Ilmastolain uudistus

Ajankohtaista

Ilmastolain uudistus käyntiin kansalaisia kuuntelemalla

11.11.2019
Hallitusohjelmassa linjattu ilmastolain uudistus on lähtenyt käyntiin. Ensimmäisessä vaiheessa kuunnellaan kansalaisten näkemyksiä siitä, millainen uudistuvan ilmastolain tulisi olla. Uudistuksen tavoitteena on varmistaa, että Suomi on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä ja vahvistaa lakia.
Kaikki ajankohtaiset

Hallitusohjelman mukaan ilmastolain ohjausvaikutuksia vahvistetaan nykyisestä. Lakia päivitetään siten, että tavoite hiilineutraaliudesta vuoteen 2035 mennessä toteutuu. Vuoden 2050 tavoite päivitetään ja lakiin lisätään hiilineutraaliuspolkua vastaavat päästövähennystavoitteet vuosille 2030 ja 2040. Ilmastolain tavoitteiden toteuttamiseksi uudistetaan keskipitkän- ja pitkän aikavälin ilmastosuunnitelmat sekä valmistellaan maankäytön ilmasto-ohjelma. 

Kysely ilmastolain uudistuksesta

Kysely on auki 9.12. asti.

Aikataulu

11/2019 Ensimmäinen kuuleminen

1/2020 Avoin kansalaistilaisuus ilmastolain uudistuksesta

1/2020 Työryhmätyö alkaa

2-3/2020 Energia- ja ilmastopoliittinen ministerityöryhmä tekee ilmastolakia koskevia linjauksia

kesä 2020 Taustaselvitykset valmistuvat

1/2021 Hallituksen esitys valmis

Nykyinen ilmastolaki

Ilmastolaki tuli voimaan 2015. Ilmastolaki on puitelaki, eli se velvoittaa vain viranomaisia. Laissa asetetaan päästövähennystavoite vuodelle 2050 sekä säädetään Suomen ilmastopoliittisesta suunnittelujärjestelmästä, joka koostuu kolmesta eri suunnitelmasta:

  • Keskipitkän aikavälin suunnitelmassa (voimassa ->2030) listataan keinoja päästöjen vähentämiseen päästökaupan ulkopuolisilla aloilla, eli esimerkiksi liikenteessä, maataloudessa, rakennusten lämmityksessä ja jätehuollossa. Päästökauppaan kuuluu sähkön- ja kaukolämmöntuotanto, metallien jalostusteollisuus, sellu- ja paperiteollisuus, kemianteollisuus, lentoliikenne ja rakennustuoteteollisuus. Keskipitkän aikavälin suunnitelma tehdään hallituskausittain.
  • Pitkän aikavälin suunnitelmassa (näköala vuoteen ->2050) tarkastellaan kaikkia päästöjä, eli myös päästökaupan päästövähennyksiä ja tavoitteita. Se laaditaan kerran 10 vuodessa.
  • Ilmastonmuutokseen sopeutumista käsittelevä suunnitelma laaditaan vähintään kerran 10 vuodessa.

Nykyisessä laissa maankäyttösektorin päästöjä ja nieluja ei ole sisällytetty suunnitelmiin. Hallituksen on ilmastolain mukaan raportoitava eduskunnalle suunnitelmien toteutumisesta vuosittain ilmastovuosikertomuksella. Ilmastopoliittiset suunnitelmat tulee valmistella avoimesti kansalaisia ja sidosryhmiä kuunnellen.

Erityisasiantuntija Elina Vaara, 050 572 3942, elina.vaara@ym.fi

Hallitussihteeri Karoliina Anttonen, 050 436 2795, karoliina.anttonen@ym.fi

Viestintäasiantuntija Henna Birkman, 050 524 5269, henna.birkman@ym.fi

Julkaistu 21.10.2019 klo 16.12, päivitetty 15.11.2019 klo 11.51