Ajankohtaista

Mitä ympäristöministeriössä tapahtuu? Lue tuoreimmat tiedotteet, uutiset ja julkaisut.

Tiedotteet

Yhteistyössä merkittävä metsiensuojelualue Sotkamon Losonvaaralle

20.11.2019
Sotkamossa sijaitsevan Losonvaaran arvokkaan metsäalueen suojelu on laajentunut ympäristöministeriön, Kainuun ELY-keskuksen, Luonnonperintösäätiön ja maanomistajan Forest Holding Finland ky:n yhteistyössä. Uusien suojelualueiden koko on yhteensä noin 190 hehtaaria. Ne rajautuvat Losonvaaran Natura-alueeseen ja yhdistävät sen erilliset osa-alueet yhtenäiseksi lähes 640 hehtaarin kokoiseksi suojelualuekokonaisuudeksi.

ELY-keskusten ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen johtajat nimitetty

18.11.2019
Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen on nimittänyt 18.11.2019 elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualueen johtajat. Virat täytetään viiden vuoden määräajaksi.

Uudet oppaat rakennusten kestävään purkamiseen

15.11.2019
Ympäristöministeriön kolme uutta opasta kestävästä purkamisesta vauhdittavat alan kiertotaloutta ja ilmastotyötä. Oppailla halutaan parantaa purkuhankkeiden laatua sekä lisätä rakennus- ja purkumateriaalien hyödyntämistä.

Etelä-Karjalaan 2 700 hehtaaria luonnonsuojelualueita valtion maille

14.11.2019
Valtioneuvosto ja ympäristöministeriö ovat tänään antaneet asetukset, joilla Etelä-Karjalaan maakuntaan perustetaan valtion maille yhteensä 57 luonnonsuojelualuetta. Kaikki alueet ovat valtion omistuksessa, ja ne on jo aiemmin osoitettu luonnonsuojelukäyttöön.

Hallitus hylkäsi Sallatunturin matkailualueen laajennusta koskevan Natura-poikkeuksen

14.11.2019
Valtioneuvoston yleisistunto on tänään käsitellyt Lapin liiton hakemuksen niin sanotusta Natura-poikkeuksesta Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan hyväksymistä varten. Kaavaehdotus piti sisällään aluevarauksen Sallatunturin matkailupalvelualueen laajennuksesta uutta laskettelurinnettä varten. Sen toteuttaminen aiheuttaisi merkittävästi heikentäviä vaikutuksia Natura 2000 -alueelle.
Kaikki tiedotteet
Julkaistu 28.3.2017 klo 8.56, päivitetty 27.5.2019 klo 11.34