Hyppää sisältöön

Kierrätystä ja uusiokäyttöä edistävät kehittämishankkeet 2017-2018

Ympäristöministeriö on myöntänyt 20.1.2017 yhteensä 420 000 euroa neljälle kokeiluhankkeelle, joilla vauhditetaan yhdyskuntajätteiden kierrätystä. Hankerahoitus kuuluu hallitusohjelman kärkihankkeeseen ”Kiertotalouden läpimurto, vesistöt kuntoon”. Hankkeiden omarahoitus on yhteensä 388 000 euroa. Suomen tulisi lähivuosina saavuttaa yhdyskuntajätteiden 50 % kierrätysaste. Tällä hetkellä yhdyskuntajätteestä kierrätetään noin 40 %. Hankkeilla kehitetään kierrätystä edistäviä käytännön toimia ja ohjauskeinoja kierrätyksen edistämiseksi sekä kannustetaan jätteen synnyn ehkäisyyn.

Kokeiluhankkeet valittiin avoimella kaksivaiheisella hakumenettelyllä. Erityisesti etsittiin uusia toimintatapoja yhdyskuntajätteen kierrätysasteen nostamiseksi sekä alueellisia hankekokonaisuuksia, joissa erilaiset toimijat tekevät työtä yhdessä.  Haussa painotettiin avoimuutta ja uusien toimintatapojen monistettavuutta. Jokaiseen hankkeeseen sisältyy myös omarahoitusta ja laajaa yhteistyötä. Hankkeet valmistuvat vuoden 2018 loppuun mennessä.

Lisätietoja kehittämishankkeista:

Kehittämispäällikkö Pasi Iivonen, ympäristöministeriö, p. 0295 250 098, etunimi.sukunimi@ym.fi

Hankkeet

Kotitalousjätteen kierrätysaseen nostaminen monilokeroastia-palvelulla

Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n Kotitalousjätteen kierrätysaseen nostaminen monilokeroastia-palvelulla -hanke sai 128 500 euroa. Hankkeen tavoitteena on laajentaa jätteen keräystä ja keräyslajeja. Samalla tutkitaan, miten kiinteistökohtainen jätteenkeräys saataisiin pientalovaltaisella alueella tukemaan kierrätystä.

Hankkeessa kehitettiin edelleen jo käytössä ollutta kotitalousjätteiden monilokeropalvelua. Tavoitteena on nostaa omakotiasumisessa syntyvien yhdyskuntajätteiden kierrätysastetta. Vuoden mittainen kokeilujakso toteutettiin Itä-Uudellamaalla taajama-alueella omakotitaloissa. Tulosten perusteella materiaalikierrätykseen ohjattujen jätteiden osuus oli lähes 80 prosenttia, mikä on hyvä tulos. Saavutettu kotitalousjätteen kierrätysaste on, eri jätelajien käsittelyjen hävikit huomioiden, lähes 65 %.

Hankkeessa laskettiin myös monilokerokeräillyn ilmastovaikutus ja tutkittiin jäljelle jääneen sekajätteen koostumus. Tulosten mukaan ilmaston kannalta jätteiden materiaalikierrätys monilokeropalvelun avulla on kestävä vaihtoehto.

Hankkeen keskeisin tulos on uudistettu monilokeropalvelu, jota Uudenmaan kunnallinen jätehuoltoyhtiö Rosk’n Roll Oy Ab tarjoaa ostettavana palveluna omakotitalojen asukkaille jätteen kierrätykseen. Toteutettu kokeilu on yksityiskohtaisesti kuvattu loppuraportissa, ja tietoja voivat hyödyntää muut vastaavaa palvelua tai muita kokeiluja suunnittelevat. Hankkeen ilmastovaikutusten laskenta ja jäljelle jääneen sekajätteen koostumuksen tutkimus on dokumentoitu. Hankkeessa tehdyistä oheistarkasteluista julkaistaan tieteellinen artikkeli vuonna 2019 (linkki lisätään myöhemmin).

Yhteystiedot:

Vastuullinen johtaja ja päätutkija: Vesa Heikkonen (sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@rosknroll.fi)
Åsa Hedman (sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@sustecon.fi)

Lajittelua tehostavat käytännöt

Suomen ympäristökeskuksen Lajittelua tehostavat käytännöt -hanke sai 132 000 euroa. Hanke pyrkii kehittämään uusia kierrätykseen kannustavia taksoja eri jätelajeille kokeilualueenaan Pirkanmaa. Hankkeessa kokeillaan muun muassa punnitsevia astioita ja autoja ja erityyppisiä taksoja eri jätelajeille pientalovaltaisilla alueilla.

Yhteystiedot

Vastuullinen johtaja ja päätutkija: Hanna Salmenperä ja Helena Dahlbo, sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Tekstiilien lajittelu- ja hyödyntämisketju

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n Tekstiilien lajittelu- ja hyödyntämisketju-hanke sai 100 000 euroa. Siinä on tavoitteena tekstiilien valtakunnallisen keräysverkoston järjestäminen ja tekstiilien lajittelutapojen yhtenäistäminen. Tavoitteena on saada hyvälaatuista tekstiilimateriaalia uusiin hyödyntämisinnovaatioihin.

Yhteystiedot

Vastuullinen johtaja ja päätutkija: Jukka Heikkilä, etunimi.sukunimi@lsjh.fi
Sini Ilmonen, etunimi.sukunimi@gmail.com

Tukkutori Futures Lab

Natural Stepin Tukkutori Futures Lab sai 60 000 euroa. Tavoitteena on saada Helsingin Kalasataman Tukkutorin tapahtumat sekä yritykset mukaan vähentämään jätettä 30 % ja lisätä kierrätystä uusilla innovatiivisilla digitaalisilla menetelmillä.

Yhteystiedot

Vastuullinen johtaja ja päätutkija: Outi Ugas ja Marleena Ahonen, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@naturalstep.fi

Julkaistu 20.3.2017 klo 12.24, päivitetty 20.3.2019 klo 10.19