Hyppää sisältöön

Kestävä kehitys

Kestävän kehityksen päämääränä on turvata nykyisille ja kestävä kehitys logotuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet.

Suomen kansallisessa kestävän kehityksen työssä toimeenpannaan YK:n, Euroopan unionin, Arktisen neuvoston ja Pohjoismaisen ministerineuvoston linjauksia.

Suomessa kestävän kehityksen toimikunta huolehtii kestävän kehityksen kansainvälisten tavoitteiden sisällyttämisestä kansalliseen politiikkaan.

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus

Suomen kestävän kehityksen tavoitteet on kirjattu yhteiskuntasitoumukseen ”Suomi, jonka haluamme 2050”. Yhteiskuntasitoumuksella edistetään kestävää kehitystä kaikkialla yhteiskunnassa. Siinä hallitus ja hallinto yhdessä yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa sitoutuvat edistämään kestävää kehitystä kaikessa työssään ja toiminnassaan. Sitoumukseen kirjatut tavoitteet konkretisoituvat teoilla, joihin yhteiskunnan eri toimijat sitoutuvat kestävän kehityksen edistämiseksi. 

 

Julkaistu 13.11.2013 klo 16.12, päivitetty 28.6.2016 klo 9.22