Jätesäädöspaketti

Ympäristöministeriö on aloittanut jätelainsäädännön uudistuksen, jonka tavoitteena on osaltaan nostaa Suomi kiertotalouden kärkimaaksi.

Jätelainsäädännön uudistus liittyy EU:ssa kesällä 2018 hyväksytyn jätesäädöspaketin toimeenpanoon Suomessa. EU:n jätesäädöspaketin keskeisinä tavoitteina on vähentää jätteen määrää ja lisätä uudelleenkäyttöä ja kierrätystä.

Uusitetun jätedirektiivin mukaan yhdyskuntajätteestä tulee kierrättää 50 prosenttia vuonna 2020, 55 prosenttia vuonna 2025, 60 prosenttia vuonna 2030 ja 65 prosenttia vuonna 2035. Myös pakkausjätteen kierrätystavoitteet nousevat: kaikesta pakkausjätteestä tulee kierrättää 65 prosenttia vuoteen 2025 ja 70 prosenttia vuoteen 2035 mennessä. Lisäksi eri pakkausjätteille on asetettu materiaalikohtaiset kierrätystavoitteet. Haastavimpia Suomelle ovat muovi- ja puupakkausjätteen kierrätykselle asetetut tavoitteet.

Lisäksi jätesäädöspaketissa tarkennetaan mm. jätteen määritelmiä sekä vaarallisten jätteiden ja muiden jätteiden kulun seurantaa ja jäljitettävyyttä.

Jätelainsäädännön muutosta valmisteleva työryhmä

Ympäristöministeriö asetti 13.2.2019 työryhmän valmistelemaan ehdotuksen tarvittavien lainsäädäntömuutosten keskeisistä linjauksista. Työryhmän antoi mietintönsä 16.9.2019. Mietintö ei ollut yksimielinen. Ympäristöministeriö valmistelee työryhmän ehdotuksen pohjalta luonnoksen hallituksen esitykseksi tarvittavista lakimuutoksista sekä ehdotukset asetustason muutoksista.

Kiertotalous nyt – kuinka Suomi saavuttaa yhdyskuntajätteen kierrätysasteet

Ympäristöministeriö järjesti 15.2. tilaisuuden yhdyskuntajätteiden kierrätysasteiden nostamisesta.

Taustamateriaalit

Jätelainsäädännön uudistusta varten on tehty paljon etukäteisselvityksiä ja kokeiluhankkeita:

Lisätietoja

Ympäristöneuvos Riitta Levinen, p. 0295 250162, etunimi.sukunimi@ym.fi
Erityisasiantuntija Jussi Kauppila, p. 0295 250 085, etunimi.sukunimi@ym.fi
Ylitarkastaja Eevaleena Häkkinen, puh. 0295 250 038, etunimi.sukunimi@ym.fi

Julkaistu 16.9.2019 klo 13.10, päivitetty 7.2.2020 klo 10.44
  • FI
  •  
  • SV