Gå till innehållet

22 personer vill bli generaldirektör för Finlands miljöcentral

Pressmeddelande 30.6.2020 kl. 11.19

Tjänsten som generaldirektör för Finlands miljöcentral söktes av 22 personer. Tjänsten tillsätts för perioden 1.11.2020–31.10.2025.

Finlands miljöcentral är en forsknings- och utvecklingscentral som hör till miljöministeriets förvaltningsområde och som stöder bedömningen och valet av mål och medel för en hållbar utveckling samt verkställandet av miljöpolitiken. Finlands miljöcentral sköter dessutom de uppgifter i samband med nyttjandet och vården av vattentillgångarna som hör till jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde.

Tjänsten söktes av

Petri Ahlroth
Matti Aho
Johanna Ekman
Marko Ekqvist
Eeva Furman
Jussi Heikkola
Anni Huhtala
Tuomas Jokipii
Timo Lehesvirta
Pekka Leskinen
Per Mickwitz
Janne Nieminen
Esa Nikunen
Riikka Paloniemi
Petri Pellikka
Liisa Pietola
Eeva Primmer
Tapio Reinikainen
Jukka Santala
Leif Schulman
Tuukka Sivonen

Därtill fanns det en sökande som inte vill ge sitt namn till offentligheten.

Ytterligare information

Ismo Tiainen, direktör för förvaltning och internationella ärenden, miljöministeriet, tfn 0295 250 294, ismo.tiainen@ym.fi

  • FI
  •  
  • SV