Hyppää sisältöön


1
2
3
4
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle

Rakennusten energiatodistus uudistuu 1.6. alkaen: pientaloille todistus myynti- ja vuokraustilanteissa
Tiedote | Julkaistu: 27.2.2013

Valtioneuvosto hyväksyi 27. helmikuuta asetukset, jotka yhdessä samaan aikaan annettujen ympäristöministeriön asetusten kanssa viimeistelevät rakennusten energiatodistusta koskevan uudistuksen. Energi......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ajankohtaista > Rakennusten energiatodistus uudistuu 1.6. alkaen: pientaloille todistus myynti- ja vuokraustilanteissa
Ajankohtaista > Tiedotteet > Rakennusten energiatodistus uudistuu 1.6. alkaen: pientaloille todistus myynti- ja vuokraustilanteissa
Ajankohtaista > Tiedotteet > Tiedotteet 2013 > Rakennusten energiatodistus uudistuu 1.6. alkaen: pientaloille todistus myynti- ja vuokraustilanteissa
Maankäyttö ja rakentaminen > Lainsäädäntö ja ohjeet > Rakennusten energiatodistus uudistuu 1.6. alkaen: pientaloille todistus myynti- ja vuokraustilanteissa
Maankäyttö ja rakentaminen > Rakennusten energiatodistus uudistuu 1.6. alkaen: pientaloille todistus myynti- ja vuokraustilanteissa

Energiatodistus VERKKOSIVUILLE QA_270213.pdf (.pdf, 351kt) Rakennuksen energiatodistus uudistuu_verkkosivuille_270213_Final.pdf (.pdf, 971kt) YM asetus energiatodistuksesta_270213_su.pdf (.pdf, 636kt) VNA asuntojen markkinoinnista_270213.pdf (.pdf, 69kt) VNA rakennuksen energiatodistuksen laatijan pätevyydestä_270213.pdf (.pdf, 148kt)
Energiatodistus esillä jo useimmissa asuntonäytöissä
Tiedote | Julkaistu: 24.3.2011

Ympäristöministeriö ja Motiva tiedottavat Energiatodistukset ovat aiempaa paremmin esillä asuntojen myyntitilanteissa, selvisi ympäristöministeriön tilaamasta kyselystä. Energiatodistus o......

Ajankohtaista > Tiedotteet > Tiedotteet 2011 > Energiatodistus esillä jo useimmissa asuntonäytöissä
Energiatodistus esitettävä vanhoille, ennen vuotta 1980 käyttöönotetuille pientaloille 1.7.2017 alkaen myynnin ja vuokrauksen yhteydessä
Tiedote | Julkaistu: 19.6.2017

Heinäkuun alusta alkaen tulee energiatodistus esittää myynnin tai vuokrauksen yhteydessä myös vanhoille, ennen vuotta 1980 käyttöönotetuille pientaloille. Todistuksen voi laatia luonnoksena jo ennakko......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ajankohtaista > Energiatodistus esitettävä vanhoille, ennen vuotta 1980 käyttöönotetuille pientaloille 1.7.2017 alkaen myynnin ja vuokrauksen yhteydessä
Ajankohtaista > Energiatodistus esitettävä vanhoille, ennen vuotta 1980 käyttöönotetuille pientaloille 1.7.2017 alkaen myynnin ja vuokrauksen yhteydessä
Ajankohtaista > Tiedotteet > Energiatodistus esitettävä vanhoille, ennen vuotta 1980 käyttöönotetuille pientaloille 1.7.2017 alkaen myynnin ja vuokrauksen yhteydessä
Ajankohtaista > Tiedotteet > Tiedotteet 2017 > Energiatodistus esitettävä vanhoille, ennen vuotta 1980 käyttöönotetuille pientaloille 1.7.2017 alkaen myynnin ja vuokrauksen yhteydessä
Maankäyttö ja rakentaminen > Energiatodistus esitettävä vanhoille, ennen vuotta 1980 käyttöönotetuille pientaloille 1.7.2017 alkaen myynnin ja vuokrauksen yhteydessä
Pientalot rakennusten energiatodistusten piiriin
Tiedote | Julkaistu: 8.11.2012

Valtioneuvosto on tänään 8. marraskuuta antanut eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi rakennuksen energiatodistuksesta. Jatkossa energiatodistus tarvittaisiin myös vanhan pientalon myynnin ......

