaissa naiset tekevät kotitalouksien päivittäisistä hankinnoista noin 80 prosenttia. Kotitalouksien energian- ja materiaalinkulutus muodostaa vajaan kolmanneksen koko kulutuksesta. Erityisesti elintarvikkeiden valinnat vaikuttavat energian ja veden kulutukseen. Punaisen lihan tuottaminen syö kahdeksan kertaa enemmän energiaa kuin kasvisvalkuaisen tuottaminen.

Kotitalouksien lisäksi naiset ovat enemmistönä myös lastentarhojen, koulujen, sairaaloiden, vanhainkotien ja kauppojen kaltaisilla työpaikoilla, joiden hankinnoilla on osaltaan merkitys kestävän kulutuksen edistämisessä.

Naisten ja miesten erilaisten mahdollisuuksien huomioon ottaminen ilmastotoimien suunnittelussa on olennaista, jotta työ olisi tehokasta. On tärkeää, että ihmiset, joiden elämään ilmastonmuutos vaikuttaa eniten, ovat mukana työn suunnittelussa niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla.

Siksi naisten osallistumisen lisääminen ilmastonmuutosta koskevaan päätöksentekoon on niin tärkeää. Olennaista on turvata myös tasa-arvotyön rahoitus ja tarvittavan teknologian saatavuus.

Aira Kalela, Global Gender and Climate Alliance

Blogin etusivulle

Ei kommentteja. Ole ensimmäinen kommentoija.