Aktuellt

Suo
 

Betydande tilläggsfinansiering för naturvård i budgetförhandlingarna

Regeringen beslutade vid sina budgetförhandlingar att föreslå tilläggsfinansiering om 100 miljoner euro för naturvård för 2020. Det viktigaste projektet som inleds med denna finansiering är ett tioårigt handlingsprogram för förbättrande av livsmiljöerna. Avsikten med programmet är att stoppa förlusten av biologisk mångfald i Finland före 2030 och säkra de livsviktiga ekosystemens funktion. Läs mera 

Finlands EU-ordförandeskap

Aktuellt

Miljöministeriet utreder en eventuell utvidgning av MBT-avtalsförfarandet till regionerna Jyväskylä, Lahtis och Kuopio

19.9.2019
Miljöministeriet har inlett en utredning om hur förfarandet med avtal för markanvändning, boende och trafik (MBT) kunde utvidgas till stadsregionerna Jyväskylä, Lahtis och Kuopio. Arkitekten Matti Vatilo har utsetts till utredare.

Minister Mikkonen deltar i FN:s generalsekreterares klimatmöte och ett möte om hållbar utveckling i New York

19.9.2019
Miljö- och klimatminister Krista Mikkonen åker den 20–25 september till New York för att delta i det klimatmöte som FN:s generalsekreterare står värd för samt ett möte om hållbar utveckling. De båda mötena hålls under öppningsveckan för FN:s generalförsamling.

Arbetsgrupp: Sortering och separat insamling av avfall bör börja gälla betydligt fler fastigheter

16.9.2019
Den arbetsgrupp som behandlat frågor som rör revideringen av avfallslagen föreslår att den separata insamlingen av bioavfall och förpackningsavfall (plast-, kartong-, metall- och glasförpackningar) ska utvidgas i samtliga tätorter så att den börjar omfatta fastigheter med fem eller flera lägenheter. I tätorter med över 10 000 invånare ska den separata insamlingen av bioavfall enligt planerna utvidgas till alla fastigheter. Separat insamling bör på motsvarande sätt också ordnas i affärs- och före
Allt aktuellt

MINISTERIET I INSTAGRAM | @YMINISTERIO

MINISTERIET I TWITTER | @YMINISTERIO