Aktuellt

Läs vad som är på gång i miljöministeriet! Här hittar du nyheter, pressmeddelanden, nyheter och publikationer.

Pressmeddelanden

Räntestödslån för byggande och ombyggnad av bostäder med skäliga boendekostnader

23.1.2020
Statsrådet har fattat beslut om 2020 års dispositionsplan för bevillningsfullmakterna när det gäller statligt understödd bostadsproduktion. Målet är att främja produktion av hyresbostäder med skäliga boendekostnader. I enlighet med riksdagens beslut fördelas fullmakter till ett belopp om sammanlagt 1 410 miljoner euro.

Nu finns möjlighet att kommentera den långsiktiga renoveringsstrategin – målet att underlätta renoveringar som förbättrar byggnaders energiprestanda

23.1.2020
Miljöministeriet ber om kommentarer till ett utkast till långsiktig renoveringsstrategi. Strategin ska underlätta frivillig och kostnadseffektiv renovering av byggnadsbeståndet så att det uppnår en hög grad av energieffektivitet och blir koldioxidsnålt före 2050. Strategin utgör ett led i genomförandet av direktivet om byggnaders energiprestanda, som trädde i kraft 2018.

Unga tar fram rekommendationer med tanke på de internationella mål för biologisk mångfald som fastställs senare i år

21.1.2020
Fredagen den 24 januari ordnar Pohjola-Nordens Ungdomsförbund och miljöministeriet en workshop för unga kring temat biologisk mångfald. Under workshoppen får deltagarna ta fram egna rekommendationer med tanke på de internationella mål för biologisk mångfald som kommer att fastställas senare i år. Eftersom giltighetstiden för de nuvarande målen går ut ställs det upp nya mål som ska bidra till att stoppa förlusten av biologisk mångfald.

Nu inleds ett samråd om förslaget till övervakningsprogram för Finlands havsförvaltningsplan 2020–2026

20.1.2020
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland och miljöministeriet ber om synpunkter på förslaget till övervakningsprogram för Finlands havsförvaltningsplan 2020–2026. Samrådet pågår 20.1–20.3.2020.

Utredare rekommenderar att förfarandet med MBT-avtal ska börja tillämpas i stadsregionerna Jyväskylä, Kuopio och Lahtis

17.1.2020
Miljöministeriet har slutfört sin utredning om möjligheten att tillämpa förfarandet med avtal för markanvändning, boende och trafik (MBT) inom stadsregionerna Jyväskylä, Kuopio och Lahtis. Utredaren Matti Vatilo rekommenderar att avtalsförfarandet utvidgas till alla tre regioner.
Mera pressmeddelanden
Publicerad 28.3.2017 kl. 9.48, uppdaterad 27.5.2019 kl. 13.37