Aktuellt

49944016073_c3bca91a0a_k
© Bild: Laura Kotila/VNK

 

Rundabordsforumet för klimatpolitik ger starkt stöd för stimulansåtgärder som begränsar klimatutsläppen

Rundabordsforumet för klimatpolitik sammanträdde för första gången på torsdagen. Temat för mötet, som i huvudsak ordnades virtuellt, var återhämtningen efter coronakrisen. Forumets medlemmar gav starkt stöd för stimulansåtgärder som är hållbara ur klimatsynpunkt. Läs mera

Aktuellt RSS

Byggbranschen har hittills undgått stora smällar - konsekvenserna framträder på längre sikt

28.5.2020
Uppföljnings- och åtgärdsgruppen för byggbranschen, som tillsatts av miljöministeriet, har i samråd med aktörerna i fastighets- och byggbranschen och andra aktörer sammanställt en första lägesbild av coronakrisens konsekvenser för byggandet. Situationen inom byggbranschen är för närvarande relativt god. Byggvolymerna väntas dock sjunka betydligt redan i år, till exempel när det gäller bostadsbyggande.

Nätfiske ska undvikas för att skydda flasknosdelfinerna i Skärgårdshavet

26.5.2020
Jord- och skogsbruksministeriet och miljöministeriet rekommenderar att såväl kommersiella fiskare som fritidsfiskare undviker nätfiske i havsområden där det förekommer flasknosdelfiner. Djuren får inte heller störas. För närvarande har delfiner upptäckts i Skärgårdshavet på Kimitoön vid Bruksfjärden öster och sydöst om Dalsbruk.

Hållbara städer satsar på hälsoeffekterna av grönmiljöer

25.5.2020
Programmet för hållbara städer, som ska påskynda städernas och kommunernas arbete för hållbar utveckling, inleder åtta försöksprojekt. Inom försöken testas nya lösningar för att man ska kunna dra nytta av och stärka hälsoeffekterna av grönmiljöer. Inom programmet utarbetas också en handledning som lyfter fram hälsofördelarna med en grön närmiljö.
Allt aktuellt

CORONAVIRUSET

Coronavirusberedskapen inom miljöministeriets förvaltningsområde

Coronavirusberedskapen inom miljöministeriets förvaltningsområde
Miljöministeriet och ministeriets förvaltningsområde följer intensivt coronavirusläget och de konsekvenser virusutbrottet har för bl.a. byggandet, bostadsproduktionen, avfallshanteringen och avloppsreningen. Miljöministeriet och ämbetsverken inom miljöförvaltningen har förberett sig på att reagera snabbt, om coronavirusets spridning kräver åtgärder.

MINISTERIET I TWITTER | @YMINISTERIO