Ajankohtaista > Tiedotteet > Tiedotteet 2012 > Pientalot rakennusten energiatodistusten piiriin

Energiatodistus VERKKOSIVUILLE QA_081112_Final.pdf (.pdf, 46kt)
Lausuntopyyntö energiatodistuslain ja energiatodistusrekisterilain muutosehdotuksesta
Uutinen | Julkaistu: 1.10.2015

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi, jossa esitetään muutoksia energiatodistusta sekä energiatodistusrekisteriä koskeviin lakeihin. Lausuntoja pyydetään viimeis......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ajankohtaista > Lausuntopyyntö energiatodistuslain ja energiatodistusrekisterilain muutosehdotuksesta
Ajankohtaista > Lausuntopyyntö energiatodistuslain ja energiatodistusrekisterilain muutosehdotuksesta

Luonnos hallituksen esitykseksi (.pdf, 317kt) Lausuntopyyntö energiatodistuslain ja energiatodistusrekisterilain muutosehdotuksesta_energiatodistus (.pdf, 258kt) Energiatodistuslomakkeen ensimmäisen sivun muutosluonnos (.pdf, 104kt)
Lausuntopyyntö: Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi rakennusten energiatodistuksesta annetun lain muuttamisesta ja laiksi rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä annetun lain 3 ja 5 §:n muuttamisesta
Uutinen | Julkaistu: 13.4.2017

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi rakennusten ernegiatodistuksesta annetun lain muuttamisesta ja laiksi rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä an......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ajankohtaista > Lausuntopyyntö: Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi rakennusten energiatodistuksesta annetun lain muuttamisesta ja laiksi rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä annetun lain 3 ja 5 §:n muuttamisesta
Ajankohtaista > Lausuntopyyntö: Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi rakennusten energiatodistuksesta annetun lain muuttamisesta ja laiksi rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä annetun lain 3 ja 5 §:n muuttamisesta
Ajankohtaista > Uutiset > Lausuntopyyntö: Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi rakennusten energiatodistuksesta annetun lain muuttamisesta ja laiksi rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä annetun lain 3 ja 5 §:n muuttamisesta
Maankäyttö ja rakentaminen > Lausuntopyyntö: Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi rakennusten energiatodistuksesta annetun lain muuttamisesta ja laiksi rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä annetun lain 3 ja 5 §:n muuttamisesta

Luonnos. HE laiksi rakennuksen energiatodistuksesta annetun lain muuttamisesta ja laiksi rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä annetun lain 3 ja 5 §:n muuttamisesta.pdf (.pdf, 206kt) Lausuntoyhteenveto (.pdf, 177kt)
Asuinrakennuksille myönnettävissä yhteensä 100 miljoonaa euroa energia-avustuksia vuosille 2020-2022
Tiedote | Julkaistu: 19.12.2019

Valtioneuvosto antoi asetuksen asuinrakennusten energia-avustuksista. Avustuksia myönnetään asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin, yhteensä 20 miljoonaa euroa vuonna 2020 ......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ajankohtaista > Asuinrakennuksille myönnettävissä yhteensä 100 miljoonaa euroa energia-avustuksia vuosille 2020-2022
Ajankohtaista > Asuinrakennuksille myönnettävissä yhteensä 100 miljoonaa euroa energia-avustuksia vuosille 2020-2022
Ajankohtaista > Tiedotepalvelu > Asuinrakennuksille myönnettävissä yhteensä 100 miljoonaa euroa energia-avustuksia vuosille 2020-2022
Ajankohtaista > Tiedotteet > Asuinrakennuksille myönnettävissä yhteensä 100 miljoonaa euroa energia-avustuksia vuosille 2020-2022
Ajankohtaista > Tiedotteet > Tiedotteet 2019 > Asuinrakennuksille myönnettävissä yhteensä 100 miljoonaa euroa energia-avustuksia vuosille 2020-2022
Maankäyttö ja rakentaminen > Asuinrakennuksille myönnettävissä yhteensä 100 miljoonaa euroa energia-avustuksia vuosille 2020-2022
Maankäyttö ja rakentaminen > Lainsäädäntö ja ohjeet > Rakennuksen energiatehokkuutta koskeva lainsäädäntö > Asuinrakennuksille myönnettävissä yhteensä 100 miljoonaa euroa energia-avustuksia vuosille 2020-2022

Lisäys 8.1.2020: Laskentaohje energia-avustusten hakemiseen (.pdf, 11147kt)
Energiatehokkuus
Julkaistu: 2.2.2017

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakennus sen käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla suunnitellaan ja rakennetaan siten, että energiaa ja luonnonvaroja kuluu säästeliäästi. Ener...

