Hyppää sisältöön

Kiertotalouden strateginen ohjelma

Maailman ylikulutuspäivä

Ajankohtaista

Kiertotalousohjelman työtä ohjaa ohjausryhmässä 11.6. hyväksytty visio, joka löytyy tältä sivulta. Tiedote on luettavissa täällä

Haastamme kaikki suomalaiset mukaan ideoimaan tulevaa kiertotalousohjelmaa. Lue lisää ja osallistu verkkoaivoriiheen täällä!

Ilmoittautuminen Kiertotalouden kansalaisraatiin on auki keskiviikkoon 3.6. asti. Lisätietoja löydät tältä sivulta.  

Uusimmat kiertotalouden sankaritarinat:

Kiertotalousohjelman kick-off -tilaisuus järjestettiin Helsingin Oodissa 5.2.2020. Tilaisuuden esitysaineistot:

Mikä kiertotalous?

Kiertotalous on talouden uusi perusta, jossa tuotanto ja kulutus mahtuvat maapallon kantokyvyn rajoihin. Kestävä luonnonvarojen käyttö varmistetaan pitämällä materiaalit käytössä mahdollisimman pitkään, jotta niiden arvo säilyy. Kertakäyttökulutuksen sijaan tavaroita ja raaka-aineita jaetaan, vuokrataan, korjataan, päivitetään ja kierrätetään. Kiertotalouteen siirtyminen vaatii yhteistyötä, innovaatioita ja asennemuutosta koko Suomessa.

Kiertotalouden strateginen edistämisohjelma

Suomelle laaditaan strateginen kiertotalouden edistämisohjelma vuoteen 2035. Tavoitteena on muutos, jolla kiertotaloudesta luodaan talouden uusi perusta. Ohjelmalla hallitus haluaa vahvistaa Suomen roolia kiertotalouden edelläkävijänä. Ohjelmaehdotus valmistellaan vuoden 2020 aikana valtioneuvoston hyväksyttäväksi.

Ohjelmassa asetetaan tavoitteet ja mittarit, määritellään tarvittavat toimet ja varataan resurssit kiertotalouden edistämiseksi ja systeemisen muutoksen aikaansaamiseksi.

Ohjelman ohjausryhmän puheenjohtajana toimii työelämäprofessori Reijo Karhinen. Ohjelmatyöhön osallistuvia tahoja ja henkilöitä: 

Ohjelman visio

Kiertotalousohjelman työtä ohjaa ohjausryhmässä 11.6. hyväksytty visio: 

Suomi 2035: Hiilineutraali kiertotalousyhteiskunta on menestyvän taloutemme perusta.

  • kestävät tuotteet ja palvelut ovat talouden valtavirtaa ja jakamistalous arkipäivää;
  • valintamme ovat tulevaisuuskestäviä ja vahvistavat reilua hyvinvointiyhteiskuntaa;
  • vähemmällä enemmän: luonnonvarojen käyttö on kestävää ja materiaalit pysyvät kierrossa pidempään ja turvallisesti;
  • kiertotalouden läpimurto on tehty innovaatioiden, digitaalisten ratkaisujen, fiksun sääntelyn sekä vastuullisten sijoittajien, yritysten ja kuluttajien avulla;
  • Kiertotalous-Suomi on vahva vaikuttaja maailmalla ja kestävien ratkaisujen tarjoaja kansainvälisillä markkinoilla.

Osallistu ohjelman ideointiin

Kiertotalousohjelman valmistelun tueksi on avattu kaikille suomalaisille tarkoitettu verkkoaivoriihi 25.5.2020. Sen tarkoituksena on kerätä laajasti asiantuntijoiden ja kansalaisten näkemyksiä ohjelman valmistelun tueksi.

Touko-marraskuun ajan auki olevalla aivoriihellä toteutetaan useita kyselyjä uusien ideoiden keräämiseksi sekä ohjelmatyössä syntyneiden ideoiden ja toimenpide-ehdotusten testaamiseksi. Verkkoaivoriihen toivotaan myös aktivoivan keskustelua kiertotaloudesta ja lisäävän ohjelman valmistelun näkyvyyttä. Lue lisää ja osallistu verkkoaivoriiheen täällä!

Kiertotalouden kansalaisraati

Kiertotalousohjelman valmistelua tukemaan perustetaan kansalaisraati. Se koostuu 50 vapaaehtoisten joukosta satunnaisesti valituista kansalaisista, joiden tehtävänä on tuottaa näkemyksiä ja arvioita ohjelman valmistelijoille.

Raati kokoontuu kolme kertaa verkossa vuoden 2020 aikana. Jokaiselle tapaamiselle on oma teemansa ja kysymykset, joihin raadilta toivotaan näkemyksiä. Raatilaiset saavat ennen jokaista tapaamista ennakkotietoja aiheesta.

Tapaamiset käynnistyvät asiantuntijoiden alustuksilla, joiden jälkeen raatilaiset voivat esittää tarkentantavia kysymyksiä. Tapaamisissa raatilaiset keskustelevat fasilitoidusti noin kahden tunnin ajan heille esitetyistä kysymyksistä. Tapaamisista laaditaan yhteenveto, jota raatilaiset täydentävät tapaamisen jälkeen verkossa. Yhteenveto raadin näkemyksistä toimitetaan kiertotalousohjelman sihteeristölle, ohjausryhmälle ja työjaostolle hyödynnettäväksi valmistelussa ja päätöksenteossa.

Ilmoittaudu vapaaehtoiseksi kiertotalouden kansalaisraatiin 3.6. mennessä tällä lomakkeella.

Kiertotalouden sankaritarinat

Ohjelman valmistelun aikana nostamme esiin ihmisiä, jotka tekevät kiertotaloudesta arkipäivää. Lista kiertotalouden sankaritarinoista: 

Ota yhteyttä 

Lisätietoja

Ympäristöministeriö:
Taina Nikula, neuvotteleva virkamies, p. 0295 250 20, etunimi.sukunimi@ym.fi
Heikki Sorasahi, erityisasiantuntija, p. 0295 250 165, etunimi.sukunimi@ym.fi

Työ- ja elinkeinoministeriö:
Sari Tasa, erityisasiantuntija, p. 0295 048 242, etunimi.sukunimi@tem.fi

Twitter: 
 #kiertotalousohjelma, #taloudenuusiperusta

Julkaistu 9.4.2020 klo 11.53, päivitetty 16.6.2020 klo 12.39