YK-kokous Kunmingissa 2020 – Neuvottelussa luonnon monimuotoisuustavoitteet vuoteen 2030

Ajankohtaista

YK:n biodiversiteettisopimuksen valmistelukokous: Suojelua laajennettava, jotta luonnon köyhtyminen pysähtyy

28.2.2020
Luonnon monimuotoisuutta tulee suojella ja käyttää kestävästi siten, että elämän edellytykset maapallolla voidaan turvata, toteavat YK:n biodiversiteettisopimuksen osapuolet. Maailman maat sopivat tämän vuoden lokakuussa uudet tavoitteet luonnon köyhtymisen pysäyttämiseksi. COP15-kokous pidetään Kiinan Kunmingissa. Kunmingin luontokokousta valmisteleva työryhmä on kokoontunut 24.–29.2.2020 Roomaan neuvottelemaan uusista tavoitteista. Suomi on aktiivinen neuvotteluissa. 
Kaikki ajankohtaiset

Vuosi 2020 on luonnon supervuosi: silloin päätetään uusista kansainvälisistä luonnon monimuotoisuustavoitteista vuoteen 2030. Tarkoituksena on pysäyttää luonnon köyhtyminen ja turvata sen monimuotoisuus. Uudet tavoitteet valmistellaan, sillä nykyisten niin kutsuttujen Aichi-tavoitteiden voimassaolokausi päättyy.

YK:n luonnon monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen osapuolet päättävät tavoitteista Kunmingissa Kiinassa lokakuussa järjestettävässä osapuolikokouksessa (COP15). Yleissopimus on keskeisin luonnon monimuotoisuutta turvaava kansainvälinen sopimus.

Pelissä on paljon, sillä luonto köyhtyy huolestuttavaa vauhtia ympäri maailman. Kehitys on tärkeää kääntää nopeasti, koska kerran menetettyä luonnon rikkautta ei välttämättä koskaan saa takaisin. Olemme täysin riippuvaisia monimuotoisen luonnon tarjoamista palveluista, kuten ravinteiden kierrosta, pölytyksestä ja ilmastonmuutosta hillitsevistä hiilinieluista.

Tutustu luonnon monimuotoisuuden merkitykseen ja köyhtymisen syihin tarkemmin katsomalla alla oleva video.

Matkaa Kunmingin kokoukseen tehdään koko vuoden 2020 ajan ja neuvottelut on jo aloitettu. Tavoitteiden valmistelusta vastaa avoin työryhmä, johon kuuluvat Suomi sekä muut luonnon monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen osapuolet yhdessä järjestöjen, yritysten ja tutkijoiden kanssa. Suomi on koordinoinut EU-puheenjohtajamaana EU:n kantoja neuvotteluissa yhdessä komission kanssa.

Seuraa tavoitteiden valmistelua ja osallistu keskusteluun tunnisteilla #luonto2020 ja #Biodiversity2020

Neuvottelujen keskeisimmät kysymykset:

  • Luonnon monimuotoisuustavoitteet sekä kestävän käytön tavoitteet vuoteen 2030, eri elinympäristöille.
  • Luonnon monimuotoisuuden muutosten mittaaminen.
  • Tavoitteiden seuranta sektoreittain.
  • Tavoitteiden oikeudellinen sitovuus ja uusi arviointimekanismi.
  • Järjestöjen, kuntien ja yritysten mahdollisuus antaa omia sitoumuksiaan.
  • Luonnon monimuotoisuuden hyväksi tehtävien toimien rahoitus ja resursointi.
  • Yleissopimuksen tavoitteiden ja muiden kansainvälisten sopimusten, kuten Pariisin ilmastosopimuksen välinen suhde.
  • Pidemmän aikavälin askelmerkit, joiden avulla saavutetaan luonnon monimuotoisuussopimuksen visio vuodelle 2050: ihmisen ja luonnon elämä tasapainossa.

Suomi ajaa neuvotteluissa kunnianhimoisia, mitattavia ja selkeitä tavoitteita

Suomi edistää osana EU:ta kunnianhimoisia, mitattavia ja selkeitä tavoitteita, joiden avulla luonnon köyhtyminen pysäytetään vuoteen 2030 mennessä. Valtioiden ohella myös yrityksiä, kuntia ja järjestöjä kannustetaan antamaan sitoumuksia ja kirittämään toimiaan luonnon puolesta.

Ympäristöneuvosto antoi kokouksessaan 19.12.2019 Suomen johdolla päätelmät vuonna 2020 käytäviä kansainvälisiä neuvotteluja varten. Neuvosto korostaa päätelmillä luonnon monimuotoisuuden kriittistä tilaa ja alleviivaa, että luonnon köyhtymisen pysäyttäminen edellyttää kunnianhimoisten kansainvälisten tavoitteiden asettamista.

Suomi on liittynyt kunnianhimoisten maiden ryhmään, joka tavoittelee monimuotoisuuden turvaamista, ennallistamista ja luontopohjaisten ratkaisujen hyödyntämistä niin maalla kuin merellä.