Maankäyttö ja rakentaminen > Lainsäädäntö ja ohjeet > Rakentamismääräyskokoelma > Energiatehokkuus
Olemassa olevien omakotitalojen energiatodistusten hinnat kohtuullisia
Tiedote | Julkaistu: 12.11.2013

Olemassa olevien omakotitalojen energiatodistusten hinnat ovat yleisesti ottaen kohtuullisia: keskimäärin noin 520 euroa ja yli 90 %:ssa alle 700 euroa. Energiatodistuksen saa myös suhteellisen nopeas......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ajankohtaista > Olemassa olevien omakotitalojen energiatodistusten hinnat kohtuullisia
Ajankohtaista > Olemassa olevien omakotitalojen energiatodistusten hinnat kohtuullisia
Ajankohtaista > Tiedotteet > Olemassa olevien omakotitalojen energiatodistusten hinnat kohtuullisia
Ajankohtaista > Tiedotteet > Tiedotteet 2013 > Olemassa olevien omakotitalojen energiatodistusten hinnat kohtuullisia
Maankäyttö ja rakentaminen > Olemassa olevien omakotitalojen energiatodistusten hinnat kohtuullisia
Maankäyttö ja rakentaminen > Rakentamisen ohjaus > Olemassa olevien omakotitalojen energiatodistusten hinnat kohtuullisia
Rakennusten energiatodistusten uudistus lausunnoille
Tiedote | Julkaistu: 19.4.2012

Rakennusten energiatodistusten uudistamista koskeva lakiesitys lähtee tänään 19. huhtikuuta lausuntokierrokselle. Keskeinen muutos koskee vanhoja pientaloja, jotka uudistuksen myötä tulisivat v......

Ajankohtaista > Tiedotteet > Tiedotteet 2012 > Rakennusten energiatodistusten uudistus lausunnoille

VNA energiatodistus luonnos osittain.pdf (.pdf, 86kt)
Energiatodistukseen muutoksia ja todistusten piiriin uusia rakennuksia 1.7. - Motiva neuvoo kuluttajia ja todistusten laatijoita
Tiedote | Julkaistu: 23.5.2016

Energiatodistusten piiriin tulee 1.7.2016 alkaen uusia rakennuksia. Keväällä hyväksytyn lainmuutoksen myötä energiatodistus tarvitaan jatkossa mm. uimahalleille, jäähalleille, varastorakennuksille, li......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ajankohtaista > Energiatodistukseen muutoksia ja todistusten piiriin uusia rakennuksia 1.7. - Motiva neuvoo kuluttajia ja todistusten laatijoita
Ajankohtaista > Tiedotteet > Energiatodistukseen muutoksia ja todistusten piiriin uusia rakennuksia 1.7. - Motiva neuvoo kuluttajia ja todistusten laatijoita
Ajankohtaista > Tiedotteet > Tiedotteet 2016 > Energiatodistukseen muutoksia ja todistusten piiriin uusia rakennuksia 1.7. - Motiva neuvoo kuluttajia ja todistusten laatijoita
Maankäyttö ja rakentaminen > Energiatodistukseen muutoksia ja todistusten piiriin uusia rakennuksia 1.7. - Motiva neuvoo kuluttajia ja todistusten laatijoita
Ministeri Viitanen: Pientalojen energiatodistukseen tulee muutoksia
Tiedote | Julkaistu: 12.3.2015

