Hyppää sisältöön

Muovikassisopimus

Ympäristöministeriö solmi Kaupan liiton kanssa Green deal -sopimuksen (Muovikassisopimus), jolla EU-direktiiviä pannaan täytäntöön vapaaehtoisuuteen perustuvan sopimuksen eikä lain avulla. Green deal on vapaaehtoinen sopimus valtion ja elinkeinoelämän välillä. Tavoitteena on yhdessä edistää kestävän kehityksen tavoitteita. Sopimukseen sitoutuvat osapuolet sopivat yhteisestä tavoitteesta, toimista ja seurannasta. Sopimusta voidaan käyttää ohjauskeinona lainsäädännön asemesta.

Sopimus on voimassa vuoden 2025 loppuun ja sillä pyritään varmistamaan, että EU:n pakkausjätedirektiivin muovikassien kulutusta koskevat vähentämistavoitteet saavutetaan Suomessa. Tavoitteena on, että vuodessa käytettäisiin enintään 40 kassia henkeä kohti vuoden 2025 loppuun mennessä. Vähentämistavoite koskee kaikkia kauppojen myyntipisteissä tarjottavia muovikasseja. Vähentämistavoitteeseen eivät kuitenkaan sisälly elintarvikkeiden, kuten hedelmien ja vihannesten, irtomyynnissä tai hygieniasyistä käytettävät erittäin kevyet muovikassit.

Sopimuksessa Kaupan liitto sitoutuu vuoteen 2025 asti kannustamaan ja opastamaan kaupan alan yrityksiä liittymään muovikassisopimukseen, tukemaan neuvonta- ja valistuskampanjoita sekä seuraamaan tavoitteiden toteutumista ja toimittamaan tiedot seurannasta ympäristöministeriölle.

Ympäristöministeriö puolestaan arvioi toimenpiteiden tehokkuutta muovikassien kulutuksen vähentämisessä ja roskaantumisen ehkäisemisessä kolmen vuoden kuluttua sopimuksen tekemisestä. Mikäli toteutetut toimet eivät arvioinnin perusteella ole tehokkaita, ministeriö tarkastelee muita mahdollisia keinoja muovikassien kulutuksen vähentämiseksi.

Kaupan alan yritys päättää itse toimenpiteistä ja niiden toteutustavasta. Toimenpiteisiin kuuluu ainakin seuraavat asiakokonaisuudet: neuvonta- ja valistus kevyiden muovisten kantokassien kulutuksen vähentämiseksi ja roskaantumisen ehkäisemiseksi; kevyiden muovisten kantokassien maksullisuuden varmistaminen; ja luopuminen myyntipisteessä olevien ohuiden muovisten kantokassien ilmaisesta jakelusta itsepalveluna.

Kaupan alan yritysten sitoumukset muovikassien vähentämiseksi liitetään Green deal -sopimukseen sekä Suomen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumukseen, jossa julkishallinto yhdessä muiden toimijoiden kanssa sitoutuu edistämään kestävää kehitystä toiminnassaan.

Julkaistu 14.11.2016 klo 10.57, päivitetty 14.2.2020 klo 13.15