Työkoneiden päästöt alas

RSS
16.5.2018 Outi Vilén

Suomessa on käytössä laaja kirjo työkoneita trimmereistä kaivosteollisuuden koneisiin. Nämä koneet vastaavat noin kymmentä prosenttia päästökaupan ulkopuolista päästöistä, ja päästöt ovat vähentyneet vain marginaalisesti vuoden 2005 jälkeen.

Nyt tähänkin haasteeseen on tartuttu: Keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelmassa Kohti ilmastoviisasta arkea 2030 listattiin ensimmäistä kertaa toimenpiteitä työkoneiden hiiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Tavoitteena on pudottaa päästöistä viidennes vuoteen 2030 mennessä.

On ollut ilo huomata, että työkoneiden päästöjen vähentämiseen on havahduttu ja aihe selvästi kiinnostaa. Lähtökohta yhteistyölle on hedelmällinen, koska erilaisilla toimijoilla on toisiaan tukevia tavoitteita. Monella työkonepalveluita hankkivalla ja työkoneita käyttävällä taholla on omia ilmasto- ja ympäristöohjelmia, joiden tavoitteena on vähentää päästöjä ja parantaa ilmanlaatua. Esimerkiksi Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara on ottanut tavoitteekseen hiilineutraaliuden vuoteen 2030 mennessä. Julkisella sektorilla on hieno mahdollisuus toimia suunnannäyttäjänä päästö- ja ilmanlaatukriteerien huomioimisessa hankinnoissa. Työkoneita käyttäviä yrityksiä taas houkuttaa se, että energiatehokkuuden parantaminen tarkoittaa myös sitä, että polttoaineeseen kuluu vähemmän rahaa. Konevalmistajille ympäristöystävällisyys on valttikortti myös vientimarkkinoilla.

Liikennepolttoaineiden tapaan myös työkoneissa ja lämmityksessä käytettävään kevyeen polttoöljyyn sekoitetaan tulevaisuudessa bionestettä. Sekoitevelvoitteen toimeenpanoa suunnitellaan parhaillaan ja kevyen polttoöljyn bio-osuus nousee kymmeneen prosenttiin ensi vuosikymmenen aikana, kun tieliikenteen puolella pyritään kolmenkymmenen prosentin osuuteen. Kevyttä polttoöljyä käytetään työkoneissa polttoaineena hyvin laajasti.

Vaihtoehtoisten käyttövoimien merkitys työkoneissa on vielä valitettavan pieni. Biokaasu voisi toimia tulevaisuudessa kustannustehokkaana, itse tuotettuna polttoaineena osassa maatalouden työkoneita. Jo nyt maa- ja metsätalousministeriö myöntää tukea traktorin kaasukomponentin hankintaan. Kaasumoottoriteknologian kehitystä voidaan hyödyntää myös työkoneissa, kun kaasu yleistyy käyttövoimana raskaassa liikenteessä. Myös sähköllä tulee olemaan oma roolinsa joko täysin sähköllä toimivien tai hybridimoottoreiden kautta.

Verotuksen muutosten ja polttoaineen bio-osuuden kasvattamisen lisäksi muita laajasti lähes kaikkiin työkoneryhmiin vaikuttavia päästövähennystoimia on vaikea keksiä. Työkonekokonaisuus täytyykin paloitella pienempiin osiin ja lähteä miettimään kustannustehokkaita toimia eri osapuolten tarpeista lähtien.

Samalla kun tätä tehdään, ympäristöministeriö huolehtii työkoneiden päästöjen seurannan kehittämisestä. Näin meillä on myös tarkempaa tietoja toimien purevuudesta.

Kommentit (1 kommenttia)
Sähkövoimaa
16.5.2018
klo 20.08
Eikö järkevintä olisi pienissä ja keskikokoisissa työkoneissa tukea sähköllä toimivia laitteita, ja tukea samalla Suomessa pikkuhiljaa kehittyvää akkuklusteria (mm. https://www.keliber.fi/ )?