Kertakäyttömuovien kulutuksen rajoittaminen lainsäädännöllä

Ympäristöministeriö ryhtyy valmistelemaan EU:n kertakäyttömuovien kulutusta rajoittavan direktiivin toteuttamista Suomessa. Direktiivi edellyttää tuoteryhmästä riippuen eri toimia: kulutuksen vähentämistä, tuotekieltoja, tuotteiden ominaisuuksiin liittyviä vaatimuksia sekä laajennettua tuottajavastuuta.

Kyse on tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutusten vähentämistä koskevasta direktiivistä (2019/904/EU) eli ns. SUP-direktiivistä. Sillä halutaan:

  • vähentää muoviroskaa merenrannoilla,
  • edistää kiertotaloutta ja
  • yhtenäistää tuotesääntelyä EU:n sisämarkkinoilla.

Ympäristöministeriö valmistelee parhaillaan hankesuunnitelmaa. Lainsäädännön valmistelua tehdään yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa sidosryhmien kanssa. Valmistelutyö sidosryhmien kanssa käynnistyy hankkeen esittely- ja keskustelutilaisuudella joulukuussa 2019.

Valmistelun tueksi ympäristöministeriö teetti konsulttiselvityksen direktiivin toteuttamisen vaihtoehdoista.

Direktiivi tulee saattaa osaksi kansallista lainsäädäntöä viimeistään kesällä 2021.

Lisätietoja:

Katariina Haavanlammi, lainsäädäntöneuvos, p. 0295 250 072, etunimi.sukunimi@ym.fi

Merja Saarnilehto, ohjelmapäällikkö, p. 0295 250 259, etunimi.sukunimi@ym.fi

Julkaistu 4.11.2019 klo 16.07, päivitetty 9.10.2019 klo 15.13