Vastuullinen sijoittaminen sopii maalaisjärkeen

RSS
10.2.2016 Antti Savilaakso
Antti Savilaakso
Antti Savilaakso / MSCI ESG Research
Vastuullinen sijoittaminen tarkoittaa sitä, että sijoituspäätöksiä tehtäessä otetaan huomioon ympäristö, sosiaalinen vastuu ja hyvä hallintotapa. Vuosikymmeniä vastuullisen sijoittamisen motivaationa ovat olleet moraaliset syyt ja halu parantaa maailmaa. Nykyään sen syynä ovat sijoitusten paremmat tuotot.

Pariisin ilmastosopimuksesta voidaan olla montaa mieltä. Optimistien mielestä se on historiallinen. Pääsiväthän maailman maat ensimmäistä kertaa yhteisymmärrykseen siitä, että ilmastonmuutos on yhteinen uhka. Syntyi myös viitekehys sopimukselle, jolla uhka voidaan saada tulevina vuosikymmeninä hallintaan. Pessimistien mielestä sopimus on hampaaton eikä sillä päästä tavoitteeseen riittävän tehokkaasti.

Rahamarkkinoilla ei ole poliittista tai moraalista kantaa. Markkinat eivät ole optimistiset tai pessimistiset, ne vain ohjaavat pääomia kohti parempaa tuottoa.

Tämä nähtiin myös Pariisin ilmastokokouksen jälkeen. Kokouksen jälkeisellä viikolla hiiliraskaiden yhtiöiden osakkeet lähtivät laskusuuntaan, hiilikevyiden yritysten taas noususuuntaan. Sama suunta tulee jatkumaan tulevina vuosina ja vuosikymmeninä yhteiskunnan muuttuessa vähähiilisemmäksi.

Maailman suurimpien yritysten ilmastotoimet ovat jakaantuneet. Paras neljännes on julkaissut kotimaitaan tiukempia kasvihuonekaasupäästötavoitteita. Eli ne tekevät jo nyt enemmän kuin Pariisin sopimus niiltä vaatisi. Mutta ei suinkaan siksi, että se olisi moraalisesti oikein, vaan siksi, että se on järkevää, kannattavaa ja pitkäjänteistä liiketoimintaa.

Toinen neljännes suurimmista yrityksistä ei ole vielä mitenkään kommentoinut sitä, miten ilmastonmuutos vaikuttaa tulevina vuosikymmeninä heidän liiketoimintaansa. Valitettavan iso osa näistä yhtiöistä on hyvin hiiliraskaita ja ilmastoriskialttiita.  Sijoittajalle kysymys on yksinkertainen: kannattaako pitkällä aikavälillä sijoittaa markkinoiden parhaaseen vai huonoimpaan neljännekseen?

Nopeasti muuttuvassa maailmassa vastuullisen sijoituspäätöksen voi edelleen nähdä moraalisena tekona, yrityksenä ohjata talouden rakenteita kestävämpään suuntaan. Mutta taustalla on kasvavassa määrin myös suomalaiselle sijoittajalle ja päätöksentekijälle tyypillistä maalaisjärkeä. Maailma muuttuu nopeasti kestävämpään suuntaan. Pariisin sopimus on siitä vaikkakin yksittäinen, niin huomattavan iso osoitus.

Sijoittajan kannalta on tuottavaa, pitkäjänteistä ja vastuullista päätöksentekoa ottaa tämä huomioon. Vastuullisten päätösten siirtämistä voi pitää moraalittomana mutta myös maalaisjärjen vastaisena.

Antti Savilaakso
Tutkimusjohtaja, MSCI ESG Research

Kirjoitus on julkaistu myös Ympäristö-lehdessä 1/2016

Ei kommentteja. Ole ensimmäinen kommentoija.