Aktuellt

Läs vad som är på gång i miljöministeriet! Här hittar du nyheter, pressmeddelanden, nyheter och publikationer.

Pressmeddelanden

Planering som baserar sig på geografisk information och skogsägarnas delaktighet är viktiga i nya METSO-projekt

3.4.2020
Miljöministeriet och jord- och skogsbruksministeriet:

I de samarbetsnätverksprojekt som inleds våren 2020 planeras naturvården på regional nivå och i brett samarbete med skogsägare, skogsbranschen och lokala aktörer. De projekt som nu finansieras ingår i handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland METSO.

Ministerarbetsgruppen för klimat- och energipolitik: Åtgärderna efter coronavirusepidemin ska stödja omställningen till ett klimatneutralt samhälle

1.4.2020
Ministerarbetsgruppen för klimat- och energipolitik sammanträdde onsdagen den 1 april för att diskutera de ekonomiska åtgärder som ska vidtas efter coronavirusepidemin och åtgärdshelheten för en rättvis omställning.

Programmet för hållbara städer beviljar finansiering till försök som främjar trivsamma och sunda grönmiljöer

31.3.2020
Inom programmet för hållbara städer beviljas finansiering till försök som syftar till att skapa trivsamma och sunda grönmiljöer. Finansiering kan sökas fram till den 15 april. Det totala beloppet understöd som delas ut uppgår till 300 000 euro.

Skyddet av skog inom ramen för METSO-handlingsplanen har framskridit planenligt – mer resurser behövs dock för miljöstöd och naturvårdsprojekt

31.3.2020
Miljöministeriet och jord- och skogsbruksministeriet informerar:
I fjol skyddades ca 4 700 hektar skogsmark med stöd av METSO-handlingsplanen. Dessutom tryggades bevarandet av viktiga livsmiljöer genom tioåriga avtal om miljöstöd för områden med en sammanlagd areal på ca 2 400 hektar. Mer omfattande naturvårdsprojekt som överskrider fastighetsgränser genomfördes i områden som sammanlagt motsvarar över 100 hektar.

Avtalsförhandlingarna om markanvändning, boende och trafik (MBT) fortsätter – nya stadsregioner tas med

31.3.2020
Finanspolitiska ministerutskottet diskuterade vid sitt möte den 31 mars 2020 på vilket sätt staten deltar i avtalsförhandlingarna om markanvändning, boende och trafik (MBT) i de stora stadsregionerna. Genom MBT-avtalen stärks samarbetet dels mellan kommunerna i stadsregionen, dels mellan regionen och staten.
Mera pressmeddelanden
Publicerad 28.3.2017 kl. 9.48, uppdaterad 27.5.2019 kl. 13.37