Aktuellt

Läs vad som är på gång i miljöministeriet! Här hittar du nyheter, pressmeddelanden, nyheter och publikationer.

Pressmeddelanden

Revideringen av klimatlagen inleds med ett samråd med allmänheten

11.11.2019
I regeringsprogrammet slås det fast att klimatlagen ska revideras, och den revideringen har nu inletts. I den första fasen får allmänheten ge synpunkter på hurdan den nya klimatlagen bör vara. Syftet med revideringen är att stärka lagen och att säkerställa att Finland är klimatneutralt före 2035.

Minister Mikkonen deltar i Montrealprotokollets partsmöte i Rom – på agendan står hållbara kylkedjors roll i motverkandet av klimatkrisen och matsvinnet

6.11.2019
Miljö- och klimatminister Krista Mikkonen företräder Finland och EU vid Montrealprotokollets partsmöte i Rom den 7 november. Vid mötet diskuteras hur en begränsning av HFC-föreningar, som används i kylanläggningar, kan bidra till motverkandet av matsvinnet och klimatförändringen.

Minister Mikkonen: USA:s utträde ur klimatavtalet från Paris undergräver inte avtalet, EU fortsätter på den ambitiösa linjen

5.11.2019
Förenta staternas regering har meddelat att den i går har lämnat in begäran om utträde ur klimatavtalet från Paris.

”EU beklagar djupt Trumpadministrationens ensidiga beslut om att USA lämnar Parisavtalet. EU står fast vid avtalet, och världen kan också i fortsättningen räkna med att Europa visar globalt ledarskap i kampen mot klimatförändringen”, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

Skarvarbetsgruppen föreslår ökat regionalt samarbete och effektivare handläggning av dispens

31.10.2019
Den arbetsgrupp som har dryftat frågan om begränsning av de skador som skarven orsakar har överlämnat sitt förslag till en nationell skarvstrategi och tillhörande åtgärdsplan till miljöministeriet. Arbetsgruppen föreslår att det regionala samarbetet utvecklas för att den lokala kunskapen bättre ska kunna utnyttjas vid förebyggande av skador som skarvar orsakar samt vid handläggning av dispens. Miljöministeriet ber om utlåtanden om förslaget under november‒december.

Europeiska unionens råd enades om övervakning av koldioxidutsläpp från sjötransporter

30.10.2019
Europeiska unionens råd har enats om medlemsstaternas gemensamma ståndpunkt om hur koldioxidutsläppen från sjötransporter ska övervakas och rapporteras. Avsikten är att anpassa EU-förordningen om koldioxidutsläpp till det globala systemet för insamling av uppgifter om fartygens bränsleförbrukning. Målet för Finlands EU-ordförandeskap var att skapa en gemensam ståndpunkt för rådet inför förhandlingarna med Europaparlamentet. Målet uppnåddes den 25 oktober.
Mera pressmeddelanden
Publicerad 28.3.2017 kl. 9.48, uppdaterad 27.5.2019 kl. 13.37