Hyppää sisältöön

Kansainvälinen yhteistyö ja EU-asiat

Wienin sopimus ja Montrealin pöytäkirja

Maailmanlaajuisen yhteisön toimet otsonikerroksen suojelemiseksi on käynnistetty vuonna 1985 YK:n Wienin yleissopimuksella, joka luo puitteet otsonikerroksen tilan seuraamiseen liittyvälle tieteelliselle ja tekniselle yhteistyölle. Wienin yleissopimus johti kaksi vuotta myöhemmin allekirjoitettuun Montrealin pöytäkirjaan, joka rajoittaa otsonikerrosta heikentävien aineiden tuotantoa, kulutusta ja kauppaa.

aurinkorasva
iStockphoto
Montrealin pöytäkirja on osoittautunut kansainvälisen ympäristönsuojeluyhteistyön menestystarinaksi. Se on ainoa kansainvälinen ympäristösopimus, jonka kaikki maailman maat ovat ratifioineet.

Tuloksekkaan kansainvälisen yhteistyön ansiosta otsonikerrosta heikentävien aineiden kulutus on vähentynyt maailmanlaajuisesti yli 98 prosenttia vuodesta 1987, ja haitallisimpien aineiden käytöstä on teollisuusmaissa pääosin luovuttu kokonaan. Maailma on välttynyt laajamittaiselta otsonikadolta. Otsonikerroksen on kuitenkin ennustettu elpyvän entiselleen vasta vuosisadan loppupuolella, sillä jo päästetyt yläilmakehän otsonikerrosta tuhoavat aineet pysyvät pitkään ilmakehässä

Jatkossa Montrealin pöytäkirjan tavoitteena on myös ilmastonmuutoksen torjunta. Vuonna 2016 sovittiin Montrealin pöytäkirjan toimista, joilla vuodesta 2019 alkaen rajoitetaan otsonikerrosta heikentävien aineiden korvaajiksi tulleita fluorihiilivetyjen eli HFC-yhdisteiden tuotantoa ja kulutusta. Nämä fluoratut yhdisteet eivät ole haitallisia otsonikerrokselle, mutta ne ovat voimakkaita kasvihuonekaasuja.

  • Otsonikerroksen suojelua koskeva Wienin yleissopimus, 1985 (SopS 51/1988) (Finlex)
  • Otsonikerrosta heikentäviä aineita koskeva Montrealin pöytäkirja, 1987 (SopS 65/1988 ja SopS 66/1988) (Finlex)

Kielletyt ja rajoitetut aineet

CFC-yhdisteiden, halonien, hiilitetrakloridin ja 1,1,1-trikloorietaanin valmistus ja kulutus kiellettiin vuonna 2010 maailmanlaajuisesti, lukuunottamatta kriittisiä ja välttämättömiä käyttötarkoituksia. HCFC-yhdisteille ja metyylibromidille on sovittu valmistuksen ja kulutuksen lopettamisaikataulu. Kehitysmailla on yleisesti 10 vuoden siirtymäaika teollisuusmaiden aikatauluista. Valmistuksen ja kulutuksen rajoituksista on tiettyjä poikkeuksia, kuten ihmisten terveyden ja turvallisuuden takaamiseksi tehdyt välttämättömän ja kriittisen käytön poikkeukset.

HFC-yhdisteiden tuotantoa ja kulutusta vähennetään asteittain. Toimet teollisuusmaissa alkavat vuonna 2019 ja kehitysmaissa vuonna 2029. Montrealin pöytäkirjan mukaisilla toimilla arvioidaan estettävän yli 70 gigatonnia vastaavat hiilidioksipäästöt vuoteen 2050 mennessä.

Euroopan unionin lainsäädäntö

Euroopan unionin alueella Montrealin pöytäkirjan vaatimukset on toimeenpantu EU- asetuksella (1005/2009, ns. otsoniasetus), joka sisältää osin Montrealin pöytäkirjaa tiukempaa säätelyä otsonikerrosta heikentäville aineille.

HFC-yhdisteiden osalta Montrealin pöytäkirjan toimeenpano on toteutettu EU-asetuksella fluoratuista kasvihuonekaasuista (517/2014, ns. F-kaasuasetus).

  • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1005/2009 otsonikerrosta heikentävistä aineista (otsoniasetus) (EUR-LEX)
  • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 517/2014 fluoratuista kasvihuonekaasuista ja asetuksen (EY) N:o 842/2006 kumoamisesta (F-kaasuasetus) (EUR-LEX)

Lisätietoja

Neuvotteleva virkamies Eeva Nurmi, p.0295 250 209, etunimi.sukunimi@ym.fi

Julkaistu 7.8.2019 klo 10.26, päivitetty 5.5.2020 klo 8.15