Aktuellt

Läs vad som är på gång i miljöministeriet! Här hittar du nyheter, pressmeddelanden, nyheter och publikationer.

Pressmeddelanden

Miljö- och klimatminister Mikkonen till EU:s miljöråd i Luxemburg – på agendan återanvändning av vatten, hållbar kemikaliepolitik och EU:s klimatmål

25.6.2019
Minister Krista Mikkonen reser till miljöministermötet i Luxemburg den 26 juni. Ministrarna ska bland annat diskutera EU:s klimatmål på lång sikt, hållbar kemikaliepolitik samt återanvändning av vatten. Som avslutning på mötet presenterar minister Mikkonen programmet för Finlands ordförandeskap för EU:s miljö- och klimatministrar.

Rapportera observationer av den akut hotade Östersjötumlaren

20.6.2019
Miljöministeriet och Ålands landskapsregering samlar åter in information om observationer av den akut hotade tumlaren i Östersjön. Tumlaren är den enda valart som regelbundet påträffas i Östersjön, och tumlarbeståndet i Egentliga Östersjön beräknas bestå av endast omkring 500 individer. Genom akustisk övervakning och en kampanj där man ber allmänheten rapportera observationer samlar man in information om tumlaren.

De lagar som ska bidra till smidigare beviljande av miljörelaterade tillstånd träder i kraft 1.9.2020

19.6.2019
De lagar som gäller modellen med ett enda serviceställe stadfästes i dag, den 19 juni, vid föredragningen för republikens president. Målet med reformen är att genom samordning av miljörelaterade tillståndsförfaranden se till att kunden kan uträtta tillståndsärenden så smidigt som möjligt.

Den första klimatårsberättelsen överlämnas till riksdagen – Finland ser ut att uppnå utsläppsminskningsmålen för 2020 och 2030

19.6.2019
Statsrådet överlämnade i dag sin första klimatårsberättelse till riksdagen. Enligt årsberättelsen kan Finland sannolikt nå de mål som ställts för både 2020 och 2030, när de åtgärder som listats i den klimatpolitiska planen på medellång sikt genomförs.

Minister Mikkonen bjuder EU:s miljö- och klimatministrar till Finland för att diskutera hållbarhetskrisen

19.6.2019
Finland vill lyfta upp hållbarhetskrisen och hur den kan lösas till kärnfrågor i EU-politiken. Även på det informella miljö- och klimatministermötet under Finlands EU-ordförandeskap är klimatförändringarna, förlusten av biologisk mångfald och den cirkulära ekonomin huvudteman. Mötet ordnas i Helsingfors den 11–12 juli 2019.
Mera pressmeddelanden
Publicerad 28.3.2017 kl. 9.48, uppdaterad 27.5.2019 kl. 13.37