Kestävän kehityksen vieraskynä - Itsekkyydellä ilmastonmuutos kuriin

Uutinen 22.6.2015 klo 11.00

Kestävän kehityksen vieraskynä-sarjassa joka kuukausi mielenkiintoiset henkilöt tuovat esiin erilaisia näkökulmia kestävän kehityksen saralta.

Dosentti Arto O. Salonen on kestävän hyvinvoinnin asiantuntija. Hänen tutkimusalueenaan on ekologisten, taloudellisten ja sosiaalisten intressien yhteensovittaminen erilaisissa alueellisissa ja ajallisissa konteksteissa. Salosen oma blogi löytyy osoitteesta artosalonen.com.

Arto Salonen

 
 
 

Itsekkyydellä ilmastonmuutos kuriin

Kuluttajakansalaisuuteen liittyy hyvän elämän tavoittelu vaurautta kasvattamalla. Materiaalisen vaurauden kasvattamiselle on kuitenkin maapallon rajallisuudesta johtuvat väistämättömät rajat. Ja ilman elinvoimaista ekologista perustaa ei ihmistä voi olla olemassa. Eikä ilman ihmisyhteisöä sosiaalisia prosesseja kuten taloutta.

Perustarpeiden tyydyttymisen mahdollisuudet ovat Suomessa paremmat kuin 90 prosentilla muilla planeettamme ihmisistä. Kaikille ihmisille yhteisiä tarpeita ovat ravinto, puhdas vesi, itsensä kehittämismahdollisuudet ja terveydenhoito sekä katto pään päälle. Yhä useampi suomalainen on varttunut jälkimateriaalista yhteiskuntaa muistuttavissa olosuhteissa, joissa perustarpeiden tyydyttäminen on itsestään selvää.

Mitä pitäisi tavoitella seuraavaksi kun perustarpeemme ovat jo tyydytettyjä? Lisääntyykö elämän merkityksellisyys ja ilo siten, että pyrimme edelleen ensisijaisesti siihen, että olisimme vuoden päästä vähän vauraampia? Mitä tarvitaan enemmän ja mitä vähemmän hyvän elämän elämiseksi?

Elämän syvimmät ja kantavimmat kokemukset eivät liity tavaroihin vaan toisiin ihmisiin. Kun hyvää elämää tavoitellaan aineetonta pääomaa kartuttamalla, materiaaliset imagoon ja itsetehostukseen liittyvät asiat jäävät vähemmälle huomiolle. Koettu hyvinvointi lisääntyy ilman negatiivisia ekologisia vaikutuksia.

Tulevien sukupolvien mahdollisuuksia säilyttävässä käyttäytymisessä ei enää olekaan kyse luopumisesta ja uhrautumisesta vaan itsekkyydestä. Elämän painopiste siirretään siihen, mikä tuottaa parhaimmat tyydytykset, merkitykset ja tarkoitukset ihmisenä olemiselle. Ja ne asiat ovat aineettomia.

On itsekästä maksimoida oman elämän merkityksellisyyttä aineetonta pääomaa kartuttamalla. Mutta se on sivistynyttä itsekkyyttä, sillä sosiaalisen vaurauden, aineettoman pääoman tai inhimillisyyden lisääminen ei kuluta planeettamme rajallisia resursseja lainkaan. Päinvastoin – samalla vapautuu mahdollisuuksia niille miljoonille ihmisille, jotka ovat nyt liian köyhiä säilyäkseen hengissä.