Pientalojen energiatodistuksen kehittämistä selvittänyt asiantuntijatyöryhmä luovutti raporttinsa kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitaselle torstaina 12.3. Työryhmä tarkasteli ja arvioi viittä vaih......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ajankohtaista > Ministeri Viitanen: Pientalojen energiatodistukseen tulee muutoksia
Ajankohtaista > Ministeri Viitanen: Pientalojen energiatodistukseen tulee muutoksia
Ajankohtaista > Tiedotteet > Ministeri Viitanen: Pientalojen energiatodistukseen tulee muutoksia
Ajankohtaista > Tiedotteet > Tiedotteet 2015 > Ministeri Viitanen: Pientalojen energiatodistukseen tulee muutoksia
Asuminen > Ministeri Viitanen: Pientalojen energiatodistukseen tulee muutoksia
Maankäyttö ja rakentaminen > Ministeri Viitanen: Pientalojen energiatodistukseen tulee muutoksia

Pientalon energiatodistuksen kehittäminen, loppuraportti (.pdf, 3185kt)
Korjausrakentamisen strategian tavoitteena vähentää rakennuskannan päästöjä 90 prosenttia 2050 mennessä
Tiedote | Julkaistu: 10.3.2020

Suomen pitkän aikavälin korjausrakentamisen strategia on valmistunut. Strategia koskee vuoden 2020 alkuun mennessä valmistuneita asuin- ja palvelurakennuksia, joita on yhteensä 1,4 miljoonaa. Sen tavo......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ajankohtaista > Korjausrakentamisen strategian tavoitteena vähentää rakennuskannan päästöjä 90 prosenttia 2050 mennessä
Ajankohtaista > Korjausrakentamisen strategian tavoitteena vähentää rakennuskannan päästöjä 90 prosenttia 2050 mennessä
Ajankohtaista > Tiedotteet > Korjausrakentamisen strategian tavoitteena vähentää rakennuskannan päästöjä 90 prosenttia 2050 mennessä
Ajankohtaista > Tiedotteet > Tiedotteet 2020 > Korjausrakentamisen strategian tavoitteena vähentää rakennuskannan päästöjä 90 prosenttia 2050 mennessä
Maankäyttö ja rakentaminen > Korjausrakentamisen strategian tavoitteena vähentää rakennuskannan päästöjä 90 prosenttia 2050 mennessä
Maankäyttö ja rakentaminen > Ohjelmat ja strategiat > Korjausrakentamisen strategian tavoitteena vähentää rakennuskannan päästöjä 90 prosenttia 2050 mennessä
Maankäyttö ja rakentaminen > Rakentamisen ohjaus > Korjausrakentamisen strategian tavoitteena vähentää rakennuskannan päästöjä 90 prosenttia 2050 mennessä

Pitkän aikavälin korjausrakentamisen strategia (.pdf, 1059kt) Suomen korjausrakentamisen strategia 2020–2050, tavoitteiden laskenta ja aineisto (.pdf, 459kt)
Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin toimeenpano
Sisältösivu | Julkaistu: 17.1.2019

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin (EPBD) muutoksen tarkoituksena on parantaa rakennusten energiatehokkuutta ja hillitä sitä kautta ilmastonmuutosta. Tavoitteiden saavuttamiseksi nopeutetaan ole...

Maankäyttö ja rakentaminen > Lainsäädäntö ja ohjeet > Maankäytön ja rakentamisen valmisteilla oleva lainsäädäntö > Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin toimeenpano
Korjausrakentamisen strategia
Sisältösivu | Julkaistu: 11.3.2020

Suomen pitkän aikavälin korjausrakentamisen strategia on valmistunut. Strategia koskee vuoden 2020 alkuun mennessä valmistuneita asuin- ja palvelurakennuksia, joita on yhteensä 1,4 miljoonaa. Sen tav...

Maankäyttö ja rakentaminen > Ohjelmat ja strategiat > Korjausrakentamisen strategia
Uudistuva energiatodistusasetus lausuntokierrokselle
Tiedote | Julkaistu: 26.9.2017

