Muovit ympäristöhaasteena

Vähennä ja vältä, kierrätä ja korvaa.png

Suomen muovitiekartta: Vähennä ja vältä, kierrätä ja korvaa

Ympäristöministeriön asettama yhteistyöryhmä on laatinut asiantuntijasihteeristön tuella kansallisen muovitiekartan. Muovitiekartta on ensiaskel kohti uutta, kestävää muovitaloutta. Siihen on koottu joukko keskeisiä toimia muovien aiheuttamien haasteiden ratkaisemiseksi.

Yhteistyöryhmän tehtävä oli määritellä ja priorisoida lyhyen ja pitkän aikavälin toimia, joilla Suomi voi

  • vähentää muovijätteen ja -roskan aiheuttamia haittoja,
  • tehostaa muovin talteenottoa ja kierrätystä sekä edistää parempaa tuotesuunnittelua
  • vauhdittaa uusia kiertotalouden innovaatioita ja investointeja sekä
  • vähentää riippuvuutta fossiilisista raaka-aineista.
 

Verkkokeskustelu muovitiekartasta

Ympäristöministeriö avasi muovitiekartan laatimista varten verkkoalustan, jonka ideat on koottu yhteen:

Vastauksia yleisimpiin muoveja koskeviin kysymyksiin

EU:n muovistrategia

Laatimalla tiekartan Suomi ennakoi myös EU:n muovistrategian tulevia toimia. Euroopan komissio julkaisi tammikuussa 2018 EU:n muovistrategian. Sen tavoite on vähentää muovijätteen ja -roskan aiheuttamia ongelmia: tehostaa muovin talteenottoa ja kierrätystä sekä tuotesuunnittelua, joka edistää muovituotteiden uudelleenkäyttöä, korjattavuutta ja kierrätystä. Samalla luodaan edellytyksiä uusille kiertotalouden innovaatioille ja investoinneille.

Julkaistu 22.3.2018 klo 13.24, päivitetty 4.4.2019 klo 14.36