Rakennetun ympäristön rekisteri ja tietoalusta

Hallitusohjelman mukaan Suomeen luodaan rakennetun ympäristön valtakunnallinen digitaalinen rekisteri ja tietoalusta, joihin maankäyttöä ja rakentamista koskevat päätökset ja prosessit tukeutuvat.

Rekisterin ja tietoalustan luominen liittyy käynnissä olevaan maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) kokonaisuudistukseen. Rekisterin ja tietoalustan edellyttämät säännökset on tarkoitus viedä eduskuntaan MRL-uudistuksen kanssa samanaikaisesti vuoden 2021 lopussa.

Pohjaa käynnistyvälle työlle on luotu KIRA-digissä, ja luodaan käynnissä olevissa Maankäyttöpäätökset ja Tulevaisuuden maankäyttöpäätökset -hankkeissa.

Osallistu ohjelman valmisteluun

Rakennetun ympäristön rekisteri ja tietoalusta tehdään yhdessä julkisten ja yksityisten toimijoiden kanssa. Alan näkemyksiä kuullaan laajasti jo työn alkuvaiheessa.

Ympäristöministeriö, Kuntaliitto ja KIRAHub järjestävät kuusi info- ja keskustelutilaisuutta vuoden 2020 alussa. Ilmoittaudu mukaan alla olvan linkin kautta:

Osana yhteentoimivuustyötä kartoitamme kyselyn avulla sidosryhmiltä tietoa siitä, mitä nyt tarkastelussa olevia rakennuksen ydintietoja eri toimijat tarvitsevat omissa prosesseissaan. 

Marraskuussa ja joulukuussa 2019 järjestettyjen sidosryhmätilaisuuksien yhteydessä kerättiin ohjelman valmisteluun liittyviä ideoita ja kommentteja kaikille avoimelle ideseinälle.

 

Lisätietoja:

ohjelmapäällikkö Juhana Rautiainen, p. 0 295 250 075, juhana.rautiainen@ym.fi

neuvotteleva virkamies Minna Perähuhta, p. 0295 250 223, minna.perahuhta@ym.fi
Julkaistu 31.10.2019 klo 14.25, päivitetty 11.2.2020 klo 10.33