Hyppää sisältöön

Maaperänsuojelulainsäädäntö

Maaperän pilaamista ja pilaantuneiden alueiden kunnostusta ohjaavista säädöksistä keskeisin on ympäristönsuojelulaki, joka kieltää maaperän ja pohjaveden pilaamisen.
 • Ympäristönsuojelulaki 527/2014 (Finlex)
 • Ympäristönsuojeluasetus 713/2014 (Finlex)

Pilaantuneiden maiden kunnostuksessa kaivettavat  maamassat ovat jätteitä, joita koskee jätelainsäädäntö.

Maaperän kestävää käyttöä ja suojelua ohjaavat normit ovat yleensä maaperää hyödyntävää toimintaa (kuten rakentamista, maa-ainesten ottoa, maanviljelystä tai metsänhoitoa) koskevissa säädöksissä. Luonnonsuojelun ja maisemansuojelun ohjaus koskee osin myös maaperää.

Maaperän pilaaminen ja pilaantuneet maa-alueet

 • Laki pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemisesta 246/2019 (Finlex)
 • Valtioneuvoston asetus pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemisesta vuosina 2020-2022 1239/2019 (Finlex) ja sen perustelumuistio (pdf)
 • Jätelaki 646/2011 (Finlex)
 • Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista 214/2007 (Finlex)
 • Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista 331/2013 (Finlex)
 • Kemikaalilaki 599/2013  (Finlex)
 • Valtioneuvoston asetus jätteistä 179/2012 (Finlex)
 • Valtioneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista 1022/2006 (Finlex)
 • Laki öljysuojarahastosta 1406/2004 (Finlex)
 • Laki ympäristövahinkojen korvaamisesta 737/1994 (Finlex)
 • Laki ympäristövahinkovakuutuksesta 81/1998 (Finlex)

Maaperänsuojelu

 • Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999 (Finlex)
 • Maankäyttö- ja rakennusasetus 895/1999 (Finlex)
 • Kaivoslaki 621/2011 (Finlex)
 • Maa-aineslaki 555/1981 (Finlex)
 • Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta 926/2005 (Finlex)
 • Muinaismuistolaki 295/1963 (Finlex)
 • Luonnonsuojelulaki 1096/1996 (Finlex)
 • Luonnonsuojeluasetus 160/1997 (Finlex)
 • Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksesta ja maatalouden ympäristötuesta 644/2000 (Finlex)
 • Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden maatalouden tuista annettujen maa- ja metsätalousministeriön asetusten kumoamisesta 66/2014 (Finlex)
 • Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatalouden ympäristötuen erityistuista 647/2000 (Finlex)
 • Metsälaki 1093/1996 (Finlex)
 • Valtioneuvoston asetus metsien kestävästä hoidosta ja käytöstä 1308/2013 (Finlex)

Lisätietoja

Ympäristöneuvos Anna-Maija Pajukallio, p. 0295 250 218, etunimi.sukunimi@ym.fi

Julkaistu 30.7.2014 klo 15.44, päivitetty 17.12.2019 klo 10.56