Trooppisten metsien suojelu etenee vahvasti – Brasilia näyttää tietä muille

RSS
13.6.2014 Matti Kahra, maa- ja metsätalousministeriö

Bonnin kokouksen alla ilmassa tuntui leijuvan normaalista poikkeavaa optimismia. Sekä Yhdysvallat että Kiina ilmoittivat juuri ennen kokouksen alkua suunnitelmista uusille päästövähennyksille. Näiden ilmoitusten varjoon jäi ainakin suomalaisissa uutisissa kuitenkin yksi maa, jonka saavutukset saavat maailman kahden suurimman saastuttajan suunnitelmat näyttämään vaatimattomilta.

Ensimmäisen kokousviikon perjantaina Brasilia ilmoitti ensimmäisenä kehitysmaana konkreettisesta tavoitteesta metsäkadon vähentämiselle. Ilmoitus tehtiin juhlallisesti kokouspaikan tiloissa ja se luovutettiin ilmastosopimuksen pääsihteeri Christiana Figuerekselle.

Brasilian toimet Amazonin metsäkadon vähentämiseksi ovat vaikuttavia. Vuosina 2004–2012 lähinnä maataloudesta johtuvaa metsän raivausta vähennettiin lähes 80 %. Päästöiksi muutettuna vähennys on ollut massiivinen, yli 3000 miljoonaa tonnia. Tämä on kolme kertaa enemmän kuin EU:n nykyinen vähennystavoite. Brasilia on jo nyt tehnyt enemmän päästövähennyksiä kuin Yhdysvallat ja EU ovat yhdessä luvanneet vuoteen 2020 mennessä.

Brasilian ilmoitus metsäkadon vähentämisestä jatkaa trooppisten metsien suojelua edistävän REDD+-instrumentin vahvaa etenemistä neuvotteluissa. Viime vuonna Varsovassa saatiin päätökseen seitsemän vuoden neuvottelut, joissa sovittiin kuinka kehitysmaiden toimia metsäkadon vähentämiseksi käytännössä toteutetaan ja seurataan. Brasilian julkistus on näiden sääntöjen soveltamista käytännössä. Toisin kuin Yhdysvallat ja Kiina, Brasilia toi oman ehdotuksensa suoraan neuvottelupöytään konkreettisena ehdotuksena, jota muut voivat arvioida.

Myös muualla maailmassa REDD+-mekanismi näyttää voimansa. Brasilian lisäksi mm. Guyanassa, Keniassa, Meksikossa ja Costa Ricassa on onnistuttu tehokkaasti vähentämään trooppista metsäkatoa. REDD+ on kaikista käytännön haasteista huolimatta onnistunut yhdistämään erilaisia tavoitteita ja lähestymistapoja yhteisen sateenvarjon alle. Koska järjestelmä perustuu kannustimiin ja vapaaehtoisuuteen, on sen hyväksyttävyys korkea kehitysmaissa.

Bonnissa tuntui pitkästä aikaa leijuvan todellista optimismia, ainakin trooppisten metsien suojelun osalta. Neuvotteluissa sovitut asiat tuottavat konkreettisia tuloksia maissa ja vahvistavat uskoa siihen, että yhteisiä ongelmia voidaan ratkoa neuvottelemalla. Positiivinen kierre vahvistaa itseään. REDD+ tarjoaa kannustavan esimerkin, jonka vaikutukset leviävät toivottavasti myös muihin keskusteluihin. 2015 sopimuksen onnistumisen kannalta tällaisia menestystarinoita tarvitaan rutkasti enemmän.

Matti Kahra, maa- ja metsätalousministeriö

Ei kommentteja. Ole ensimmäinen kommentoija.