Gå till innehållet

Aktuellt

Tumlaren simmar
© Kai Mattsson
 

Nu samlas det in observationer av den hotade tumlaren i Östersjön – allmänhetens iakttagelser är viktiga

Miljöministeriet och Ålands landskapsregering samlar in information om observationer av den akut hotade tumlaren. Tumlaren är den enda valart som regelbundet påträffas i Östersjön. Tumlarpopulationen i centrala Östersjön beräknas på basis av akustisk övervakning bestå av endast cirka 500 individer. Eventuella visuella observationer av tumlare kan komplettera den information som fås genom akustisk övervakning. Läs mer

Aktuellt RSS

Miljöministeriet stöder projekt som främjar träbyggande inom den offentliga sektorn – understöd kan sökas nu

31.7.2020
Inom ramen för miljöministeriets program för träbyggande beviljas under två ansökningsomgångar understöd för projekt som främjar användningen av trä i byggandet av offentliga byggnader. Ansökningstiden för den första ansökningsomgången är 31.7.2020–31.8.2020 och för den andra omgången 1.10.2020–16.11.2020.

Miljö- och klimatminister Krista Mikkonen: EU:s återhämtningspaket påskyndar klimatåtgärderna och stöder åtstramningen av utsläppsminskningsmålet för 2030

22.7.2020
Europeiska rådet nådde i dag tisdagen den 21 juli en överenskommelse om EU:s fleråriga budgetram och ett återhämtningspaket som påskyndar Europas återhämtning från följderna av coronaviruset. Finansieringsbesluten har en stark betoning på klimat och miljö: minst 30 procent av den sjuåriga budgetramen på 1 075 miljarder euro och återhämtningsinstrumentet av engångsnatur på 750 miljarder ska anvisas för klimatåtgärder. All finansiering ska också stödja målen i klimatavtalet från Paris.

Understöd för projekt som främjar träbyggande inom den offentliga sektorn kan sökas fr.o.m. den 31 juli 2020

10.7.2020
Inom ramen för miljöministeriets program för träbyggande beviljas understöd för projekt som främjar användningen av trä i byggandet av offentliga byggnader. Ansökningstiden för den första ansökningsomgången är 31.7–31.8.2020 och för den andra omgången 1.10–16.11.2020.
Allt aktuellt

CORONAVIRUSET

Coronavirusberedskapen inom miljöministeriets förvaltningsområde

Coronavirusberedskapen inom miljöministeriets förvaltningsområde
Miljöministeriet och ministeriets förvaltningsområde följer intensivt coronavirusläget och de konsekvenser virusutbrottet har för bl.a. byggandet, bostadsproduktionen, avfallshanteringen och avloppsreningen. Miljöministeriet och ämbetsverken inom miljöförvaltningen har förberett sig på att reagera snabbt, om coronavirusets spridning kräver åtgärder.

MINISTERIET I TWITTER | @YMINISTERIO