Hyppää sisältöön

Ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisen toimintamalli

 

Eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta annetulla lailla on uudistettu ympäristölainsäädäntöä niin, että se mahdollistaa luvanhakijalle usean luvan yhtäaikaisen sähköisen vireillelaiton ja käsittelyn, ns. yhden luukun periaatteella. 1.9.2020 voimaan tulevan lain tavoitteena on sujuvoittaa ja nopeuttaa hakijan lupa-asiointia. 

Yhteensovittaminen edellyttää, että hankkeelle haetaan ympäristönsuojelulain, vesilain tai maa-aineslain mukaista lupaa. Hakija voi pyytää hankkeensa luville yhteensovittamista, jos lisäksi haetaan luonnonsuojelulain mukaista poikkeamislupaa, maankäyttö- ja rakennuslain, kaivoslain tai vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain mukaista lupaa. Lupahakemusten erilliskäsittely on edelleen myös mahdollista.

Yhteensovittamisen vaiheet
 
 

Yhteensovittamisen toimintamalli viranomaisille

Yhteensovitusta toteuttavan virkamiesten työn tukemiseksi ympäristöministeriössä koottiin Ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisen toimintamalli. Se koostuu kolmesta osasta:

Yhteensovittavana viranomaisena toimii aluehallintovirasto tai kunnan ympäristönsuojeluviranomainen riippuen siitä, kumpi viranomainen on toimivaltainen hankkeeseen liittyvässä ympäristö-, vesi- tai maa-ainesluvassa. Muissa ympäristöllisissä luvissa toimivaltaisia lupaviranomaisia ovat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Tukes ja kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Yhteensovittava viranomainen koordinoi yhteensovitettavan hankkeen viranomaisyhteistyötä lupien käsittelyvaiheiden yhdistämisessä. Toimivalta lupahakemusten käsittelyssä ja päätöksissä säilyy ennallaan.

Tavoitteena on lähivuosina keskittää ympäristöllisten lupien hakeminen ja käsittelyn seuraaminen rakenteilla olevaan Luvat ja valvonta -palveluun (tem.fi). Toistaiseksi kuitenkin yhtenäisten asiointiratkaisujen kehittäminen on osittain kesken, joten yhteensovittamishankkeissa harkitaan toimintaohjeen puitteissa tilannekohtaisesti sopivimmat toimintatavat.

Toimintamalli on laadittu ympäristöministeriön asettaman seurantaryhmän ohjauksessa. Sen viimeistelyssä huomioitiin myös keväällä 2020 toteutetun viranomaisten kommenttikierroksen palaute.

Lain valmistelu

Lakia valmisteltiin ns. yhden luukun lainsäädäntöhankkeessa 2016–2019.

Lisätietoja:
Lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn, p. 0295 250 255, etunimi.sukunimi@ym.fi
Lainsäädäntöneuvos Sari Rapinoja, p. 0295 250 320, etunimi.sukunimi@ym.fi
Projektipäällikkö Anju Asunta, p. 0295 250 191, etunimi.sukunimi@ym.fi

Julkaistu 17.10.2016 klo 12.45, päivitetty 25.6.2020 klo 10.46
  • FI
  •  
  • SV