Jätelainsäädännön selvityksiä ja julkaisuja

Jätealan lainsäädännön uudistuksen ja vaikutusten arvioimiseksi on teetetty useita selvityksiä. Julkaisusarjoissa julkaistut selvitykset löytyvät Julkaisut-otsikon alta.

Erillisselvitykset

JÄLKI-työryhmän ehdotukset

Ympäristöministeriö asetti lokakuussa 2007 työryhmän (ns. JÄLKI-työryhmä) valmistelemaan jätelain uudistusta. Työryhmä ja sen alajaostot tekivät ehdotuksen uudeksi jätelaiksi sekä laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta sekä jätelain nojalla annettavien asetusten uudistamisesta.

Julkaistu 9.11.2016 klo 14.08, päivitetty 29.6.2018 klo 10.29
  • FI
  •  
  • SV