Hyppää sisältöön

Otsonikerroksen suojelun ohjaus

Otsonikerroksen suojelemiseksi on rajoitettu otsonille haitallisten aineiden tuotantoa ja kulutusta, jolloin myös päästöt ilman vähenevät. Toimet otsonikerroksen suojelemiseksi perustuvat Suomenkin ratifioimaan kansainväliseen Montrealin pöytäkirjaan. Ympäristöministeriö vastaa otsonikerroksen suojeluun liittyvästä kansainvälisestä yhteistyöstä sekä EU- ja kansallisesta lainsäädännöstä, .

Montrealin pöytäkirja antaa tavoitteet ja aikataulun otsonikerrosta heikentävien aineiden vähentämisestä. Tavoitteiden toteuttamiseksi on koko EU-alueella voimassaolevia säädöksiä, joita Suomessakin noudatetaan. Näiden pohjalta otsonikerrosta heikentävien aineiden markkinoille luovutus ja käyttö on kielletty, lukuun ottamatta tiettyjä välttämättömiä tai kriittisiä käyttökohteita.

Säädösten nojalla Suomessa toteutettuja toimenpiteitä otsonikadon torjumiseksi ovat muun muassa:

  • CFC-yhdisteitä ja HCFC-yhdisteitä sisältävien tuotteiden ja laitteiden (pääasiassa kylmälaitteet) valmistamisen, tuonnin ja viennin kielto
  • tarkastukset jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppulaitteille ja sammutuslaitteistoille sekä pätevyysvaatimukset näitä käsittelevälle henkilöstölle
  • raportointi- ja ilmoitusvelvoitteet sekä tuonti- ja vientirajoitteet muiden otsonikerrosta heikentävien aineiden käytölle sekä
  • otsonikerrosta heikentävien aineiden luokittelu vaarallisiksi jätteiksi, joiden käsittely on luvanvaraista

Lisätietoja

Neuvotteleva virkamies Eeva Nurmi, p. 0295 250 209, etunimi.sukunimi@ym.fi

Julkaistu 3.7.2019 klo 9.57, päivitetty 3.7.2019 klo 9.56