Ministeri Tiilikainen kiertotalousseminaarissa Brysselissä: ”Julkinen sektori kiertotalouden edelläkävijäksi”

Tiedote 11.10.2017 klo 16.12

”Julkiset hankinnat tarjoavat valtavat mahdollisuudet edistää kiertotaloutta, ja kiertotalouden mukaiset ratkaisut lisäävät julkisten hankintojen kestävyyttä”, asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen kertoi tänään Sitran kiertotaloutta käsittelevässä seminaarissa Brysselissä. Tiilikaisen mukaan julkisen sektorin tulisi olla kiertotalouden edelläkävijä. Parhaillaan Suomessa valmistellaan innovatiivisten julkisten hankintojen osaamiskeskusta.  

Sitran seminaari ”Beyond WCEF2017: The European Union Advancing a Global Circular Economy” oli jatkoa maailman ensimmäiselle World Circular Economic Forumille (WCEF), joka järjestettiin kesäkuussa Helsingissä. Ministeri Tiilikainen esitteli Brysselissä WCEF:n avainviestejä ja ehdotuksia kiertotalouden edistämiseksi.

Tiilikainen korosti, että kiertotalous edellyttää aivan uutta tapaa ajatella resursseja, palveluja ja omistamista, koko taloutta. Esimerkiksi jäte ei ole tulevaisuudessa kustannustekijä vaan resurssi, ja kiertotaloudessa materiaaleille luodaan lisäarvoa myös uudenlaisten palveluiden, kuten jakamistalouden kautta. Kiertotalouden tarjoamat valtavat liiketoimintamahdollisuudet tukevat myös YK:n kestävän kehityksen ohjelman toteuttamista sekä ilmastonmuutoksen vastaista työtä.

Suomessa käytetään julkisiin hankintoihin noin 35 miljardia euroa vuosittain. Valtioneuvoston tutkimushankkeessa kehitetään parhaillaan Green deal -mallia kiertotaloutta tukevien hankintojen ja toimien toteuttamiseksi. Mallissa esimerkiksi kunnat voisivat tehdä ministeriöiden kanssa sopimuksia, jossa ne sitoutuvat asettamaan hankinnoille kunnianhimoisia kestävää kehitystä ja innovaatioita tukevia tavoitteita ja valtio puolestaan sitoutuu tukemaan tavoitteiden saavuttamista.

Kunnilla ja yrityksillä suuri merkitys

Ministeri Tiilikainen korosti erityisesti kaupunkien ja kuntien sekä yritysten roolia kiertotalouden toimijoina ja kokeilijoina. Esimerkiksi Smart & Clean -projektissa pääkaupunkiseudun ja Lahden kaupungit, yritykset, tutkimuslaitokset sekä valtio työskentelevät yhdessä ilmastonmuutosta vastaan, edistävät kiertotaloutta ja toimivat testialueita älykkäille ja puhtaille ratkaisuille. FISU (Finnish Sustainable Communities) -verkostossa kahdeksan kuntaa tavoittelee hiilineutraalisuutta, jätteettömyyttä ja globaalisti kestävää kulutusta vuoteen 2050 mennessä.

Hallitus valmistelee parhaillaan kiertotalouden toimenpideohjelmaa yhdessä Sitran kanssa. Se on jatkoa Sitran johdolla laaditulle Suomen kiertotalouden tiekartalle (2016), joka oli lajiaan maailman ensimmäinen. Toimenpideohjelma valmistuu syksyn aikana.

Lisätietoja:

Erityisavustaja Taru Savolainen, p. 040 535 8622