Aktuellt

Läs vad som är på gång i miljöministeriet! Här hittar du nyheter, pressmeddelanden, nyheter och publikationer.

Pressmeddelanden

Ministerarbetsgruppen för klimat- och energipolitik diskuterade revideringen av klimatlagen – målet om klimatneutralitet 2035 tas in i lagen

22.10.2019
Ministerarbetsgruppen för klimat- och energipolitik sammanträdde i dag för fjärde gången under ledning av miljö- och klimatminister Krista Mikkonen. Ministerarbetsgruppen diskuterade tidtabellen för revideringen av klimatlagen. I höst inleds utredningar och samråd med intressegrupper. Regeringens proposition med förslag till reviderad klimatlag ska färdigställas i början av 2021.

I Saimen finns över 400 saimenvikare - vikarstammens långsamma tillväxt fortsätter

16.10.2019
Enligt Forststyrelsens uppskattning kommer saimenvikarnas vinterstam att omfatta cirka 410 saimenvikare år 2019. I år har det fötts 88 kutar i Saimen. Det delmål på 400 individer som fastställts för 2025 i strategin och åtgärdsplanen för skyddet av saimenvikaren har nu uppnåtts och till och med överskridits.

Ansökan om finansiering för METSO-nätverksprojekt har öppnats

15.10.2019
Jord- och skogsbruksministeriet och miljöministeriet efterlyser medel för landsomfattande nätverksprojekt kring skogarnas biologiska mångfald. I nätverken kan delta till exempel skogsägare, närings-, trafik- och miljöcentraler, Finlands skogscentral, företag och organisationer. Tidsfristen för ansökningarna går ut den 31 december 2019.

Arbetsmaskinbranschen och miljöministeriet ingick avtal om frivilliga utsläppsminskningar

15.10.2019
Miljöministeriet och Tekniska Handelsförbundet rf har i dag ingått ett Green deal-avtal för arbetsmaskinbranschen, det vill säga ett frivilligt avtal om minskning av utsläppen. Avtalet uppmuntrar branschen att lyfta fram metoder som kan minska koldioxidutsläppen från arbetsmaskiner. För närvarande orsakar arbetsmaskinerna omkring 8 procent av utsläppen inom ansvarsfördelningssektorn. Avtalet är det fjärde Green deal-avtalet i Finland.

Miljö- och klimatminister Krista Mikkonen till klimatmötet Pre-COP i Costa Rica den 7–10 oktober

7.10.2019
Minister Krista Mikkonen åker till Costa Rica för att stå värd för klimatmötet Pre-COP den 7–10 oktober 2019. Vid mötet representerar minister Mikkonen EU tillsammans med klimatkommissionären Miguel Arias Cañete.
Mera pressmeddelanden
Publicerad 28.3.2017 kl. 9.48, uppdaterad 27.5.2019 kl. 13.37