Aktuellt

Ymparistoministeri_KristaMikkonen_4685 (1), Ymparistoministeri_KristaMikkonen_4685 (1)
 

Minister Mikkonen: Nu är det läge att varva ner i närliggande naturområden, undvik platser med mycket folk

Man får gärna röra sig ute i naturen, förutsatt att man följer hälsovårdsmyndigheternas anvisningar om säkerhetsavstånd och handhygien. Man bör undvika populära utflyktsmål och rastplatser där det råder trängsel. Man bör också undvika att ta sig långt ut i terrängen. Många rastplatser som är i flitig användning har stängts, och därför rekommenderas det att man istället rör sig i naturen kring det egna hemmet. Läs mer

Aktuellt

Forststyrelsens naturtjänster stänger överfulla rastplatser – Minister Mikkonen: Nu är det läge att varva ner i närliggande naturområden, undvik dock platser med mycket folk 

27.3.2020
Man får gärna röra sig ute i naturen, förutsatt att man följer hälsovårdsmyndigheternas anvisningar om säkerhetsavstånd och handhygien. Man bör undvika populära utflyktsmål och rastplatser där det råder trängsel. Man bör också undvika att ta sig långt ut i terrängen. Många rastplatser som är i flitig användning har stängts, och därför rekommenderas det att man istället rör sig i naturen kring det egna hemmet. I stora delar av landet gäller dessutom varning för gräsbrand.

Revideringen av naturvårdslagstiftningen väckte stort intresse – 2 126 personer svarade på medborgarenkät

27.3.2020
Miljöministeriet inledde en revidering av naturvårdslagstiftningen i januari 2020 genom att höra medborgare och intressegrupper. Allmänheten har haft möjlighet att framföra synpunkter via en webbenkät som var öppen för alla. Det har dessutom förts diskussioner med centrala intressegrupper. Hela 2 126 personer svarade på webbenkäten och lade bland annat fram önskemål om ökade incitament när det gäller naturvård.

Det mest betydande fågelvattnet i inlandet restaureras inom livsmiljöprogrammet Helmi: Grunddamm och muddring av fågelvattnet i Siikalahti

26.3.2020
Forststyrelsen ansöker om tillstånd för restaurering av fågelvattnet i Siikalahti i Parikkala. Forststyrelsen har lämnat in en tillståndsansökan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland för anläggande av en grunddamm i den norra delen av Siikalahti i Parikkala samt för muddring i restaureringssyfte.
Allt aktuellt

CORONAVIRUSET

Coronavirusberedskapen inom miljöministeriets förvaltningsområde

Coronavirusberedskapen inom miljöministeriets förvaltningsområde
Miljöministeriet och ministeriets förvaltningsområde följer intensivt coronavirusläget och de konsekvenser virusutbrottet har för bl.a. byggandet, bostadsproduktionen, avfallshanteringen och avloppsreningen. Miljöministeriet och ämbetsverken inom miljöförvaltningen har förberett sig på att reagera snabbt, om coronavirusets spridning kräver åtgärder.

MINISTERIET I INSTAGRAM | @YMINISTERIO

MINISTERIET I TWITTER | @YMINISTERIO