Aktuellt

Nyheter

Pemars sanatoriums framtid utreds 29.3.2019
Undervisnings- och kulturministeriet och miljöministeriet har inlett en utredning om Pemars sanatoriums framtid. Utredningspersoner är vicehäradshövding Heikki Alanen och diplomingenjör Olavi Hiekka. Utredningspersonerna har som uppgift att komma med ett förslag om en kommersiellt livskraftig verksamhetsmodell med vilken man kunde täcka de kostnader som föranleds av objektets underhåll.
Läs mer
Strategi för skydd av den starkt hotade flodpärlmusslan upprättas 27.3.2019
Miljöministeriet har tillsatt en arbetsgrupp som ska upprätta en skyddsstrategi och ett åtgärdsprogram för den starkt hotade flodpärlmusslan, i folkmun mussla. Arbetet ska bli klart före slutet av året.
Läs mer
Statsunderstöd för insamling, transport och lagring av oljeavfall 22.3.2019
Miljöministeriet kan bevilja statsunderstöd till företag som är verksamma i Finland och som bedriver avfallshantering avseende smörjoljor åren 2019 och 2020. Målet med understödet är att främja riksomfattande insamling av oljeavfall och lämnande av oljeavfall till behandling på behörigt sätt. Sammanlagt 3 000 000 euro har reserverats för den statliga stödordningen. Understöd beviljas från moment 35.10.65 i statsbudgeten (oljeavfallshantering som finansieras med oljeavfallsavgiften).
Läs mer
Mera nyheter

Pressmeddelanden

Miljöministeriet beviljar 1,93 miljoner euro understöd till organisationer och miljövård 15.4.2019
Miljöministeriet beviljar i år sammanlagt 1,93 miljoner euro i statsunderstöd enligt prövning. Understöd beviljas 35 organisationer, och medel beviljas också till projekt för miljöfostran och miljöupplysning, miljövård i skärgården och för avfallshantering i fjällområden. De största understödstagarna är Håll Skärgården Ren rf, Finlands naturskyddsförbund rf, Vuokralaiset VKL ry samt Natur och Miljö rf.
Läs mer
Miljöministeriet har utfärdat förordningar om produktkrav och typgodkännande som gäller vatten- och avloppsinstallationer 11.4.2019
Den 9 och den 11 april 2019 utfärdade miljöministeriet förordningar om tekniska produktkrav som gäller byggnaders vatten- och avloppsinstallationer samt om typgodkännande av produkterna. Sammanlagt utfärdade ministeriet 22 förordningar som träder i kraft den 1 januari 2020.
Läs mer
Minister Tiilikainen deltar i de nordiska miljöministrarnas möte i Reykjavik 9.4.2019
Bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen representerar Finland vid de nordiska miljöministrarnas möte i Reykjavik den 10 april. Vid mötet kommer ministrarna att följa upp den klimatdeklaration som antagits på initiativ av Finland, diskutera synergierna mellan klimat- och biodiversitetsmålen och planera ett avtal för att minska plastskräpet i haven.
Läs mer
Mera pressmeddelanden
Publicerad 28.3.2017 kl. 9.48, uppdaterad 28.3.2017 kl. 10.13