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja uuden energiatodistusasetuksen luonnoksesta. Asetusta päivitetään yhdenmukaiseksi ensi vuoden alussa voimaan tulevien lähes nollaenergiarakentamista koskevien mää......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ajankohtaista > Tiedotteet > Tiedotteet 2017 > Uudistuva energiatodistusasetus lausuntokierrokselle
Ajankohtaista > Tiedotteet > Uudistuva energiatodistusasetus lausuntokierrokselle
Ajankohtaista > Uudistuva energiatodistusasetus lausuntokierrokselle
Ajankohtaista > Uudistuva energiatodistusasetus lausuntokierrokselle
Asuminen > Uudistuva energiatodistusasetus lausuntokierrokselle
Maankäyttö ja rakentaminen > Uudistuva energiatodistusasetus lausuntokierrokselle
Uudistunut energiatodistusasetus voimaan vuoden alussa
Tiedote | Julkaistu: 20.12.2017

Ympäristöministeriö on tänään antanut asetuksen rakennuksen energiatodistuksesta. Uudistunut asetus muodostaa yhdenmukaisen kokonaisuuden rakennusten energiatehokkuutta koskevan lainsäädännön kanssa j......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ajankohtaista > Tiedotteet > Tiedotteet 2017 > Uudistunut energiatodistusasetus voimaan vuoden alussa
Ajankohtaista > Tiedotteet > Uudistunut energiatodistusasetus voimaan vuoden alussa
Ajankohtaista > Uudistunut energiatodistusasetus voimaan vuoden alussa
Ajankohtaista > Uudistunut energiatodistusasetus voimaan vuoden alussa
Maankäyttö ja rakentaminen > Uudistunut energiatodistusasetus voimaan vuoden alussa

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen energiatodistuksesta (.pdf, 1714kt) Perustelumuistio (.pdf, 174kt)
Rakennusten energiatodistuksia uusille rakennustyypeille
Tiedote | Julkaistu: 7.1.2016

Hallitus on tänään antanut eduskunnalle lakiesityksen rakennuksen energiatodistuksesta annetun lain muuttamisesta. Lainmuutoksella uimahallit, jäähallit, varastorakennukset, liikenteen rakennukset sek......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ajankohtaista > Rakennusten energiatodistuksia uusille rakennustyypeille
Ajankohtaista > Rakennusten energiatodistuksia uusille rakennustyypeille
Ajankohtaista > Tiedotepalvelu > Rakennusten energiatodistuksia uusille rakennustyypeille
Ajankohtaista > Tiedotteet > Rakennusten energiatodistuksia uusille rakennustyypeille
Ajankohtaista > Tiedotteet > Tiedotteet 2016 > Rakennusten energiatodistuksia uusille rakennustyypeille
Maankäyttö ja rakentaminen > Lainsäädäntö ja ohjeet > Rakennusten energiatodistuksia uusille rakennustyypeille
Maankäyttö ja rakentaminen > Rakennusten energiatodistuksia uusille rakennustyypeille
Rakennuksen energiatehokkuutta koskeva lainsäädäntö
Sisältösivu | Julkaistu: 22.7.2013

Rakennusten energiatehokkuutta koskevan lainsäädännön tavoitteena on rakennusten energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian käytön edistäminen sekä rakennusten energiakulutuksen pienentäminen ja hiili...

Maankäyttö ja rakentaminen > Lainsäädäntö ja ohjeet > Rakennuksen energiatehokkuutta koskeva lainsäädäntö
Lausuntopyyntö rakennuksen energiatodistuksesta annetun asetuksen muuttaminen
Uutinen | Julkaistu: 17.12.2015

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja asetusluonnoksesta jonka tarkoituksena on muuttaa rakennusten energiatodistuksesta annettua asetusta. Lausunnot toimitetaan viimeistään 29.1. ympäristöministeriön......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ajankohtaista > Lausuntopyyntö rakennuksen energiatodistuksesta annetun asetuksen muuttaminen
Ajankohtaista > Lausuntopyyntö rakennuksen energiatodistuksesta annetun asetuksen muuttaminen
Ajankohtaista > Lausuntopyyntö rakennuksen energiatodistuksesta annetun asetuksen muuttaminen
Ajankohtaista > Uutiset > Lausuntopyyntö rakennuksen energiatodistuksesta annetun asetuksen muuttaminen
Maankäyttö ja rakentaminen > Lausuntopyyntö rakennuksen energiatodistuksesta annetun asetuksen muuttaminen

Perustelumuistioluonnos_energiatod (.pdf, 226kt) Asetusmuutosluonnos_energiatod (.pdf, 164kt)

1
2
3
4
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle