Aktuellt

 
Minska och undvik, återvinn och ersätt 556.png

Muovitiekartta.fi berättar hur plaståtgärderna framskridernar

På Muovitiekartta.fi redogörs det för hur åtgärderna i den nationella färdplanen för plast framskrider. Läs mer om det arbete som utförs på olika håll! I den nationella färdplanen för plast har det sammanställts en rad åtgärder med vilka vi kan minska plasternas negativa konsekvenser, undvika onödig konsumtion, effektivisera materialåtervinningen och finna ersättande lösningar. Muovitiekartta.fi

Aktuellt

Miljöministeriet beviljar 1,93 miljoner euro understöd till organisationer och miljövård

15.4.2019
Miljöministeriet beviljar i år sammanlagt 1,93 miljoner euro i statsunderstöd enligt prövning. Understöd beviljas 35 organisationer, och medel beviljas också till projekt för miljöfostran och miljöupplysning, miljövård i skärgården och för avfallshantering i fjällområden. De största understödstagarna är Håll Skärgården Ren rf, Finlands naturskyddsförbund rf, Vuokralaiset VKL ry samt Natur och Miljö rf.

Miljöministeriet har utfärdat förordningar om produktkrav och typgodkännande som gäller vatten- och avloppsinstallationer

11.4.2019
Den 9 och den 11 april 2019 utfärdade miljöministeriet förordningar om tekniska produktkrav som gäller byggnaders vatten- och avloppsinstallationer samt om typgodkännande av produkterna. Sammanlagt utfärdade ministeriet 22 förordningar som träder i kraft den 1 januari 2020.

Minister Tiilikainen deltar i de nordiska miljöministrarnas möte i Reykjavik

9.4.2019
Bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen representerar Finland vid de nordiska miljöministrarnas möte i Reykjavik den 10 april. Vid mötet kommer ministrarna att följa upp den klimatdeklaration som antagits på initiativ av Finland, diskutera synergierna mellan klimat- och biodiversitetsmålen och planera ett avtal för att minska plastskräpet i haven.
Allt aktuellt

MINISTERIET I INSTAGRAM | @YMINISTERIO

MINISTERIET I TWITTER | @YMINISTERIO