Hyppää sisältöön

Kierrätystä ja uusiokäyttöä edistävät kehittämis- ja kokeiluhankkeet

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen alueelliset kokeilut 2017-2018

Vuosina 2017-2018 toteutetaan neljä yhdyskuntajätteen kierrätyksen kokeiluhanketta, joita ympäristöministeriö rahoittaa 420 000 eurolla. Hankkeilla kehitetään kierrätystä edistäviä käytännön toimia ja ohjauskeinoja.

 

Vihreän talouden kehittämis- ja kokeiluhankkeet 2012-2015

Vuosina 2012–2015 ympäristöministeriö rahoitti noin 1,8 miljoonalla eurolla vihreän talouden edistämiseen tähtääviä kehittämis- ja kokeiluhankkeita. Hankkeiden tavoitteena oli edistää jäte- ja ympäristöpoliittisia tavoitteita ja lisäksi tavoiteltiin uuden liiketoiminnan syntymistä.

 

Muut hankkeet

  • Esiselvitys ulkomaisen etäkaupan vaikutuksista (pdf, 1,2 Mt)
    Ympäristöministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, Kaupan liiton sekä Tuote- ja palvelukaupan yhdistys ETU ry:n teettämässä esiselvityksessä arvioitiin etämyynnin laajuutta ja sen vaikutuksia tuottajavastuujärjestelmiin, tuoteturvallisuuteen, kuluttajansuojaan ja verotukseen.
 

 

 

Julkaistu 3.9.2018 klo 9.46, päivitetty 3.9.2018 klo 9.45