Hyppää sisältöön

Kertakäyttömuovien kulutuksen rajoittaminen lainsäädännöllä

Ympäristöministeriö ryhtyy valmistelemaan EU:n kertakäyttömuovien kulutusta rajoittavan direktiivin toteuttamista Suomessa. Direktiivi edellyttää tuoteryhmästä riippuen eri toimia: kulutuksen vähentämistä, tuotekieltoja, tuotteiden ominaisuuksiin liittyviä vaatimuksia sekä laajennettua tuottajavastuuta.

Kyse on tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutusten vähentämistä koskevasta direktiivistä (2019/904/EU) eli ns. SUP-direktiivistä. Sillä halutaan:

 • vähentää muoviroskaa merenrannoilla
 • edistää kiertotaloutta ja
 • yhtenäistää tuotesääntelyä EU:n sisämarkkinoilla

Valmistelun tueksi ympäristöministeriö teetti konsulttiselvityksen direktiivin toteuttamisen vaihtoehdoista.

Direktiivi tulee saattaa osaksi kansallista lainsäädäntöä viimeistään kesällä 2021.

Valmistelua tehdään yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa sidosryhmien kanssa. Sidosryhmätilaisuudessa 5.12.2019 kerrottiin sidosryhmätyön järjestämisestä valmistelun aikana.

Sidosryhmätilaisuus 5.12.2019

Erilliset sidosryhmäkeskustelut

 1. Teemakohtainen sidosryhmätilaisuus 16.1.2020: Eräät muoviin ja muovituotteisiin liittyvät määritelmät
 2. Teemakohtainen sidosryhmätilaisuus 19.3.2020: Kertakäyttömuovidirektiivi ja kalastusvälineet
 3. Teemakohtainen sidosryhmätilaisuus 15.4.2020: Pakkausten ja juomamukien tuottajavastuu, merkintävaatimukset sekä juomapakkausten tuotesuunnitteluvaatimukset
 4. Teemakohtainen sidosryhmätilaisuus 15.5.2020: Tupakkatuotteiden, ilmapallojen ja kosteuspyyhkeiden tuottajavastuu sekä merkintävaatimukset
 5. Teemakohtainen sidosryhmätilaisuus 15.6.2020: Kansalliset kulutuksen vähentämistoimet
 6. Teemakohtainen sidosryhmätilaisuus 24.9.2020: Kertakäyttömuovidirektiivi ja kalastusvälineet
  • Tilaisuus pidetään Skype-kokouksena

Komission konsultin raportit ja selvitykset

 

Lisätietoja:

Katariina Haavanlammi, lainsäädäntöneuvos, p. 0295 250 072, etunimi.sukunimi@ym.fi

Merja Saarnilehto, ohjelmapäällikkö, p. 0295 250 259, etunimi.sukunimi@ym.fi

 

Julkaistu 18.8.2020 klo 11.03, päivitetty 21.9.2020 klo 13.45
 • FI
 •  
 • SV