Suomi näyttää myös esimerkkiä toiminnallaan: hallitus on nostanut luonnon monimuotoisuuden turvaamisen prioriteetikseen. Luonnonsuojelun määrärahoja on nostettu 100 miljoonalla eurolla vuositasolla ja luonnon monimuotoisuuden turvaa parannetaan lainsäädännössä, kun luonnonsuojelulainsäädäntöä uudistetaan.

Ketokatkero, perinnebiotooppi
Elinympäristöjen kunnostus auttaa mm. uhanalaista ketokatkeroa. © Markus Sirkka

Lisämäärärahoilla muun muassa suojellaan luonnon monimuotoisuudelle arvokkaimpia metsiä ja soita sekä kunnostetaan ja hoidetaan heikentyneitä elinympäristöjä elinvoimaisiksi. Suomen luonnon puolesta toimitaan yhteistyössä järjestöjen, yritysten ja yksityishenkilöiden kanssa.

EU kirittää neuvotteluja valmistelemalla kunnianhimoisen monimuotoisuusstrategian

Sopimuksen osapuolet toimeenpanevat yleissopimuksen tavoitteita lainsäädännöllä, suunnitelmilla sekä kansallisilla luonnon monimuotoisuusstrategioilla ja toimenpideohjelmilla (NBSAP).

Euroopan komissio on aloittanut uuden, vuoteen 2030 ulottuvan EU:n luonnon monimuotoisuusstrategian laatimisen. Strategia laaditaan EU:n vastineeksi uusille kansainvälisille luonnon monimuotoisuustavoitteille. Sen on tarkoitus viitoittaa EU:n sitoutumista kunnianhimoisiin toimiin luonnon monimuotoisuuden puolesta ja kirittää kansainvälisiä toimia luonnon köyhtymisen pysäyttämiseksi.

Komission tavoitteena on julkistaa strategia toimikautensa sadan ensimmäisen päivän aikana osana uutta Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa (engl. European Green Deal). Neuvoston päätelmät antavat suuntaviivoja strategian valmisteluun.

Strategiassa määritetään EU:n luonnon monimuotoisuustavoitteet vuoteen 2030 saakka, ja se viimeistellään, kun kansainväliset tavoitteet on päätetty Kunmingissa.

Suomi aloittaa kansallisen strategiansa valmistelun vuonna 2020, kun kokonaisarvio nykyisestä luonnon monimuotoisuusstrategiasta ja toimintaohjelmasta on valmistunut. EU:n strategia on tärkeä tiekartta Suomen kansalliselle strategialle.

Tie Kunmingiin: tärkeitä päivämääriä

27.-30. elokuuta 2019/Avoimen työryhmän (OEWG) ensimmäinen kokous

19. joulukuuta 2019/Ympäristöneuvosto antaa Suomen johdolla luonnon monimuotoisuutta koskevat päätelmät

24.-28. helmikuuta 2020/Avoimen työryhmän (OEWG) toinen kokous

18.-22. toukokuuta 2020/Luonnon monimuotoisuuden viikko ja sopimuksen tieteellis-teknisen (SBSTTA-25) ryhmän kokous

27.-30. heinäkuuta 2020/Avoimen työryhmän (OEWG-) viimeinen kokous ennen CBD COP-15

22. syyskuuta 2020/YK:n luontohuippukokous New Yorkissa

15.-29. lokakuuta 2020/YK:n luonnon monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen yleiskokous COP15 Kunmingissa, Kiinassa

YK:n luonnon monimuotoisuutta koskeva yleissopimus

Luonnon monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen tavoitteena on ekosysteemien ja kasvi- ja eläinlajien suojelu, luonnonvarojen kestävä käyttö sekä geenivarojen saatavuudesta koituvien hyötyjen oikeudenmukainen ja tasapuolinen jako. Monimuotoisuutta turvataan toimilla, jotka lisäävät luonnon ympäristön, eliölajien ja niiden geenivarojen suojelua ja kestävää käyttöä.

Sumuinen metsä
© Maire Peuraniemi

Sopimuksen on ratifioinut 196 maata, mukaan lukien Euroopan unioni. Se astui voimaan vuonna 1993.

Kahden vuoden välein järjestettävä YK:n luonnon monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen osapuolten konferenssi (COP, Conference of the Parties) on sopimuksen ylin päättävä elin. Kiinan Kunmingissa 2020 järjestettävä osapuolten viidestoista YK:n luonnon monimuotoisuus -kokous, eli COP15.

Tietoa tavoitteiden valmistelusta

Uusien kansainvälisten luonnon monimuotoisuustavoitteiden valmistelusta käytetään nimitystä vuoden 2020 jälkeinen maailmanlaajuinen viitekehys luonnon monimuotoisuudelle (engl. post 2020 global biodiversity framework), koska tavoitteita valmistellaan vuoden 2020 jälkeiselle ajalle. Tavoitteisiin viitataan joissain yhteyksissä myös uutena päätöksenä luonnon puolesta, ihmisten hyväksi (engl. New Deal for Nature and People).

Lisätietoja:

Ympäristöneuvos Marina von Weissenberg, marina.weissenberg@ym.fi, p. 0295 250 321

Ympäristöneuvos Kristiina Niikkonen, kristiina.niikkonen@ym.fi, p. 0295 250 198

Julkaistu 18.12.2019 klo 17.22, päivitetty 24.2.2020 klo 14.31