Hyppää sisältöön

Lähes nollaenergiarakentamisen lainsäädännön valmistelu

Ympäristöministeriön asettama hanke valmistelee lainsäädäntöä ja ohjeita, joilla Suomessa siirrytään uudisrakentamisessa lähes nollaenergiarakentamiseen EU:n yhteisten tavoitteiden mukaisesti.

Keskeiset sidosryhmät ovat mukana työryhmissä, minkä lisäksi valmistelun aikana tehdään yhteistyötä eri toimijoiden kanssa alan kuulemiseksi ja palautteen saamiseksi.

Lakiehdotuksen infotilaisuuden 14.3.2016 esitykset

Ympäristöministeriön puheenvuorot

Sidosryhmien kommenttipuheenvuorot

Valmisteluaineistoja

Miksi lähes nollaenergiarakentaminen?

Noin 40 prosenttia EU:n kokonaisenergiankulutuksesta kuluu rakennuksissa, minkä lisäksi niissä syntyy noin 35 prosenttia alueen kasvihuonekaasupäästöistä. Rakennusten energiatehokkuuden kehittäminen EU:ssa onkin tärkeää useasta syystä. Keskeisimpiä ovat:

Rakennusten energiatehokkuuden parantamisella on lukuisia positiivisia vaikutuksia.
 
 

EU antoi rakennusten energiatehokkuutta koskevan direktiivin vuonna 2010. Sen tavoitteena on toisaalta vähentää rakennusten energiankäyttöä ja toisaalta edistää uusiutuvan energian käyttöä rakennuksissa.

Jatkossa EU:ssa rakennetaankin entistä energiatehokkaampia rakennuksia: vuoden 2018 jälkeen viranomaisten käytössä ja omistuksessa olevien uusien rakennusten tulee olla lähes nollaenergiarakennuksia, ja vuoden 2020 loppuun mennessä kaikkien uusien rakennusten tulee olla lähes nollaenergiarakennuksia.

Mikä on lähes nollaenergiarakennus?

Lähes nollaenergiarakennuksilla tarkoitetaan rakennuksia, joiden energiatehokkuus on erittäin korkea, ja joiden tarvitsema vähäinen energia katetaan hyvin laajalti uusiutuvalla energialla.

Yksityiskohtaisempi, kansallinen lähes nollaenergiarakennusten määrittely tehdään osana nyt alkanutta säädösvalmistelua. Rakennusala on tehnyt oman ehdotuksensa määritelmästä FInZEB-hankkeessa.

Lisätietoja 

Rakennusneuvos Teppo Lehtinen, ympäristöministeriö, p. 0295 250 157, etunimi.sukunimi@ym.fi
Rakennusneuvos Pekka Kalliomäki, ympäristöministeriö, p. 0295 250 114, etunimi.sukunimi@ym.fi

Julkaistu 23.3.2015 klo 11.25, päivitetty 17.10.2018 klo 14.23
  • FI
  •  
  • SV