JUURI NYT

MIKKONEN_COP
 

Ministeri Mikkonen komission Green Deal -tiedonannosta: EU uudistaa taloutensa kestävyyskriisin ratkaisemiseksi

Euroopan komissio on tänään antanut Green Dealiksi nimetyn ehdotuksensa toimista EU:n talouden uudistamiseksi ja kestävyyskriisin ratkaisemiseksi.

”Green Deal on merkittävä avaus EU:n talouden rakentamiseksi kestävälle pohjalle. Tämä on ainoa tie ilmastokriisin ratkaisemiseksi, luonnon köyhtymisen pysäyttämiseksi ja hyvinvoinnin turvaamiseksi. Ehdotus tulee kriittiseen aikaan. Se on myös vahva signaali kansainväliselle yhteisölle siitä, että EU on sitoutunut johtajuuteen ilmastokriisin ratkaisemisessa”, sanoo ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen Madridin ilmastokokouksessa. Lue lisää.

Ajankohtaista

Maankäytön suunnittelu ja rakentaminen digitaaliselle pohjalle alkavan vuosikymmenen aikana – suunnittelusta sujuvampaa, ymmärrettävämpää ja tehokkaampaa

12.12.2019
Maankäytön suunnittelu ja rakentaminen siirtyvät digitaaliselle pohjalle alkavan vuosikymmenen aikana. Tavoitteena on edistää maankäytön suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvien tietojen saatavuutta ja hyödynnettävyyttä ja tuottaa merkittäviä taloudellisia hyötyjä yhteiskunnalle.

Kansalaiskysely käynnisti uudistuksen – kysely ilmastolaista keräsi 2458 vastausta

11.12.2019
Ympäristöministeriö aloitti ilmastolain uudistuksen kansalaiskyselyllä, joka oli auki 11.11.-9.12. Kyselyn tavoitteena oli saada mahdollisimman monen näkemys siitä, millainen uudistuvan ilmastolain tulisi olla. Kyselyn vastauksia hyödynnetään valmistelutyössä.

Rakennetun ympäristön tiedon yhteentoimivuustyö käyntiin – yhteistyöryhmä asetettu, teemaryhmiin voi ilmoittautua 15.1. saakka

11.12.2019
Ympäristöministeriö on asettanut laajan yhteistyöryhmän kehittämään rakennetun ympäristön tiedon yhteentoimivuutta. Työ tukee rakennetun ympäristön rekisterin ja tietoalustan toteuttamista. Ryhmän toimikausi kestää vuoden 2022 loppuun.
Kaikki ajankohtaiset

Suomen EU-puheenjohtajuus

OIKOTIET

EU-puheenjohtajakausi
Suomi toimii Euroopan Unionin neuvoston puheenjohtajana 1.7.–31.12.2019. Ilmastonmuutoksen lisäksi ympäristösektorilla keskeisiä teemoja ovat luonnon köyhtymisen pysäyttäminen ja kiertotalouden edistäminen.

Mrluudistus.fi
Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksessa yksinkertaistetaan alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää, kehitetään rakentamisen ohjausta ja tuetaan kansalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa omaa elinympäristöä koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon.

Ilmastolain uudistus
Ilmastolain uudistuksessa lisätään ilmastolain ohjausvaikutusta. Ilmastolakia päivitetään siten, että tavoite hiilineutraaliudesta vuoteen 2035 mennessä toteutuu. 

Veden vuoro – vesiensuojelun tehostamisohjelma
Ympäristöministeriön käynnistämä vesiensuojelun tehostamisohjelma haluaa tehdä Suomesta maailman tehokkaimman vesiensuojelijan.

Puurakentamisen ohjelma
Puurakentamisen ohjelman tavoitteena on lisätä puun käyttöä rakentamisessa ja alentaa suomalaisen rakentamisen hiilijalanjälkeä.

Muovitiekartta
Toimia muovin haittojen vähentämiseksi ja kiertotalouden edistämiseksi.

BLOGIT JA UUTISKIRJEET

Ynnä Muuta
Ympäristöministeriön virkamiesten blogi

Pokan mietteet
Kansliapäällikkö Hannele Pokan blogi

Kohti nollapäästöjä
Blogi ilmastonmuutoksesta

Luonnon kirjo
Uutiskirje luonnon monimuotoisuudesta

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ TWITTERISSÄ | @YMINISTERIO