Hyppää sisältöön

Kansainvälinen yhteistyö – öljy- ja kemikaalivahingot

Laajan alusöljy- tai -kemikaalivahingon torjunta edellyttää aina kansainvälistä yhteistyötä.  Itämerellä yhteistoiminnasta on sovittu Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelusopimuksessa ja yhteisistä toimista sovitaan Helsingin suojelukomission (HELCOM) kokouksissa. Pohjoismaiden torjuntayhteistyöstä on sovittu Kööpenhaminan torjuntayhteistyösopimuksessa. Pohjoismaat ovat myös sopineet Kanadan, Venäjän ja Yhdysvaltojen kanssa öljyvahinkojen torjunnan yhteistyöstä arktisilla merillä. Lisäksi Suomella on kahdenväliset sopimukset öljyntorjunnan yhteistyöstä Venäjän ja Viron kanssa.

Maailman merenkulkujärjestön (IMO) alaisuudessa on tehty sopimus öljyntorjuntavalmiuden kehittämisestä ja yhteistoiminnasta (OPRC). Sopimuksen osapuolet ovat myös hyväksyneet pöytäkirjan kemikaalivahinkojen torjunnasta (OPRC-HNS pöytäkirja). Euroopan meriturvallisuusvirasto (EMSA) täydentää EU-maiden torjuntaresursseja yhteiskäyttöön tarkoitetuilla varusteilla sekä vuokratuilla torjunta-aluksilla.

Öljyntorjunta-alus, Halli
Jouko Pirttijärvi, YHA Kuvapankki

Kansainväliset sopimukset

 • HELCOM: Vuoden1992 Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelua koskeva yleissopimus (SopS 2/2000, Finlex)
 • Suomen ja Viron öljyntorjuntasopimus, 1993 (SopS 31/1995, Finlex)
 • Suomen ja Venäjän öljyntorjuntasopimus, 1989 (SopS 54/1990, Finlex)
 • Yleissopimus väliintulosta öljysaastuntaonnettomuuksissa aavalla merellä (IMO/intervntion), 1969 (SopS 62/1976, SopS 63/1976, Finlex)
  • Sopimuksen alainen pöytäkirja: Vuoden 1973 pöytäkirja väliintulosta aavalla merellä muista aineista kuin öljystä johtuvissa pilaantumistapauksissa (IMO/1973) (Laki SopS 72/1986 ja sopimus SopS 74/1986,Finlex)
 • Vuoden 1990 kansainvälinen yleissopimus öljyvahinkojen torjuntavalmiudesta, torjumisesta ja torjuntayhteistyöstä (IMO/OPRC) (SopS 32/1995, Finlex)
  • Sopimuksen alainen pöytäkirja: Vaarallisten ja haitallisten aineiden torjuntayhteistyötä merellä koskeva pöytäkirja (IMO/OPRC-HNS) (Laki SopS 64/2015 ja sopimus SopS 65/2015, Finlex)
 • Sopimus Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä yhteistyöstä öljyn tai muiden haitallisten aineiden aiheuttaman meren pilaantumisen torjunnassa, 1993 (Pohjoismainen torjuntayhteistyösopimus) (Laki SopS 71/1998, asetus SopS 72/1998, Finlex)
 • Sopimus yhteistyöstä merellä tapahtuvien öljyvahinkojen torjuntavalmiudessa ja torjumisessa arktisella alueella (SopS 15/2016, Finlex)
Julkaistu 12.9.2017 klo 10.41, päivitetty 11.8.2020 klo 7.44