Hyppää sisältöön

Uusi julkaisu jätteeksi luokittelun päättymisestä

Uutinen 8.2.2018 klo 15.36

Jätteeksi luokittelun päättymisen hyödyt ja haitat -selvityksessä arvioitiin jätteeksi luokittelun päättävän sääntelyn (End of Waste) tarvetta ja mahdollisuuksia Suomessa.

Selvityksessä tunnistettiin lainsäädäntöanalyysin, jätekohtaisten tapaustutkimusten sekä Belgian Flanderin ja Englannin sääntelystä saatujen kokemusten perusteella jätteeksi luokittelun päättävän sääntelyn mahdollisia hyötyjä ja haittoja. Erityisesti keskityttiin arvioimaan sitä, millä edellytyksin ja missä määrin kansallisella jätteeksi luokittelun päättävällä sääntelyllä voidaan vähentää materiaaliin kohdistuvaa sääntelytaakkaa ja siten helpottaa sen hyödyntämistä.

Sääntelyn mahdollisten hyötyjen ja haittojen lisäksi tunnistettiin oikeudellisia mekanismeja, joiden kautta materiaali voi tulla luokitelluksi sivutuotteeksi tai lakata olemasta jätettä sekä arvioitiin eri mekanismien käyttökelpoisuutta erilaisissa tilanteissa. Selvityksen keskeiset tulokset ja johtopäätökset on tiivistetty sääntelyn kehittämistarpeiden tarkasteluun kahdessa tasossa: kansallisten asetusten säätämisen reunaehtoihin ja tapauskohtaisen päätöksenteon kehittämiseen.