Hyppää sisältöön

Ympäristörikokset

Ympäristörikokset ovat usein  asianomistajattomia rikoksia, joissa loukataan yhteistä oikeushyvää, eli ympäristöä, joka kuuluu meille kaikille. Ympäristörikosten motiivina on useimmiten tekijän tavoittelema taloudellinen tai muu hyöty. Ympäristöön kohdistuvien rikosten torjunta ja rikosvastuun toteuttaminen on koettu haastavaksi.

Ympäristölainsäädännön valvonnassa viranomaisyhteistyötä tekevät elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ja kuntien ympäristönsuojelu- ja rakennusvalvontaviranomaiset. Ympäristörikosasioissa vastuu esitutkinnasta on esitutkintaviranomaisilla ja syyteharkinnasta syyttäjänlaitoksella. Myös Tullilla ja Rajavartiolaitoksella on keskeinen rooli rajat ylittävän ympäristörikollisuuden ehkäisyssä ja torjunnassa.

oja3
Öljyä kerääntynyt ojaan teollisuusyrityksen raja-alueella.© Kuva: Niina Viitala

Ympäristörikostorjunnan strategia

Vuonna 2015 valmistuneen ympäristörikostorjunnan strategian asettamat tavoitteet

  • Kehitetään ympäristörikostorjunnan viranomaisyhteistyötä
  • Vahvistetaan ministeriöiden tulosohjausta ympäristörikosasioissa
  • Suunnitellaan yhteinen ympäristörikoskoulutus
  • Jalostetaan olemassa olevaa tilasto- ja seurantatietoa ja hyödynnetään sitä ympäristörikosten torjuntatyössä
  • Arvioidaan riittävin väliajoin lainsäädännön kehittämistarpeet
  • Vaikutetaan asenteisiin
  • Seurataan kansainvälisen ympäristörikollisuuden kehitystä ja arvioidaan viranomaisten roolia

Tavoitteet pyritään täyttämään vuoteen 2020 mennessä. Ympäristöministeriön asettama, kaikkia keskeisiä toimijatahoja edustava toimeenpanotyöryhmä huolehtii käytännön toimenpiteiden toteuttamisesta. Seuraa ympäristörikostorjunnan toimeenpanoryhmän työtä valtioneuvoston sivuilla:


Lisätietoja

Lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn, p. 0295 250 255, etunimi.sukunimi@ym.fi

Hallitussihteeri Tia Laine-Ylijoki-Laakso, p. 0295 250 150, tia.laine-ylijoki(at)ym.fi

 

Julkaistu 1.7.2019 klo 9.55, päivitetty 16.8.2019 klo 11.45