KIRA-digi – Rakennetun ympäristön ja rakentamisen digitalisaatio

Ajankohtaista RSS

Miten lait jarruttavat kiinteistö- ja rakentamisalan digitalisaatiota? – Ympäristöministeriö keräsi tietoa Lakiklinikka-kokeilulla

7.2.2019
KIRA-digi-hankkeen ainutlaatuinen Lakiklinikka-kokeilu on tuottanut tietoa kiinteistö- ja rakennusalan digitalisaatiota hidastavista laeista ja sääntelystä. Eniten alan digitalisaatiota hidastavat muun muassa tiedonhallintaan ja tiedon avoimuuteen, tiedonsiirron rajapintoihin, tietosuojaan, hankintalakiin sekä viranomaistoimintaan liittyvä sääntely. Ympäristöministeriö aikoo huomioida tulokset esimerkiksi maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksen valmistelussa.

KIRA-digi -hankkeen logo
Rakennetun ympäristön ja rakentamisen digitalisaatio -hanke, KIRA-digi, toteuttaa julkisten palveluiden digitalisoimisen kärkihanketta. Vuoden 2018 loppuun kestävän KIRA-digin rahoitus on yhteensä noin 16 miljoonaa euroa, josta puolet maksaa valtio ja puolet kiinteistö- ja rakentamisala.
 
 
 
 
 
 

Kiinteistö- ja rakentamisala on ensimmäinen, jolla alan toimijat ja keskeiset viranomaiset toimivat tiivisti yhdessä kirittääkseen koko toimialan digitalisaatiota.

kärkihankelogo

Jatkossa esimerkiksi rakentamisen ja kaavoituksen julkinen tieto avataan kaikkien käyttöön, yhteen toimivat järjestelmät ja yhtenäiset toimintatavat notkeuttavat prosesseja ja kokeiluhankkeet luovat uutta liiketoimintaa.

nosturi
© Terho Pelkonen/YHA-kuvapankki

Kiinteistö- ja rakentamisala sekä julkishallinto yhdessä

Hanketta toteuttavat yhdessä Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi (KIRA-foorumi), kunnat ja ministeriöt. Sitä vetää digipäällikkö ja strategisesta ohjauksesta vastaa johtoryhmä, jonka puheenjohtajana toimii Kiinteistö- ja rakentamisfoorumin puheenjohtaja Tarmo Pipatti.

Hankkeen johtoryhmään on nimitetty edustajat Kiinteistö- ja rakentamisfoorumista, ympäristöministeriöstä, valtiovarainministeriöstä, liikenne- ja viestintäministeriöstä, opetus- ja kulttuuriministeriöstä, Rakennustietosäätiöstä, Turun kaupungin kiinteistöliikennelaitoksesta, Espoon kaupungilta, Suomen Kuntaliitosta, Suomen ympäristökeskuksesta sekä Museovirastosta. Hankkeen vastuuministeriö on ympäristöministeriö.

KIRA-foorumin muodostaa neljätoista yhteisöä: Arkkitehtitoimistojen liitto ATL ry, Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto KVKL ry, Kiinteistötyönantajat ry, Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry, Rakennusteollisuus RT ry, Rakennustietosäätiö RTS, RAKLI ry, Suomen Arkkitehtiliitto SAFA, Suomen Isännöintiliitto ry, Suomen Kiinteistöliitto ry, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry, Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry ja Talotekniikkateollisuus ry.

Hankkeen käytännön toteutusta ohjaa 7-henkinen ohjausryhmä, jossa on edustajat ympäristöministeriöstä, valtiovarainministeriöstä, Kuntaliitosta ja KIRA-alan järjestöistä. Ohjausryhmää vetää erityisasiantuntija Minna Perähuhta ympäristönministeriön Rakennetun ympäristön osastolta.

Kohti KIRA-alan sekä alueiden käytön suunnittelun digitalisaatiota

Hankkeen tavoitteena on:

  • Yhteentoimivuuden eri elementtien laaja käyttöönotto alueiden käytön suunnittelun ja rakentamisen toimialalla ja siten eri tietoaineistojen keskinäisten yhteyksien merkittävä lisääminen
  • Ratkaisujen kehittäminen suunnittelun ja rakentamisen sekä toisaalta rakennusaikaisen ja käytön aikaisen tiedon välittymisen nivelvaiheisiin ja siten keskeisten alan toimintatapojen muutoksen vauhdittaminen
  • Erilaisten mallien ja kehittämispolkujen testaaminen ja kokeilut sekä standardien ratkaisujen sovittaminen käytäntöön
  • Yhtenäinen tietoaineisto tukemaan tiedon teknistä ja semanttista yhteentoimivuutta sekä rakennetun ympäristön koko elinkaarta koskevien prosessien ja ajantasaisten tietojen jatkuvaa käytettävyyttä.
  • Tiedon koneluettavuus tärkeimpien prosessien sisällä
  • Säädöspohjan varmistaminen rakennetun ympäristön prosessien ja tietojen yhteentoimivuudelle sekä toimialan digitalisaatiota hidastavien säädösten tunnistaminen ja karsiminen
  • Toimijoiden osaamisen (awareness) sekä toimialan prosessien ja ohjausmekanismien laajentaminen syntysähköisiin/digitaalisiin aineistoihin

Rahoitusta kokeiluhankkeille

Syksyllä 2016 käynnistyy pilottihankkeiden haku, jonka kautta rahoitetaan kokeiluja, jotka tarjoavat uudenlaisia, koko kiinteistö- ja rakennusalan arvoketjua hyödyttäviä ratkaisuja ja toimintatapoja. Digiratkaisujen avulla voidaan esimerkiksi tehostaa kiinteistötiedon hyödyntämistä, ja rakennuksen ylläpito helpottuu, kun sitä koskevat tiedot ovat kaikkien käytettävissä koko elinkaaren ajan. Uusien ratkaisujen avulla voidaan myös parantaa rakentamisen tuottavuutta ja laatua, kun prosessit etenevät jouhevammin.

Digipäällikkö Teemu Lehtisen ppt-esitys hankkeesta:

Tulevaisuuden digikaavoitus -tilaisuus 10.10.2017

Marina Congress Center

 

Lisätietoja

Digipäällikkö, KIRA-digi-hanke, Teemu Lehtinen, p. 040 456 6108, etunimi.sukunimi@kiradigi.fi

Erityisasiantuntija Minna Perähuhta, ympäristöministeriö, p. 0295 250 223, etunimi.sukunimi@ym.fi

Julkaistu 29.7.2016 klo 14.58, päivitetty 14.11.2017 klo 16.37