Kiertotalous

Kuusakoski19.jpg
Kuva: Wilma Hurskainen, YHA-kuvapankki

Kiertotaloudessa resurssit säilytetään taloudessa silloinkin, kun tuote on saavuttanut käyttöikänsä lopun. Tavoitteena on jo lähtökohtaisesti suunnitella ja valmistaa tuotteet siten, että ne pysyvät käytössä ja kierrossa mahdollisimman pitkään. Kierrätyksessä, johon kiertotalous helposti sekoitetaan, keskitytään puolestaan löytämään käyttötarkoituksia jo syntyneelle jätteelle. 

Siirtyminen kiertotalouteen edellyttää muutoksia koko arvoketjussa aina tuotteen suunnittelusta uusiin liiketoiminta- ja markkinointimalleihin sekä kulutuskäyttäytymiseen. Nimestään huolimatta kiertotalous ei ole erillinen talous, vaan monialainen ja mittava muutos toimintatavoissa.

Kiertotalouden tiekartta on Sitran, ministeriöiden ja laajasti eri toimijoiden yhteistyönä valmistunut suunnitelma, jolla kiertotalouden mahdollisuuksia pyritään toteuttamaan. Tiekarttaa täydentää Kiertotalouden toimenpideohjelma.

Kiertotalouden potentiaaleja on selvitetty useissa hankkeissa

EU:n kiertotalouspaketti

EU:n komission joulukuussa 2015 antama ehdotus kiertotaloudesta sisälsi laajan toimintasuunnitelman sekä joukon tätä tukevia ehdotuksia säädösmuutoksista. Paketin toimeenpano ajoittuu vuosille 2016-2018.

Vuosi kiertotalouspaketin julkistamisen jälkeen komissio julkaisi ns. minipaketin, johon sisältyi:

 • Raportti (EU) kiertotalouden toimintasuunnitelman toimeenpanosta ja sitä koskeva liite (EU)
 • Jätteen energiahyödyntämistä koskeva tiedonanto (EU)
 • Eräiden vaarallisten aineiden rajoittamista sähkö- ja elektronissa laitteissa koskevan (RoHS) direktiivin muutosehdotus (EU)
 • Mediatiedote ja faktalehti (EU)

Muovistrategia

Tammikuussa 2018 komissio julkaisi EU:n ensimmäisen muovistrategian, jonka tavoitteena on vähentää muovijätteen ja -roskan aiheuttamia ongelmia. Strategialla halutaan tehostaa muovin talteenottoa ja kierrätystä sekä tuotesuunnittelua, joka edistää muovituotteiden uudelleenkäyttöä, korjattavuutta ja kierrätystä. Samalla luodaan edellytyksiä uusille kiertotalouden innovaatioille ja investoinneille.

Muovistrategia on osa komission kiertotaloutta vauhdittavien aloitteiden pakettia, johon sisältyy:

 • EU:n muovistrategiaa koskeva tiedonanto
 • Kemikaali-, jäte- ja tuotelainsäädännön rajapintoja koskeva tiedonanto
 • Kiertotalouden seurantamittaristo
 • Jätteen vastaanottoa satamissa koskeva lainsäädäntöehdotus
 • Oxomuoveja koskeva raportti
 • Kriittisiä raaka-aineita koskeva raportti
 • Komissio on avannut myös alan toimijoille suunnatun kierrätysmuovin käytön sitoumuskampanjan, jonka aikaraja on 30.6.
Julkaistu 22.1.2018 klo 9.17, päivitetty 5.6.2019 klo 9.41